| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Høiseth – Gnr.15

 

Gården ligger nordvest i Midtbygda. Den grenser mot Skilbred i nordvest, Holte i syd og prestegården i øst.

 

Selveiergods i 1814

 

Se Høiseth før 1814

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

 

Med Hagen Bnr.2Myra Bnr.3Rød Bnr.4Høiseth Bnr.5Rød Bnr.6Hagen Bnr.7Kamperhaug Bnr.8Nyhagen Bnr.9Hagen Bnr.11Haugen Bnr.12Haugen Bnr.14,  Høiseth (Skogseiendom) Bnr.16, Høiseth (Skogseiendom) Bnr.18Høiseth (Skogseiendom) Bnr.19Høiseth (Skog og damstø) Bnr.20Høisethagen Bnr.21Middagskollen Bnr.22Kjønnaasen Bnr.23, Heivandsaasen Bnr.24, Gaupedal-Heivandet-Hagen Bnr.25,  Hagemyren Bnr.26 Kjønnaasen-Graterulla Bnr.27Lunde Bnr.28 Lia Bnr.29Kolbjørnsløkken Bnr.30 Fosjordet Bnr.31,  Sagmyren Bnr.32, Omslandsmyrene Bnr.33, Holtan Bnr.34,  Høiseth Bnr.35,  Hagen og Løkka Bnr.36, Stigaasene Bnr.37 Småmyrene Bnr.38 Stormyrene Bnr.39Lirønningen Bnr.40 Bjørntvet Bnr.41Kjønnaasen Bnr.42 Nordre Lilaas Bnr.43 Roheim Bnr.44, Lidhagen Bnr.45 Nordli Bnr.46 Bjørklund Bnr.47, Rostad Bnr.48 og husmannsplassene Hagen, Haugen, Riseth og Kamperhaug.

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

Noen av disse brukene/plassene var bare en tomt med hus/er.

Andre som nevnes på Høiseth

(Personer bare døde her)

 

 

 

I 1838 var det 13 løpenummer under Høiseth. 

 

Matrikkelen 1838
Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)
Løpenummer 513a - Høysæt - skyld 4 13/16 skinn - oppsitter Sølve Hansen
Løpenummer 513b - Høysæt - skyld 11/32 skinn - oppsitter Lars Hansen
Løpenummer 513c - Høysæt - skyld 11/32 skinn - oppsitter Jacob Tønnesen
Løpenummer 513d - Halvdelen av pladsen Rød (Rud) og et skougstykke - skyld 3 1/2 skinn - oppsitter Fossum Jernværk
Løpenummer 514a - Høysæt - skyld 5 1/2 skinn - oppsitter Sølve Hansen
Løpenummer 514b - Halvdelen av pladsen Rød (Rud) og et Skougstykke - skyld 3 1/2 skinn - oppsitter Fossum Jernværk
Løpenummer 515 - Et jordstykke- skyld 6 skinn - oppsitter Jacob Sølvesen 
Løpenummer 516 - Høysæt - skyld 1 hud - oppsitter Lars Knudsen
Løpenummer 517 - Høysæt - skyld 11 skinn - oppsitter Knud Olsen
Løpenummer 518a - Høysæt - skyld 5 1/2 skinn - oppsitter Nils Jacobsen
Løpenummer 518b - Et skougstykke - skyld 3 ½ skinn - oppsitter Fossum Jernværk
Løpenummer 519 - Høysæt - skyld 9 skinn - oppsitter Peder Jacobsen
Løpenummer 520 - Et skougstykke - skyld 1 skinn - oppsitter Fossum Jernværk

 

 

Her følger Høiseth Bnr.1, Høiseth Bnr.10, Høiseth Bnr.13, Høiseth Bnr.15, Høiseth Bnr.16, Høiseth Bnr.17 

 

Del 1 (Nordre – Innmarken – løpenummer 513a og 514a – senere Bnr.1

Senere adresse: Skilbredveien 17

 

-          Skjøte fra arvinger efter avg. Hans Olsen til ældste sønn Solve Hansen på 9 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 514a) tingl. 18.01.1826

-          Skjøte fra Ingvold Nielsen til stesønnen Solve Hansen paa 4 13/16 skinn i Høiseth for 200 spd. (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 513a) tingl. 23.06.1838

-          Skjøte fra Solve Hansen Høiseth til sønnen Nils Solvesen paa 4 13/16 skinn i Høiseth for 550 spd. (Matrikkelnummer 147, løbenummer 513a) tingl. 13.07.1857

-          Delingsforretning avholdt på Høiseth 16. og tinglyst 29.08.1862, hvorefter Solve Olsen utskilt fra løbenummer 514a (Bnr.1), Hagen løbenummer 514c (Bnr.7) til Nils Larsen, Kamperhaugen løbenummer 514d (Bnr.8) til Ole Nilsen.

-          Hjemmelsdokument paa skifte efter Nils Solvesen Høiset, sluttet 17.09.1884, hvorefter denne eiendom (Bnr.1), løbenummer 513a og løbenummer 514a før 6400 kr er udlagt sønnen Solve Anton Nilsen, sønnen Hans Jacob Nilsen mottok kr. 269,93, datteren Nella Mathea Nilsdatter mottok kr. 269,93, datteren Karoline Andrine mottok 269,93. Enken Berthe Karine Anundsdatter tok føderåd. Tinglyst 23.10.1884

-          Skjøte fra Solve Nilsen Høiset til Kammerherre F.W. Treschow på (Bnr.1) Høiseth - løbenummer 513a og Høiseth - løbenummer 514a (Bnr.1 og Bnr.5) for kr. 10500. Tinglyst 04.05.1887

-          Overført løpenummer 514a til 513a

-          Skylldelingsforretning avholdt på Bnr.1 14.07.1891 og tinglyst 11.09.1891, hvorved dette bruk (Bnr.1) er delt i to deler. En del (innmarken) som ble værende Bnr.1 og en del skogen som ble Bnr.20.

-          Treschow solgte Bnr.1 (innmarken) til Nils Nilsen Holte for kr. 6600. Tinglyst 01.10.1892

-          Skjøte fra Nils Nilsen Høiseths eneste, myndige og selvskiftende arvinger ifølge attest og fuldmakt til Olaf N. Høiseth for kr. 10000, hvorav for løsøre m. m. kr. 2000. Tinglyst 29.07.1916

-          Skylddelingsforretning avh. 12. til 17. april 1918, hvorved Sigvard N. Tveten er utskilt Sagmyren Bnr. 32

-          Skylddelingsforretning avh. 10. til 29. juni 1918, hvorved er utskilt Omslandmyren Bnr. 33

-          Skylddelingsforretning avh. 9. til 23. november 1918, hvorved til Kristian Edvardsen Kløverød er utskilt Holtan Bnr. 34

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1786 til 1846

 

Karen Pedersdatter f. 1769 var fra Høiseth og var datter av Peder Larsen. Karen giftet seg 1. gang i 1786 med Hans Olsen f. 1759 fra Øverbø. De nevnes der som en av tre brukere. Hans kjøpte i 1800 1 ½ hud i Høiseth av sin svigerfar. Hans døde der i 1811. Eierdelen hans i Høiseth ble overdratt enken etter hans død. Arvingene skjøtet Høiseth løpenummer 514a over til sønnen Solve Hansen i 1826. Karen giftet seg 2. gang i 1812 med Engvold Nilsen f. 1781 fra Sølland. Engvold overtok da den eierdelen i Høiset som var løpenummer 513a. Engvold skilte i 1835 ut Myren løpenummer 513b, senere Bnr.2, og solgte den til Lars Hansen og Myren løpenummer 513c, senere Bnr.3, og solgte den til Jacob Tønnesen. Engvold solgte i 1838 Høiseth løpenummer 513a - senere Bnr.1 til stesønnen Solve Hansen. Karen døde på Høiseth i 1842 og Engvold døde der i 1846.

 

Se Høiseth før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1826 til 1861 (Helvig til 1862)

 

Solve Hansen f. 1795 var sønn av overnevnte Hans Olsen Høiseth og giftet seg 1. gang i Ingeborg Olsdatter f. 1795 fra Høiseth. Solve overtok Høiseth løpenummer 514a etter sin far i 1826. Han ble enkemann i 1825 giftet seg 2. gang i 1826 med Helvig Jacobsdatter f. 1797. Hun var enke etter Lars Arvesen Austad. Hans stefar, Engvold Nilsen, solgte i 1838 Høiseth løpenummer 513a til Solve. Solve solgte i 1857 Høiseth løpenummer 513a til sønnen Nils Solvensen. Solve skilte i 1862 ut Hagen løpenummer 514c og Kamperhaugen løpenummer 514d. Begge disse ble da utskilt fra løpenummer 514a. Nils Olsen kjøpte Kamperhaugen og Nils Larsen kjøpte Hagen. Solve solgte i 1862 Høiseth løpenummer 514a til sønnen Nils Solvesen. Solve døde på Høiseth i 1861 og Helvig i 1862.

 

Solve Hansen og Ingeborg Olsdatter sine barn:

Hans Solvesen f. 1818 d. 1837

Ole Solvesen f. 1821 d. som liten

Ole Solvesen f. 1824 d. 1825

 

Solve Hansen og Helvig Jacobsdatter sine barn:

Nils Solvesen f. 1826 d. 1883

Ingeborg Solvesdatter f. 1830 d. 1832

Ingeborg Solvesdatter f. 1833

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1857 til 1883

 

Nils Solvesen f. 1826 var sønn av overnevnte Solve Hansen Høiseth. Hans far skjøtet Høiset løpenummer 513a til Nils i 1857. Nils giftet seg i 1858 med Berte Karine Anundsdsdatter f. 1831 fra Lardal. Hans far skjøtet Høiset løpenummer 514a til Nils i 1862. Høiseth løpenummer 513a og 514a ble brukt som et bruk og familien nevnes der i 1865 og 1875 tellingene. Nils døde på Høiseth i 1883. Berte Karine kan ha bodd på Høiseth noen år etter at hun ble enke. Høiseth løpenummer 513a og 514a ble solgt til Treschow i 1887 av sønnen Solve. Berte Karine døde som enke på Fossum i Gjerpen i 1899. Hun bodde da hos datteren Karoline Andrine. Hennes mann kom fra Fossum og de bodde nok der den første tiden etter at de ble gift.

 

Barn:

Solve Anton Nilsen f. 1859 d. 1861

Solve Anton Nilsen f. 1861 d. 1929

Hella Matea Nilsdatter f. 1864

Karoline Andrine Nilsdatter f. 1866

Hans Jacob Nilsen f. 1871

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1891

Ole Andreassen f. 1855 fra Grorudplassen u/Grorud giftet seg i 1882 med Maren Hansdatter f. 1856 fra Hogstad. De døpte barn bosatt på Hogstad Nedre frem til 1886. I 1889 og 1891 døpte de barn bosatt på Høiseth. De nevnes på Høiseth Bnr.1 sammen med hennes far i tellingen i 1891. Ole kjøpte i 1893 gården Gonsholt Nordre Bnr.2 av Treschow. 

 

Se Gonsholt Nordre

 

 

 

Solve Nilsen Høiset, sønnen til overnevnte Nils Solvesen, står som selger da Høiseth løpenummer 513a og 514a ble solgt til Treschow i 1887. Han solgte nok da gården for arvingene:

Skjøte fra Solve Nilsen Høiset til Kammerherre F.W. Treschow på (Bnr.1) løbenummer 513a og løbenummer 514a (Bnr.1 og Bnr.5) for kr. 10500. Tinglyst 04.05.1887

 

Høiseth løpenummer 514a ble nå overført til 513a som Bnr.1. Skylldelingsforretning avholdt på Bnr.1 14.07.1891 og tinglyst 11.09.1891, hvorved dette bruk (Bnr.1) er delt i to deler. En del (innmarken) ble værende som Bnr.1 og en del skogen ble værende Bnr.20. Treschow solgte året etter innmarken, Bnr.1, til Nils Nilsen Holte. Han beholdt selv Skogen Bnr.20. Ved denne handelen fikk Nils Nilsen Holte også rett til havnegang og brenne til sæterbruk på Bnr.20. Tinglyst 01.10.1892.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1892 til 1906 (Ingeborg til 1926)

 

Nils Nilsen f. 1849 fra Holte giftet seg i Siljan i 1876 med Ingeborg Marie Olsdatter f. 1848 fra Hogstad Øvre. De døpte et barn i Skien i 1878, men kom samme året til Gjerpen prestegård der Nils ble forpakter. Familien ble bosatt i forpakterboligen der. Treschow hadde i 1886 kjøpt Høiseth Bnr.1 og skilt samtidig ut skogen. I 1892 kjøpte Nils Nilsen Høiseth Bnr.1 (Innmarken) og flyttet dit med familien. Nils døde på Høiseth i 1906 og arvinger solgte i 1916 Høiseth Bnr.1 til sønnen Olaf Nilsen Høiset. Ingeborg bodde i 1910 på Høiseth hos sønnen Olav og døde der i 1926.

 

Barn:

Nils Nilsen f. 1878

Olav Nilsen f. 1879 d. 1963

Karl Nilsen f. 1881 d. 1916

Helene Nilsdatter f. 1884 d. 1916

Petra Nilsdatter f. 1887 d. 1906

Johan Nilsen f. 1890 d. 1959

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1909 til 1963 (Anna Petrea i 1982)

 

Olav Nilsen f. 1879 var sønn av overnevnte Nils Nilsen Høiseth. Olav giftet seg i 1909 med Anna Petrea Edvardsdatter f. 1887 fra Grorud og ble bosatt på Høiseth. Hans far døde på Høiseth i 1906. Arvingene etter hans far solgte i 1916 Høiseth Bnr.1 til Olav. Olav skilte i 1918 ut Bnr.32 fra Bnr.1 og solgte den til Sigvart Nikolaisen Tveiten, Bnr.33 og solgte den til Laurits H Omsland og Bnr.34 og solgte den til Kristian E Kløverød på Holtan. Olav sin sønn Nils overtok Høiseth Bnr.1 i 1951. Olav døde i 1963 og Anna Petrea i 1982.

 

Barn:

Nils Høiseth f. 1918 d. 2002

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1951 til 1998

 

Nils Høiseth f. 1918 overtok som bruker her i 1951 etter sin far. Hans sønn Nils Olav overtok i 1998.

 

Se under hans far

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1998

Nils Olav Høiseth f. 1962 overtok som bruker etter sin far i 1998.

Se under hans farfar

 

 

Del 2 (Nistua/Nordstua – Løpenummer 515 og 516 – Bnr.10)

Senere adresse: Høisetbakkane 140

 

Gnr.15 Bnr.10 – 516 – Høiseth (Sammenføyd med løbenummer 515. til Bnr.10. )

-          Skjøte fra skifte etter afdøde Solve Olsens 6 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 515 - 516) til sønnen Jacob Solvesen. tingl 01.11.1826

-          Skjøte fra Jacob Solvesen Prestegaarden med kurator til Knud Larsen paa 6 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147 - løbenummer 515-516) tingl. 07.10.1840

-          Skjøte fra Lars Knudsen til Knud Larsen paa 1 hud i Høiseth (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 515-516) tingl. 07.10.1840

-          Skyldelingsforetning avholt 16.oktober, tinglyst 01.12.1875, hvorved er utskilt Bnr.11.

-          Skjøte fra Knut Larsen Høgset til Lars Knutsen paa Bnr.10 og Gnr.19 Bnr.13 samt løsøre for kr. 4800. Tinglyst 01.12.1875

-          Skyldelingsforetning avholt 10.september, tinglyst 01.11.1888, hvorved er utskilt Bnr.12

-          Skyldelingsforetning avholt 8.juli, tinglyst 15.09.1897, hvorved er utskilt Bnr.21

-          Skyldelingsforetning avholt 9.oktober, tinglyst 08.11.1899, hvorved er utskilt Bnr.22

-          Skyldelingsforetning avholt 14.august, tinglyst 15.08.1906, hvorved er utskilt Bnr.24

-          Skyldelingsforetning avholt 31.august, tinglyst 05.09.1906, hvorved er utskilt Bnr.26

-          Skjøte på Bnr.10 fra Lars K Høisets eneste og myndiga arvinger ifl. attest til Peter S Øverbø og Hans Mikkelsen Buer for kr. 16755 (Med rett til Anne K Høgset til fritt livsvarig husvær og vedbrænde i gården skog.) tinglyst 19.03.1910

-          Skyldelingsforetning avholt 29.november, tinglyst 18.12.1912, hvorved er utskilt Kjønnaasen og Grauterulla Bnr.27

-          Skjøte på Bnr.10 fra Peter S Øverbø og Hans M Buer med kurator M Buer til Hans Olsen Høgset for kr. 15000 (og overtagelse av Anne Knutsdatter Høgsets rett til fritt livsvarig husvær og bruk av jordstykker m.m..) tinglyst 11.01.1913

-          Skyldelingsforetning avholt 10.november, tinglyst 22.11.1913, hvorved til Edvard A Skilbred er utskilt Lunde Bnr.28

-          Skyldelingsforetning avholt 3. til 27. mai 1916 på Bnr.10, hvorved til Slemdal kommune er utskilt Lia Bnr.29

-          Skyldelingsforetning avholt 9. november, tinglyst 23.11.1918, hvorved til Olav Nilsen Høiset er utskilt Høiset Bnr.35

-          Skyldelingsforetning avholt 8.mai, tinglyst 14.04.1924, hvorved til Edvard O Kløverød er utskilt Småmyrene Bnr.38

-          Skyldelingsforetning avholt 8.mai, tinglyst 14.04.1924, hvorved til Jacob R Øverbø er utskilt Stormyrene Bnr.39

-          Skyldelingsforetning avholt 8.mai, tinglyst 14.04.1924, hvorved til Jacob R Øverbø er utskilt Lirønningen Bnr.40

-          Skjøte på Bnr.10 fra Hans Olsen Høiset, medundertegnet av hustru Petrea O Høiset, til John L Fjelldalen for kr. 15620, hvoraf for løsøre kr. 1620, tinglyst 25.01.1929

-          Skyldelingsforetning avholt 9.juni, tinglyst 15.06.1934, hvorved til John Skilbred er utskilt Nordre Lilaas Bnr.43

-          Skyldelingsforetning avholt 1.september, tinglyst 08.09.1947, hvorved er utskilt Rostad Bnr.48

-          Skjøte på Bnr.10 fra John Fjelldalen f. 23.04.1904 og hustru Klara f. 20.12.1904 til Olaus Sønterland f. 31.06.1901 og hustru Anne f. 21.11.1906 for kr. 35000. datert 30.04.1948

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1797 til 1845 (Anna til 1859)

 

Lars Knutsen f. 1772 fra Høiseth var sønn av Knut Larsen. Lars giftet seg i 1796 med Anna Olsdatter f. 1779 fra Øverbø. Lars ble bruker på Høiseth og nevnes der som en av fire brukere. Lars døde på Høiseth i 1845 og Anna i 1859.

 

Se Høiseth før 1814

 

Bosatt/Bruker her fra 1835 til 1885

 

Knut Larsen f. 1808 var sønn av overnevnte Lars Knudsen Høiseth. Knut giftet seg i 1835 med Gunhild Marie Svendsdatter f. 1808 fra Øverbø. De ble bosatt hos hans foreldre på Høiseth. Knut kjøpte i 1840 6 skinn i Høiseth og Knuts far skjøtet 1 hud i Høiseth til han i 1849. Knut kjøpte i 1860 Øverbø Gnr.19 Bnr.13. De nevnes på Høiseth Bnr.10 (løpenummer 515-516) i 1865. Flere av barna bodde da sammen med dem og hjalp til på gården. Gunhild Marie døde på Høiseth i 1871. Knut skilte i 1875 ut Bnr.11 og solgte denne delen til Nils Larsen og samtidig skjøtet han Høiseth Bnr.10 og Øverbø Gnr.19 Bnr.13 til sønnen Lars. Knud døde på Høiseth i 1885.

 

Barn:

Lars Knutsen f. 1836 d. 1909

Ingeborg Knutsdatter f. 1838 d. 1894

Anne Kirstine Knutsdatter f. 1841 d. 1842

Anne Kirstine Knutsdatter f. 1843 d. 1914

Ole Petter Knutsen f. 1847 d. 1877

Helle Karine Knutsdatter f. 1853 d. 1854

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1875 til 1906

 

Lars Knutsen f. 1836 var sønn av overnevnte Knut Larsen Høiseth. Lars var ugift og bosatt på Høiseth Bnr.10. I 1865 finner vi han hjemme hos foreldrene og han hjalp dem da med gården. Hans far skjøtet i 1875 Høiseth Bnr.10 og Øverbø Gnr.19 Bnr.13 til sønnen Lars. Lars skilte ut tre bruksnummer, Bnr.12, Bnr.21 og Bnr.22, fra Bnr.10, og solgte dem videre. Lars solgte i 1900 Øverbø Gnr.19 Bnr.13 til Treschow. I 1900 bodde Lars på Høiseth Bnr.10. Søsteren Anne, som også var ugift, bodde hos han som husbestyrerinde. Det bodde to tjenstepiker der og to gårdsgutter. Lars døde på Høiseth i august 1906. Det ble skilt ut to bruksnummer, Bnr.24 og Bnr.26, fra Bnr.10 i 1906 som arvinger solgte. Høiseth Bnr.10 ble solgt av arvinger til Peter S Øverbø og Hans Mikkelsen Buer i 1910, mot at Knut sin søster Anne Knutsdatter fikk livsvarig opphold på gården.

 

Se under hans far

 

 

 

Ole Petter Solvesen Øverbø og Hans Buer kjøpte i 1910 Høiseth Bnr.10 av arvinger etter Lars Knutsen Høiseth. Hans står et sted nevnt som Hans Mikkelsen, men jeg tror dette var Hans Buer f. 1885 sønn av Mathias Emanuel Buer og Sofie Mathilde Hansdatter. De giftet seg i Siljan i 1885 og nevnes på Åkre u/Ekeli i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

De skilte i 1912 ut Kjønnaasen og Grauterulle Bnr.27. I 1913 solgte de Høiseth Bnr.10 til Hans Olsen Høiseth. (Da ser vi at far til Hans M Buer er kurator.)

 

-       Skjøte på Bnr.10 fra Lars K Høisets eneste og myndiga arvinger ifl. attest til Peter S Øverbø og Hans Mikkelsen Buer for kr. 16755 (Med rett til Anne K Høgset til fritt livsvarig husvær og vedbrænde i gården skog.) tinglyst 19.03.1910

-         Skyldelingsforetning avholt 29.november, tinglyst 18.12.1912, hvorved er utskilt Kjønnaasen og Grauterulla Bnr.27

-         Skjøte på Bnr.10 fra Peter S Øverbø og Hans M Buer med kurator M Buer til Hans Olsen Høgset for kr. 15000 (og overtagelse av Anne Knutsdatter Høgsets rett til fritt livsvarig husvær og bruk av jordstykker m.m..) tinglyst 11.01.1913

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1906 til 1914

Anne Kirstine Knutsdatter f. 1843 var søster av overnevnte Lars Knutsen Høiseth. Hun levde hele liver som ugift på Høiseth Bnr.10. I 1900 bodde hun hos sin bror på Høiseth som husbestyrinde. Hun bodde på Bnr.10 i 1910 sammen med fire andre. Da gården ble solgt i 1910 fikk hun fritt husvære og vedbrenne på gården. Anne Kirstine døde på Høiseth i 1914.

Se under hennes farfar

 

Bosatt/Bruker her fra 1913 til 1937

 

Hans Olaf Olsen f. 1874 fra Snurren u/Prestegården giftet seg 1. gang 1898 med Trine Jensdatter f. 1855 fra Hyllestad i Sogn og Fjordane. I 1900 bodde de i Kallemsgade i Skien og i 1910 bodde på Sem i Gjerpen der han var gårdsarbeider. I 1913 kjøpte Hans gården Høiseth Bnr.10 og flyttet dit. Hans skilte i 1913 ut Lunde Bnr.28 og solgte den til Edvard Andersen Skilbred i 1914. Hans ble enkemann i 1916 og giftet seg 2. gang samme året med Petrea Nilsdatter f. 1894. Hun kom fra Sandbrekkene og hadde fått et uekte barn bosatt der i 1912. Hans skilte i 1916 ut Lia Bnr.29 og solgte den til Edvard Andersen Skilbred i 1918. Han skilte ut Høiseth Bnr.35 til Olav Nilsen Skilbred i 1918. I 1924 skilte han ut Småmyrene Bnr.38 og solgte den til Edvard Olsen i 1926. Hans skilte ut Stormyrene Bnr.39 i 1924 og solgte den til Jacob Larsen i 1925 og i 1924 skilte han også ut eiendommen Lirønningen Bnr.40 og solgte den til Johan Skilbred i 1926. I 1929 solgte han ut Høiseth Bnr.10 til John Fjeldalen. De bodde videre på Høiseth for Petrea døde der i 1935 og Hans døde i 1937.

 

Hans Olsen og Petrea Nilsdatter sine barn:

Nils Olav Høiseth f. 1917

Klara Bertea Høiseth f. 1917

Trygve Reidar Høiseth f. 1919

Astrid Elise Høiseth f. 1920 d. 1935

Harald Høiseth f. 1922 d. 1977

Hjørdis Høiseth f. 1925 d. 2011

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1929 til 1948

 

Jon Fjelldalen f. 1904 fra Rønningen u/Søntvedt giftet seg i 1929 med Klara Rød f. 1904 fra Rød. Jon kjøpte i 1929 Høiseth Bnr.10 av Hans Olsen Høiset og bosatte seg der. Jon skilte i 1934 ut Nordre Lilaas Bnr.43 og solgte den til John Skilbred. Jon skilte i 1947 ut Rostad Bnr.48 fra Bnr.10 og året etter solgte han Høiseth Bnr.10 til Olaus Sønderland. Jon og Klara ble nok da bosatt på Rostad Bnr.48. De fikk ingen barn. Jon døde i 1976 og Klara døde i 1984.

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1948 til 1951

 

Olaus Sønderland f. 1901 fra Nissedal og hans kone Anne (Andreasdatter) Tørdal f. 1906 fra Drangedal kom til Siljan der Olaus i 1948 kjøpte Høiseth Bnr.10 (Nistua) av Jon Fjelldalen. Etter Olaus sin død i 1951 solgte Anne gården til Torleif Skonnord.

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1951

 

Torleif Skonnord f. 1919 fra Vestre Toten giftet seg i 1944 med Ester Fossum f. 1919 fra Grimstad. De kom til Siljan og i 1951 kjøpte de Høiseth Bnr.10 av overnevnte Anne Sønderland. Ester døde i Siljan i 2003 og Torleif i 2011.

 

Barn:

Liv Unni Skonnord f. 1945

Bjørn Tore Skonnord f. 1945

Jan Terje Skonnord f. 1947

Inger Johanne Skonnord f. 1945

 

Familieark

 

 

Del 3 (Oppstua – Løbenummer 517 – Bnr.13)

Senere adresse: Høisetbakkane 114

-          Skjøte fra Ole Solvesen til Knud Olsen paa 6 skinn i Høiseth for 600 rd (Matrikkelnummer 147 – løpenummer 517) datert 21.11.1809 - tingl. 12.01.1811

-          Skiftebrev efter enkemannen Ole Solvesen Høyseth, 02.10.1829, boets jordgods 5 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147 – løpenummer 517) udlagt Knud Olsen. tingl. 30.07.1830

-          Skjøte fra Knud Olsen Høiseth til Ole Knudsen på 11 skinn i Høiseth for 540 rdl (Matrikkelnummer 147, løbenummer 517) tingl. 04.07.1853

-          Uskiftebevilling for Ole Knudsens enke Karen Marie Olsdatter. Tinglyst 23.10.1882

-          Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 den 10. september – tinglyst 01.11.1888, hvorved utskilt Bnr .14

-          Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 den 30. mai – tinglyst 07.06.1902, hvorved utskilt Bnr.23

-          Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 den 10. august – tinglyst 15.08.1906, hvorved utskilt Bnr.25

-          Bekjentgjørelse under Bnr.13 at Ole Knutsens Høisets enkes bo er satt under skifterettens behandling som konkursbo. Tinglyst 14.04.1915

-          Auksjonsskjøte på Bnr.13 til Slemdal kommune for kr. 25000. Tinglyst 25.02.1916

-          Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 fra 3. til 25. mai 1916, hvorved utskilt: Kolbjørnsløkken Bnr.30 og Fosjordet Bnr.31

-          Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 den 29.04.1919 og tinglyst 14.05.1919, hvorved utskilt: Hagen og Løkka Bnr.36 til Petter O Høiset og Stigaaserne Bnr.37 til Olai O Høiset

-          Skjøte fra Slemdal kommune til Olai O Høiset Bnr.13 og Bnr.31 for kr 21000. Tinglyst 14.05.1919

-          Auksjonsskjøte til Nils S Eriksrød på Bnr.13 m.m. for kr. 23000, hvorav løsøre kr 3000. Tinglyst 10.09.1924

-          Auksjonsskjøte til Karl K Sæther på Bnr.13 m.fl.b. for kr. 15750. Tinglyst 04.04.1930

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1776 til 1829

 

Ole Solvesen f. 1751 var sønn av Solve Mikkelsen Høiseth. Ole giftet seg 1. gang i 1776 med Marte Nilsdatter f. 1756 fra Holte. De ble bosatt på Høiseth og nevnes der som en av fire brukere. Ole kjøpte i 1784 en 4 huder i Høiseth av sin svigerfar Nils Vetlesen, og ble selveier. Marte døde der i 1783. Ole giftet seg så 2. gang i 1784 med Kirsten Johannesdatter f. 1766 fra Eidet. Kirsten døde på gården i 1809 og Ole i 1829.

 

Se Høiseth før 1814

 

Bosatt/Bruker her fra 1811 til 1853

Knut Olsen f. 1788 var sønn av overnevnte Ole Solvesen Høiseth. Knut ble eier av halve Oppstua (Løpenummer 517) på Høiseth i 1811. Dette var jordgods fra hans far. Knut giftet seg i 1823 med Anne Helvig Svendsdatter f. 1801 fra Øverbø i Siljan. Han arvet i 1830 resten av Oppstua etter sin far og ble så eier av hele gården. Anne Helvig døde på Høiseth i 1852 og Knut døde der året etter.

 

Barn:

Ole Knutsen f. 1823 d. 1873

Ingeborg Knutsdatter f. 1827 d. 1872

Kirsti Knutsdatter f. 1830 d. 1830

Kirsti Knutsdatter f. 1833

Solve Knutsen f. 1836 d. 1837

Gunhild Maria Knutsdatter f. 1838 d. 1923

Solve Knutsen f. 1841 d. 1922

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1853 til 1873 (Karen Marie til 1920)

 

Ole Knutsen f. 1823 overtok gården Oppstua på Høiseth (løpenummer 517 – Bnr.13) etter sin far. Hans far skjøtet gården over til Ole i 1853. Ole giftet seg i 1855 med Karen Maria Olsdatter f. 1833 fra Øverbø. I 1865 ser vi at to av hans søstre var bosatt hos han. Ole døde på Høiseth i 1873. Karen Maria overtok da eierskapet og ansvaret for gården. Hun skilte i 1888 ut Bnr.14 og solgte den til Ole Larsen. I 1900 og 1910 bodde hun som enke på Høiseth Bnr.13. Vi ser at flere av barna bodde der og hjalp til på gården. Hun skilte i 1904 ut Bnr.23 og solgte den til Treschow. Hun nevnes som eier og bruker under matrikkelen i 1905 og i 1906 skilte hun ut Bnr.25 og solgte den til Treschow. Karen Maria fikk økonomiske problemer og Høiseth Bnr.13 ble i 1916 solgt på auksjon til Slemdal kommune. Barnebarnet Olai Olsen kjøpte den tilbake i 1919 og Karen Maria døde der i 1920.

 

Barn:

Karoline Andrine Olsdatter f. 1856 d. 1915

Kristian Olsen f. 1858 d. 1915

Trine Petrea Olsdatter f. 1860 d. 1862

Trine Petrea Olsdatter f. 1863

Mathilde Sofie Olsdatter f. 1865

Ole Petter Olsen f. 1868 d. 1942

Hans Jacob Olsen f. 1871 d. 1945

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1909 trolig til 1924

 

Olai Olsen f. 1884 var sønn av Ole Ingebretsen og Trine Petrea Olsdatter. Hans besteforeldre var da overnevnte Ole Knutsen og Karen Maria Olsdatter. Mormoren ble enke i 1873 og Olai vokste opp hos henne på Høiseth Bnr.13. Olai giftet seg i Siljan i 1909 med Magna Sofie Antonsdatter f. 1887 fra Lardal. De ble bosatt på Høiseth Bnr.13 og i 1910 bodde de hos hans mormor med datteren Klara Petrea. Olai nevnes i mange eidomstransaksjoner ang. forskjellige bruk under Høiseth. Hans mormor fikk økonomiske problemer, og Høiseth Bnr.13 ble solgt på auksjon til Siljan kommune i 1916. Ut fra dette kan det være vanskelig å si hvor familien til enhver tid bodde og hvilke bruk han brukte. Olai brukte nok Høiseth Bnr.13 etter at Slemdal kommune kjøpte den i 1916. Olai kjøpte den tilbake i 1919 og hans mormor døde nok bosatt der i 1920. Høiseth Bnr.13 ble solgt videre på auksjon i 1924. Familien kan da ha flyttet fra Høiseth Bnr.13. Det som gjør det noe usikkert er at det står Høiseth da barna ble født bortsett fra da sønnen Kristian ble født i 1917. Da stod det Høiseth-haugen. Olai kjøpte jo Haugen Bnr.12 og 14 under Høiseth i 1915. Det er i alle fall trolig at han flyttet til plassen Bjørkelund Bnr.47 i 1945, da den dette året ble utskilt og han kjøpte den. Olai døde i 1960 og Magna Sofie i 1968.

 

Barn:

Klara Petrea Høiseth f. 1910

Anna Marie Høiseth f. 1912 d. 1958

Ole Høiseth f. 1914

Kristian Høiseth f. 1917

Mathilde Høiseth f. 1920 d. 1989

Edith Høiseth f. 1922

Kåre Olav Høiseth f. 1925 d. 1992

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1924 til 1930

 

Nils Sigurdsen (Eriksrød) f. 1886 fra Eriksrød i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1905 med Marie Sveinungsdatter f. 1885 fra Gjerpen. Nils var skogsarbeider og i 1910 var han på tømmerhogst ved Grønsjø i Luksefjell. Familien bodde en tid som leieboere i Luksefjellveien 766 i Gjerpen. De var eiere på Gåshølen søndre u/Ås i Gjerpen fra 1920 til 1924. Familien har så kommet til Siljan og i 1924 kjøpte de Høiseth Bnr.13 på auksjon. De bodde der til 1930, da gården nok en gang ble solgt på auksjon. De døde begge i Siljan. Marie i 1933 og Nils i 1967.

 

Barn:

Ida Sofie Sigurdsen Eriksrød f. 1905 d. 1964

Sigurd Sigurdsen Eriksrød f. 1907 d. 1985

Dagny Marie Sigurdsen Eriksrød f. 1911 d. 1982

Judith Annie Sigurdsen Eriksrød f. 1918 d. 1999

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1930 til 1959

 

Karl Johan Knutsen Sæter f. 1894 fra Braaten i Enebakk giftet seg i Siljan i 1918 med Inga Hansdatter f. 1896. Hun var datter av Hans Jonsen Kåsene. De døpte barn bosatt på Kåsene frem til og med 1924. Det er usikkert hvor lenge de bodde der. Karl kjøpte i 1930 Høiseth Bnr.13 og Fosjordet Bnr.31 på auksjon. Han drev plassene sammen. Karl Johan døde der i 1959 og Inger i 1975.

 

Se Kåsene u/Sølland

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1960

 

Harry Kristoffer Sæther f. 1924 var sønn av overnevnte Karl Johan Knutsen Sæter. Harry giftet seg med Svanhild Bergliot Tollefsen. De overtok Høiseth Bnr.13 og 31 etter hans far i 1960.

 

Se under hans far

 

 

 

Del 4 – Løpenummer 518a og 518b – senere Bnr.15  (Løpenummer 518b - senere Bnr.16 (skogseiendom) ble skilt ut og solgt til Løvenskiold i 1832.)

 

-          Skjøte fra Jacob Nilsen til Anders Jacobsen paa ½ hud i Høiseth (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 518a) for 50 rd. tingl. 25.01.1814

-          Arvefestest fra Peder og Anders Jacobsønner Høyset til John Tormodsen Kikud hans hustru og barn og deres avkom så lenge noen av dem var i live på et sykke skov under Høiseth (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 518a) kaldet Stabek-rødningene (herav og Bnr.17). tingl. 02.12.1818

-          Skiftebrev efter afg. Jacob Nielsen, skiftet 18.09.1826, hvoraf 3 skinn, Bnr.15 og 16 utlagt til sønnen Anders Jacobsen. tingl. 07.11.1827

-          Skjøte fra Anders Jacobsen til hans broder Niels Jacobsen paa 4 ½ skinn i Høiseth, Bnr.15 og 16 for 300 spd. tingl. 30.08.1830

-          Skjøte fra Anders Jacobsen til hans broder Niels Jacobsen paa 4 ½ skinn i Høiseth, Bnr.15 og 16 for 369 spd. tingl. 14.01.1832

-          Hjemmelsbrev i det den 4. juni 1844 sluttede skifte efter John Tormodsen, hvorefter arvefesteretten til skogstykke Stabækrødningen herav og Bnr.17 for taxt 50 spd. er udlagt sønnerne Hans og Tormod Johnsønner. Tinglyst 11.07.1844.

-          Skifte efter Jon Tormodsen Kikud, 4 juni, Stabek- Rødningen under Høiseth (Matrikkelnummer 147) udlagt enken og Tormod Johnsen. tingl. 18.06.1844

-          Hjemmelsbrev i det den 12. september 1843 sluttede og 14. oktober 1846 omloddet og skifte efter Nils Jacobsen, hvorved Bnr.15 for takst 280 rdl. er udlagt stervboenken Ingeborg Hansdatter. Tinglyst 02.06.1847

-          Hjemmelsbrev i det den 13. februar 1860 sluttede skifte efter Ingeborg Hansdatter hvorefter denne eiendommen, Bnr.15, for taxt 1600 spd. er udlagt stervboenkemanden Ole Hansen. Tinglyst 21.05.1860

-          Skjøte fra Maren Olsdatter Høgset til Hans Knudsen Høgset på Bnr.15 og Bnr.3 for kr 5920. Tinglyst 12.05.1899

-          Skjøte fra Hans K Høiset (enkemann fra 1925) til Olav og Agnes Øverbø Bnr.15 m. fl.b. for kr 8000, hvoraf for løsøre kr 5000, samt forbehold om føderåd for selger. Tinglyst 13.07.1931

 

Bosatt/Bruker her fra 1783 til 1825 (Anne til 1850)

 

Jacob Nilsen f. 1751 fra Holte giftet seg i 1783 med Anne Andersdatter f. 1764 fra Søndre Styrvold i Lardal. Jacob sin far, Nils Vetlesen, kom fra Høiseth og hadde også eierdeler i gården. Jacob ble bosatt på Høiseth og ble der en av fire brukere. Jacob døde der i 1825 og Anne i 1850.

 

Se Høiseth før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1814 til 1869 (Bruker til 1830-32)

Anders Jacobsen f. 1793 var sønn av overnevnte Jacob Nilsen. Hans far skjøtet i 1814 1/2 hud i Høiseth (løpenummer 518a) til sønnen Anders. Anders arvet 3 skinn i Høiseth (løpenummer 518 a og 518b - senere Bnr. 15 og 16) av sin far i 1827. Han var da eier av løpenummer 518 a og 518b - senere Bnr. 15 og 16 på Høiseth. Han solgte løpenummer 518 a og 518b - senere Bnr. 15 og 16 i Høiseth, til sin bror Nils. En del i 1830 og en del i 1832. Han bodde i 1865 som føderådsmann på Høiseth (løpenummer 518a - senere Bnr.15) hos Ole Hansen og døde der i 1869. Anders ble aldri gift.

 

Se under hans far i Høiseth før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1830 til 1842

 

Nils Jacobsen f. 1796 var bror av overnevnte Anders Jacobsen Høiseth. Hans bror Anders solgte Bnr.15 og Bnr.16 i Høiseth til Nils i 1830 og 1832. Nils solgte i 1832 løpenummer 518b – senere Bnr.16 (skogseiendom) til Løvenskiold. Nils giftet seg i 1835 med Ingeborg Hansdatter f. 1809, datter av Hans Olsen Høiseth. Nils døde på Høiseth i 1842 og Ingeborg arvet hans jordgods i Høiseth. Ingeborg giftet seg på nytt i 1843 og ble værende på gården.

 

Barn:

Anne Kirstine Nilsdatter f. 1835 d. 1912

Karen Nilsdatter f. 1837

Maren Nilsdatter f. 1839 d. 1846

Nils Nilsen f. 1843

 

Familieark

 

 

 

Løvenskiold kjøpte i 1832 løbenummer 518b – senere Bnr.16 (skogseiendom) av Nils Jacobsen.

 

            Se også Skogen Bnr.6

 

-          Skjøte fra Nils Jacobsen til Løvenskiold paa skoven under hans 9 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 518b) tingl. 26.06.1832

-          Skyldelingsforetning avholdt på løpenummer 514b (senere Bnr.6) og tinglyst 26.06.1832 på den utskilte overnevnte skogen til Løvenskiold på 3 ½ skinn.  

Ps. Løvenskiold hadde kjøpt 1 skinn i Høiseth allerede i 1813:

-          Skjøte fra Ole Solvesen til Kammerherre Løvenskiold paa 1 skinn i Høiseth. Tingl. 12.01.1813

-          Samfrendskifte efter Statsrådinde Løvenskiold 1 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) til enkemannen….. Tinglyst 17.01.1827

 

Ps. Løvenskiold kjøpte en skogsdel i Høiseth også i 1832:

-          Skjøte på Nils Hansen Holte til Løvenskiold paa skoven (3 skinn) i Høiseth (Matrikkelnummer 147) og 6 ¾ skind i gården Holte Mtr.163. tingl. 26.06.1832

-          Skyldelingsforetning avholdt og tinglyst 26.06.1832 på den utskilte overnevnt skogen til Løvenskiold på 3 skinn.  

-          Skjøte fra kammerherrinde Løvenskiold til kammerherre F W Treschow Bnr.16 m. flere eiendommer for kr 400 000. Tingl. 01.12.1886

-          Festekontrakt hvorved F W Treschow bortleier til Leif Pedersen, Sneltvedt en tomt av Bnr.16 for 20 år, regnet fra 01.07.1941, mot årlig leie kr 50, mot nærmere angitte vilkår. Datert 11.11.1941

-          Festekontrakt fra F W Treschow til John Halmberg en tomt for 25 år, regnet fra 01.07.1940, mot årlig leie kr 50, mot nærmere angitte vilkår. Datert 27.08.1941

-          Skjøte fra Leif Pedersen f. 30.03.1913 til Hans Bakke (over 25 år) på Granly, på leiet tomt under Bnr.16 for kr 4000. Datert 11.02.1947

-          Skjøte fra John Halmberg f. 23.10.1904 til hytte på leietomt u/Bnr.16 til Andres Andelgard f. 27.02.1913 for kr 2000. Datert 05.08.1944

-          Festekontrakt fra Treschow til Isak Mayer Nilsen Skien, på en parsell av Bnr.16 for 20 år fra 01.07.1942. Dette mot årlig leie kr 50, mot nærmere angitte vilkår. Med samtykke fra bortfester av overdragelse til ny fester Erik Borgersen Rising. Datert 03.08.1948

-          Skjøte fra Isak Mayer Nilsen f. 17.06.1919 til Erik Borgersen Rising f. 15.11.1916 på Hannabu på en leitomt under Bnr.16 for kr 4300. Datert 19.08.1948

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1843 til 1898

 

Ole Hansen f. 1812 fra Holte giftet seg i 1843 med enken etter Nils Jacobsen Høiseth, Ingeborg Hansdatter f. 1809. Ole ble med dette giftemålet eier av Høiseth løpenummer 518a, senere Bnr.15. Ingeborg døde på Høiseth i 1854. Ole levde resten av livet på Høiseth som enkemann. Da Ole nevnes som enkemann på gården i 1865, ser her at flere av stebarna/barna hjalp han med driften av gården. Sønnen Hans Jacob Olsen kjøpte i 1881 Høiseth Bnr.3. Da sønnen døde i 1890 var det faren som arvet denne gården. Ole døde på Høiseth i 1898. Datteren Maren solgte i 1899 jordgodset, gården Høiseth Bnr.15 og Høiseth Bnr.3, etter sin far til Hans Knudsen Høiseth. Hun var da den eneste gjenlevende av søsknene. Maren ble bosatt på gården hos Hans Knutsen og døde der i 1913.

 

Barn:

Hans Jacob Olsen f. 1845 d. 1890

Peder Olsen f. 1847 d. 1847

Maren Olsdatter f. 1847 d. 1847

Maren Olsdatter f. 1848 d. 1848

Ingeborg Karine Olsdatter f. 1851 d. 1888

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1898 til 1948

 

Hans Jacob Knutsen f. 1867 på Eidet i Siljan giftet seg i Siljan i 1898 med Karen Mattea Andreasdatter f. 1856 fra Nordre Land. Maren Olsdatter Høiseth solgte i 1899 jordgodset etter sin far, Høiseth Bnr.15 og Bnr.3, til Hans Knudsen. De ble bosatt på Høiseth Bnr.15. Karen Mattea døde der i 1925. Hans solgte i 1931 Høiseth Bnr.15, med flere bruk, til sin svigersønn Olav Øverbø. Han eide fortsatt Bnr.3 for han skilte i 1938 ut Bnr.44 fra Bnr.3 til Fritjof Adolfsen. Hans døde på Høiseth i 1948.

 

Barn:

Agnes Kristine Høiseth f. 1900 f. 1985

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1931 til 1972

 

Nils Olaf Øverbø f. 1896 fra Øverbø giftet seg i 1922 med Agnes Kristine Høiseth f. 1900. Hun var dater av overnevnte Hans Knutsen Høiseth. Nils Olaf brukte nok bare Olaf/v i det daglige. Han kjøpte i 1931 Høiseth Bnr.15, med flere bruk, av sin svigerfar. Han var også eier av Holte Gnr.16 Bnr. 8 og 9. Dette var nok da også jordgods han kjøpte av sin svigerfar i 1931. Hans brødre Solve Øverbø og Hans Øverbø skilte i 1931 ut og solgte Kjønaasen Bnr.42 fra Høiseth Bnr.27 til han. Sønnen Kjell Petter overtok etter dem på Høiseth før 1950, før da nevnes han der i matrikkelen. Olav døde i 1972. Agnes Kristine døde i 1985.

 

Barn:

Hans Jacob Øverbø f. 1922 d. 1950

Kjell Petter Øverbø f. 1924

Per Øverbø f. 1928

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1953 til 1999

 

Sønnen Kjell Petter Øverbø f. 1924 overtok gården før 1950

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1999

 

Jan Olav Øverbø f. 1965 var sønn av Kjell Petter Øverbø og overtok gården etter foreldrene i 1999.

Se under hans farfar

 

 

 

Del 5 – (Søndre) Løpenummer 519 – senere Bnr.17

Senere adresse: Høisetbakkane 121

 

-          Skjøte fra Jacob Nielsen til Peder Jacobsen paa 6 skind i Høiseth for 300 rdl (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 519) tingl. 12.01.1808, paany tinglyst 23.06.1838

-          Skifte efter afg. Jacob Nielsen, skiftet 18.09.1826, hvoraf 3 skinn i Høiseth, Bnr.17 (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 519) utlagt sønnen Peder Jacobsen. Tingl. 07.11.1827

-          Skjøte fra Peder Jacobsen Høiseth til Løvenskiold på Bnr.17 (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 519) for 736 spd. Tingl. 07.03.1838

-          Skjøte fra kammerherrinde Løvenskiold til F W Treschow Bnr.17 m.m. Tinglyst 01.12.1886

-          Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.17 den 09.07.1891, hvorved utskilt Skogen Bnr.19. Tinglyst 11.09.1891

-          Skjøte fra F W Treschow til Ole Petter Olsen Bnr.17 for kr. 4800 hvorhos sælgeren har forbeholdt om veirett til strand og muligheter for tømmerlegger. Tinglyst 15.02.1893

-          Skjøte fra Ole P Olsen Høiseth f. 31.08.1868 til Solve Høiseth f. 08.02.1911 for kr 11000, hvorav for løsøre kr 2000 med forbehold av føderåd for selger og hustru. Datert 07.01.194

 

Jacob Nilsen Høiseth delte sin del på Høiseth i to og skjøtet en del til sønnen Anders og en del til sønnen Peder. Høiseth (6 skinn) løpenummer 519 - senere Bnr.17, ble utskilt i 1808 til sønnen Peder Jacobsen. (Peder arvet også 3 skinn etter sin far.)

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1808 til 1854

 

Peder Jacobsen f. 1784 var sønn av Jacob Nilsen på Høiseth før 1814. Peder overtok Høiseth løpenummer 519 fra sin 1808. Peder giftet seg i 1810 med Taran Nilsdatter f. 1780 fra Austad og ble da bosatt på Høiseth som selveier. Peder arvet også 3 skinn i Høiseth etter sin far i 1827. Peder solgte gården (Høiseth løpenummer 519) til Løvenskiold i 1838, men bodde videre på gården. Taran døde der i 1853 og Peder i 1854.

 

Barn:

Jacob Pedersen f. 1811 d. 1873

Anne Helvig Pedersdatter f. 1813 d. 1875

Nils Pedersen f. 1815 d. 1832

Ingeborg Pedersdatter f. 1817 d. 1884

Peder Pedersen f. 1819 d. 1901

Maren Pedersdatter f. 1822

Gunhild Pedersdatter f. 1825 d. 1889

 

Familieark

 

 

Peder Jacobsen solgte denne gården til Løvenskiold i 1838:

Skjøte fra Peder Jacobsen Høiseth til Løvenskiold på Bnr.17 (Matrikkelnummer 147 - løbenummer 519) for 736 spd. Tingl. 07.03.1838

 

Kammerherrinde Løvenskiold solgte i 1886 sine eierdeler i Høiseth, deri også Bnr.17, til Treschow:

Skjøte fra kammerherrinde Løvenskiold til F W Treschow på Bnr.17 m.m. Tinglyst 01.12.1886

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1845 til ca 1891

 

Peder Pedersen f. 1819 var sønn av overnevnte Peder Jacobsen Høiseth. Peder giftet seg i 1840 med Maren Jacobsdatter f. 1815 fra Hogstad. De døpte et barn på Hogstad i 1840. Fra 1846 nevnes de på Høiseth. Hans foreldre døde i 1853 og 1854. Peder overtok som leilending der etter dem. Maren døde på Høiseth i 1883. Peder kan ha bodd på Høiseth løpenummer 519 (Bnr.17) til Treschow solgte den i 1891. I 1900 bodde han som føderådsmann hos Lars Pedersen i Rønningen under Øverbø. Han døde der i 1901.

 

Barn:

Ingeborg Teline Pedersdatter f. 1840 d. 1914

Anne Pedersdatter f. 1846

Pernille Pedersdatter f. 1850 d. 1931

Gunhild Maria Pedersdatter f. 1854 d. 1859

Ole Petter Pedersen f. 1857 f. 1904

Nils Jakob Pedersen f. 1861 d. 1900

 

Familieark

 

 

 

Treschow skilte i 1891 ut Bnr.19 (skogen) fra Høiseth Bnr.17.

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.17 den 09.07.1891, hvorved utskilt Bnr.19. Tinglyst 11.09.1891

 

 

Treschow solgte i 1893 Høiseth Bnr.17 (innmarken) til Ole Petter Olsen:

Skjøte fra F W Treschow til Ole Petter Olsen på Bnr.17 for kr. 4800 hvorhos selgeren har forbeholdt om veirett til strand og muligheter for tømmerlegger. Tinglyst 15.02.1893

 

Bosatt/Bruker her fra 1901 (minus 1902) til 1942 (Olga til 1960)

 

Ole Petter Olsen f. 1868 var sønn av Ole Knutsen Høiseth. Ole Petter kjøpte Høiseth Bnr.17 av Treschow i 1893. I 1900 bodde han hos sin mor på Høiseth. Ole Petter bodde på Høiseth da han giftet seg i 1901 med Olga Gulliksdatter f. 1880 fra Gurholt. De døpte et barn i Gjerpen i 1902. Det stod da at de bodde på Høiseth gård og så sto Duestien i parantes. Ole Petter var da vognmann. De bodde nok da bare midlertidig i Duestien. Etter dette nevnes de bare på Høiseth. Ole Petter Olsen Høiseth solgte i 1941 Høiseth Bnr.17 til sønnen Solve Høiseth, mot føderåd for seg og sin kone. Ole Petter døde der i 1942. Olga døde der i 1960.

 

Barn:

Karl Osvald Høiseth f. 1902 d. 1975

Hjørdis Høiseth f. 1904 d. 1987

Georg Høiseth f. 1906 d. 1975

Klara Petrea Høiseth f. 1908 d. 1997

Solve Høiseth f. 1911 d. 1995

Peder Olaf Høiseth f. 1913 d. 1913

Petra Otilie Høiseth f. 1915 d. 1979

Anna Marie Høiseth f. 1918 d. 2005

Gudrun Høiseth f. 1920

Ole Petter Høiseth f. 1924 d. 2001

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1936 til 1974

 

Solve Høiseth f. 1911 var sønn av overnevnte Ole Petter Olsen Høiseth. Solve giftet seg i 1936 med Martha Margrete Antonsen Bårnes f. 1907 fra Bånes i Hvarnes og ble bosatt på Høiseth. Hans far solgte i 1941 Høiseth Bnr.17 til sønnen Solve. De hadde en adoptivsønn som overtok gården etter dem i 1974. Solve døde i 1995. Martha Margrete døde i 2004.

 

Barn (adoptivsønn):

Rolf Lund Høiseth f. 1934

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1974

 

Rolf Lund Høiseth f. 1934 overtok gården i 1974 etter sin adoptivfar.

 

Se under hans far