| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

Haugen u/Høiseth

 

Se Haugen før 1814

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1807 til 1834

 

Johannes Jacobsen f. 1777 var sønn av Jacob Johannesen, nevnt på Torsholtsaga. Johannes giftet seg i 1807 med Gjertrud Thomasdatter f. ca 1778. De ble bosatt på en plass under Høiseth. Da datteren Helvig giftet seg i 1827, bodde hun på Haugen. Dette var da Haugen u/Høiseth, så Johannes kan ha vært den første på plassen Haugen u/Høiseth. Johannes døde på Haugen i 1834. Da var også datteren Helvig og hennes mann Ellef Torbjørnsen bosatt på plassen. Datteren Dorthe og hennes mann Lars Halvorsen ble også bosatt på Haugen.

 

Se Haugen u/Høiseth før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1827 til ca 1835

 

Ellef Torbjørnsen f. 1806 fra Gjerpen giftet seg i Siljan i 1827 med Helvig Johannesdatter f. 1807. Hun kom fra Haugen u/Høiseth og var datter av overnevnte Johannes Jacobsen. De ble bosatt på den plassen frem til ca 1835. De flyttet til Bragernes/Drammen og nevnes der i 1865.

 

Barn:

Taran Ellefsdatter f. 1829

Ingeborg Ellefsdatter f. 1831

Johanne Ellefsdatter f. 1834

Thomas Ellefsen f. ca 1839

Helene Ellefsdatter f. ca 1851

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1835 til etter 1875 (Det er usikkert hvor lenge de bodde der.)

 

Lars Halvorsen f. 1805 ble født i Siljan, men flyttet med foreldrene til Lardal i 1818. Han kom tilbake til Siljan og giftet seg 1. gang der i 1835 med Dorte Johannesdatter f. 1813 fra husmannsplassen Haugen u/Høiseth. De ble bosatt på husmannsplassen. Dorte døde der i 1845. Lars giftet seg 2. gang i Lardal i 1848 med Oline Olsdatter f. 1819 fra Lardal. De bodde videre på Haugen og nevnes der i 1865 og 1875. De er ikke døde i Siljan, så de må ha flyttet. De flyttet nok til Eidanger, for i 1891 besøkte han sin datter Dorthea på Bøle i Gjerpen. Han nevnes da som enkemann og husmann, med bopel i Eidanger.

 

Lars Halvorsen og Dorte Johannesdatter sine barn:

Anne Larsdatter f. 1835 d. 1889

Johannes Larsen f. 1837 d. 1869

Halvor Larsen f. 1840 d. 1843

Ingeborg Larsdatter f. 1842 d. 1874

Dorthe Larsdatter f. 1845 d. 1846

 

Lars Halvorsen og Oline Olsdatter sine barn:

Dortea Larsdatter f. 1849 d. 1938

Ole Larsen f. 1853 d. 1938

Hans Larsen f. 1857 d. 1859

Helene Larsdatter f. 1860 d. 1945

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1844

 

Jacob Olsen f. 1819 og Marie Halvorsdatter f. 1822 døpte et barn bosatt på Haugen u/Høiseth 1844.

 

Se under hans far Ole Johannesen på Kløva u/Kløverød

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1878 til 1889

 

Ole Larsen f. 1853 var sønn av overnevnte Lars Halvorsen. Ole giftet seg i Siljan i 1878 med Anne Bredine Kristoffersdatter f. 1857 fra Bårnes i Hedrum. Ole kom fra husmannsplassen Haugen u/Høiseth og ble bosatt der en del år. Husmannsplassen ble i 1888 utskilt som egent bruk, Haugen Bnr.12, og solgte til Ole Larsen. Ole kjøpte også Hagen Bnr.9. Familien flyttet til Eidanger i 1889 og døpte da barn bosatt på Myrene. I 1891 solgte han Haugen Bnr.12 og Hagen Bnr.9 til skomakeren Kristian Kristensen. Ole og Anne flyttet til Tjølling i 1899 og kom der til Bjønnes. Anne Bredine døde der i 1918. Ole døde selv på Bjerke i Tjølling i 1938 og ble gravlagt under navnet Ole Bjønnes.

 

Barn:

Lars Olsen f. 1879 d. 1893

Hans Gustav Olsen f. 1881 d. 1960

Mathilde Olsdatter f. 1883 d. 1893

Inga Olsdatter f. 1886 d. 1892

Kristian Olsen f. 1888

Olaf Bertinius Olsen f. 1890 d. 1965

Anna Josine Olsdatter f. 1892

Inga Mathilde Olsdatter f. 1894 d. 1938

Lars Olsen f. 1901

 

Familieark

 

 

 

Det nevnes ikke husmannsplasser under Høiseth i 1900. Husmannsplassen Haugen ble i 1888 utskilt som Haugen Bnr.12.