| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Haugen Gnr.15 Bnr.12 – løpenummer 515c og 516c

 

Haugen løpenummer 515c og 516c, senere Bnr.12, ble utskilt fra Høiseth løpenummer 515-516 senere Bnr.10 i 1888. (Dette hadde før vært en husmannsplass)

 

Se husmansplassen Haugen u/Høiseth

 

(Senere adresse: Høisetbakkane 16)

 

Manntall Høiseth

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1878 til 1889

 

Ole Larsen f. 1853 var sønn av Lars Halvorsen Haugen. Ole giftet seg i Siljan i 1878 med Anne Bredine Kristoffersdatter f. 1857 fra Bårnes i Hedrum. Ole kom fra husmansplassen Haugen u/Høiseth og ble bosatt der en del år. Husmannsplassen ble i 1888 utskilt som eget bruk, Haugen Bnr.12, og solgt til Ole Larsen. Familien flyttet til Eidanger i 1889 og døpte der barn bosatt på Myrene. I 1891 solgte han Haugen Bnr.12 til skomakeren Kristian Kristensen. Ole og Anne flyttet til Tjølling i 1899 og kom der til Bjønnes. Anne Bredine døde der i 1918. Ole døde selv på Bjerke i Tjølling i 1938 og ble gravlagt under navnet Ole Bjønnes.

 

Se under husmannsplassen Haugen u/Høiseth

 

 

Lars Knudsen Høiseth skilte ut Haugen Bnr.12 fra Høiseth Bnr.10 i 1888 og solgte den til overnevnte Ole Larsen Haugen:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.12 den 10.september, tinglyst 01.11.1888, hvorved er utskilt Bnr.12

Skjøte fra Lars Knudsen Høgset til Ole Larsen Haugen paa Haugen Bnr.12 for kr 250. Tinglyst 01.11.1888

 

Ole Larsen Haugen solgte i 1891 Haugen Bnr.12 til Kristian Kristensen.

Skjøte fra Ole Larsen Haugen til skomager Kristian Kristensen paa Haugen Bnr.12 m. m. for kr 2000. Tinglyst 02.05.1891

 

Kristian Kristensen solgte i 1895 Haugen Bnr.12 til Gullik Jacobsen:

Skjøte fra Kristian Kristensen til Gullik Jacobsen paa Haugen Bnr.12 m. m. for kr 2400. Tinglyst 02.03.1895

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.12 – Haugen – eier/bruker Gullik Jacobsen

 

Gullik Jacobsen solgte i 1915 Haugen Bnr.12 til Olai Høiseth:

Skjøte fra Gullik Jacobsen Haugen til Olai Høiset paa Haugen Bnr.12 med flere bruk med avling og havnerett i Høiset skog og gjerdefang i Bnr.7 sin skog for kr 7400 hvorav kr 1000 for avlingen. Tinglyst 25.09.1915

 

Olai Høiseth solgte i 1925 Haugen Bnr.12 til Emanuel Gulliksen:

Skjøte fra Olai Høiset til Emanuel Gulliksen paa Haugen Bnr.12 og Bnr.14, samt med havnerett og gjerdefang for kr 12 000. Tinglyst 15.04.1925

 

 

Bosatt her i 1922 og 1924

 

Eivind Aslaksen f. 1898 fra Nissedal kom til Siljan som anleggsarbeider og giftet seg der i 1920 med Borghild Lovise Nilsen f. 1903. Hennes foreldre bodde i Sarpsborg i 1910. De har så kommet til Siljan og konfirmerte Borghild sin bror Rudolf der i 1916 og datteren Borghild Lovise i 1917. De var da bosatt på Kiste. Eivind og Borghild døpte et barn bosatt på Vanebu i 1920 og i 1922. I 1924 døpte de barn bosatt på Haugen u/Høiseth.

 

Barn:

Edit Borgny Aslaksen f. 1920

Anker Norman Aslaksen f. 1922

Leiv Bjarne Aslaksen f. 1924

 

Familieark

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15

Bnr.12 – Haugen - 0 mark 20 øre - Emanuel Gulliksen

 

 

 

Jeg er usikker på hvem denne Emanuel Gulliksen var. Den finnes en Emanuel Gulliksen f. 26.06.1888 i Skien gift med kona Jenny f. 1890 og med ei datter Hjørdis f. 1909 i Duestien 64 i Skien i 1910 tellingen. De døde begge i Skien. Han i 1969, hun i 1978. Dette kan ha vært han?

 

Berberg 12 – Sandbakken i Gjerpen er det en Emanuel Gulliksen f. 1888 som kjøpte plassen i 1930 og solgte den igjen i 1949?