| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Høiseth Gnr.15 Bnr.35

 

Høiseth Bnr.35 ble utskilt fra Høiseth Bnr.1 i 1918.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

 

Hans Olsen Høiseth skilte i 1918 ut Høiseth Bnr.35 fra Høiseth Bnr.10 til Olav Nilsen Høiseth:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 9. november, tinglyst 23.11.1918, hvorved til Olav Nilsen Høiset er utskilt ”Høiset” Bnr.35.

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.35 – Høgset - 0 mark 02 øre - Hans Olsen Høgset