| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814 


 

 

Bjørntvet u/Høiseth Gnr.15 Bnr.41

 

Bjørntvet Bnr.41 ble utskilt fra Høiseth Bnr.36 i 1927.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Ole Petter Olsen skilte i 1927 ut Bjørntvet Bnr.41 fra Høiseth Bnr.36 i 1927:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.36 den 11.10.1927 og tinglyst 26.10.1927, hvorved utskilt Bjørntvet Bnr.41

Ole Petter Olsen solgte i 1928 Bjørntvet Bnr.41 til sønnen Osvald Høiseth:

Skjøte på Bnr.41 fra Petter Olsen Høiseth til Osvald Høiseth for kr. 500. Tinglyst 16.01.1928

 

Se Ole Petter Olsen Høiseth

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15 

Bnr.41 – Bjørntvedt - 0 mark 05 øre - Osvald Høiseth

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1928

 

Karl Osvald Høiseth f. 1902 fra Høiseth giftet seg i 1924 med Lina Maria Ellefsdatter f. 1903 fra Kløverød. Han brukte nok bare navnet Osvald og bygde på Høiseth og kalte plassen Bjørnvedt. Hans far, Ole Petter Olsen, solgte i 1928 Bjørntvet Bnr.41 u/Høiseth til Osvald og i 1941 solgte faren Hagen og Løkka Bnr.36 u/Høiseth til han. Osvald nevnes med begge plassene i 1950. Lina Marie døde i 1963 og Osvald i 1975.

 

Barn:

Peder Olav Høiseth f. 1925 d. 1983

Erling Høgseth f. 1927

Leif Høiseth f. 1929

Rolf Høiseth f. 1931

 

Familieark