| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Middagskollen u/Høiseth Gnr.15 Bnr.22

 

Middagskollen Bnr.22 ble utskilt fra Høiseth Bnr.10 i 1899

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Lars Knutsen Høiseth skilte i 1899 ut plassen Middagskollen Bnr.22 fra Høiseth Bnr.10:

Skyldelingsforetning avholt 9.oktober på Bnr.10, tinglyst 08.11.1899, hvorved er utskilt Middagskollen Bnr.22

 

Se under hans far

 

 

Lars Knutsen solgte i 1901 plassen til Johannes Johannesen:

Skjøte på Middagskollen Bnr.22 fra Lars K Høgset til Johannes Johannessen for kr. 3500. Tinglyst 02.02.1901

 

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.22 – Middagskollen – eier/bruker Joh.s Johannessen

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1914

 

Johannes Johannesen f. 1869 kjøpte plassen Middagskollen Bnr.22 på Høiseth i 1901. I 1865 bodde foreldrene hans på plassen Riset u/Høiseth, men da Johannes ble født 1869 bodde de som inderster (leieboere) på Holte. Han far døde der samme året. Av en eller annen grunn ble han ikke bosatt på denne plassen under Høiseth, men kjøpte senere i 1901 plassen Lundshaven u/Lund i Gjerpen. I 1910 var han bruker på Lundshagen i Gjerpen sammen med sin mor som var enke. Han kalles "Johannes J. Høiseth" da han i 1914 solgte Lundshaven u/Lund. Han flyttet nok nå til Middagskollen Bnr.22 på Høiseth. Han døde på Tudal i 1937. Det var skifte etter han i rundt 1938, for etter dette skifte ble i 1938 plassen Middagskollen Bnr.22 solgt til Johannes og Olav Rød.

 

Familieark

 

 

Plassen ble etter Johannes Johannesen sitt skifte solgt til brødrene Johannes og Olav Rød. Det er usikkert om de bodde der, men en eller begge kan ha flyttet dit:

Skjøte på Middagskollen Bnr.22 fra skifteforvalteren i boet efter Johannes Johannessen Høiset til Johannes Rød f. 27.06.1900 og Olav O Rød f. 18.11.1907 for kr. 31 000. Datert 25.07.1938

 

Olav Rød: Se under deres far Ole Kristian Jacobsen

 

Johannes Rød: Se Tudal/Torshaug

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.22 – Middagskollen - 0 mark 69 øre - Johannes Rød og Olav O. Rød