| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Stigaasene u/Høiseth Gnr.15 Bnr.37

 

Stigaasene Bnr.37 ble utskilt fra Høiseth Bnr.13 i 1919.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Slemdal kommune skilte i 1919 ut Stigaasene Bnr.37 fra Høiseth Bnr.13 til Olai Olsen Høiseth:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 den 29.04.1919 og tinglyst 14.05.1919, hvorved utskilt Stigaaserne Bnr.37 til Olai O Høiset

 

 

Mathilde Sofie Reinertsen (født Olsen) og hennes mann kjøpte i 1920 Stigaasene Bnr.37 ved odelskjøte fra Siljan kommune:

Odelskjøte på Stigåsene Bnr.37 fra Siljan Kommune ved ordfører Ole J Rød til Mathilde Sofie Reinertsen med mann J Reinertsen for kr. 9000. Tinglyst 30.10.1920

 

Mathilde Sofie Reinertsen (født Olsen) solgte i 1946 Stigaasene Bnr.37 til Olai Olsen Høiseth:

Skjøte på Stigåsene Bnr.37 fra Mathilde Reinertsen f. 29.11.1865 til Olai Høiseth f. 14.03.1884 for kr. 7700. Datert 08.02.1946

 

Se under Mathilde sin far Ole Knutsen Høiseth

 

 

Olai Olsen Høiseth solgte i 1950 Stigaasene Bnr.37 til Karl K Sæther:

Skjøte på Stigåsene Bnr.37 fra Olai Høiseth f. 14.03.1884 til Karl K Sæther f. 11.12.1894 for kr. 9800. Datert 28.09.1950

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15 

Bnr.37 – Stigåsene - 0 mark 70 øre - Karl K. Sæther