| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Hagemyren u/Høiseth Gnr.15 Bnr.26

 

Hagemyren Bnr.26 ble utskilt fra Bnr.10 i 1906.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Lars Knutsen Høiseth skilte i 1906 ut ”Hagemyren” Bnr.26 fra Høiseth Bnr.10:

Skyldelingsforetning avholt 31.august på Bnr.10, tinglyst 05.09.1906, hvorved er utskilt Bnr.26

 

Se under hans far Knut Larsen Høiseth

 

 

Arvingene etter Lars Knutsen Høiseth solgte i 1910 plassen Hagemyren Bnr.26 til Arne Olsen Hagen.

Skjøte på Hagemyren Bnr.26 fra Anne K Høgset og Mathilde Spann (iflg. fuldmagt) som eneste og myndige arvinger efter Lars K Høgset til Arne Olsen Hagen for kr. 400, med havnerett i Høgset skog for det som vinterfødes. Tinglyst 21.05.1910

 

Enken etter Arne Olsen solgte, sammen med de andre arvingene, plassen Hagemyren Bnr.26 til hennes sønn Ole Arnesen Hagen.

Skjøte fra Arne Olsens enke, vedtat av de ang. myndige arvinger, til Ole Arnesen på Hagemyren Bnr.26 m.m. for kr. 4181, hvorav løsøre kr. 2181. Tinglyst 25.08.1917

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.26 – Hagemyren - 0 mark 25 øre - Ole Arnesen