| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

Høiseth (Skog) Gnr.15 Bnr.19

Skogseiendommen Bnr.19, ble utskilt fra Høiseth Bnr.17 i 1891.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

Treschow kjøpt Høiseth Bnr.17 i 1886 og skilte ut skogen som Høiseth Bnr.19 i 1891. Han solgte så Høiseth Bnr.17 i 1893:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.17 den 09.07.1891, hvorved Treschow utskilte Bnr.19. Tinglyst 11.09.1891

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.19 – Skogen – eier/bruker F. M. Treschow

 

 

En underfogd Martinius Eek(g) fikk festekontrakt på ei tomt (nr.23) under Bnr.19 i 1942:

Festekontrakt fra godseier Treschow til underfogd Martinius Eek på en tomt under Bnr.19, ca ½ mål tomt (nr. 23) for et tidsrom av 25 år fra 01.07.1942. Datert 15.04.1942

 

Skjøte fra Johannes Larsen til Martha Eeg på ei hytte oppført på festet tomt (nr. 23) u/Bnr.19:

Skjøte fra Johannes Larsen f. 11.07.1922 til fru Martha Eeg f. 03.02.1909 på en oppført hytte på tomt nr. 23 u/Bnr.19 for kr. 7000, hvorav før løsøre kr. 1000. Datert 18.05.1942.

 

Martha Eeg solgte denne hytta i 1944 til Arthur Solheim:

Skjøte fra fru Martha Eeg f. 03.02.1909 til Arthur Solheim f. 07.04.1907 for kr. 6000 på hytte på festet tomt nr. 23 under Bnr.19. Datert 17.03.1944

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15      

Bnr.19 – Skogen - 3 mark 96 øre - F. M. Treschow