| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Omslandsmyrene u/Høiseth Gnr.15 Bnr.33

 

Omslandsmyrene Bnr.33 ble utskilt fra Høiseth Bnr.1 i 1918.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Olav Nilsen Høiseth skilte i 1918 ut Omslandsmyrene Bnr.33 fra Høiseth Bnr.1:

Skylddelingsforretning på Bnr.1 avh. 10. til 29. juni 1918, hvorved er utskilt Omslandmyren Bnr. 33

 

Olav Nilsen Høiseth solgte i 1920 Omslandsmyrene Bnr.33 til Laurits Hansen Omsland:

Skjøte på Omslandsmyrene Bnr.33 fra Olaf N Høiset til Laurits H Omsland for kr. 3000. Tinglyst 28.02.1920

 

 

 

Nevnt her fra 1920

 

Laurits Hansen Omsland f. 1881 og hans familie nevner her fra 1920.

 

Se Fossheim i Siljan

 

 

 

Nils E Austad kjøpte i 1933 Omslandsmyrene Bnr.33 på tvangsauksjon:

Auksjonsskjøte til Nils E Austad på Omslandsmyrene Bnr.33 og fl. b. for kr.15 500. Tinglyst 25.05.1933

 

Se under hans far

 

 

Nils E Austad solgte i 1933 Omslandsmyrene Bnr.33 til Kristian Bøe:

Skjøte fra Nils E Austad til Kristian Bøe på Omslandsmyrene Bnr.33 m.m. for kr. 12 000. Tinglyst 11.09.1933

 

 

 

Nevnt her fra 1933 til 1936

 

Ole Kristian Bøe f. 1910 var født i Kvelde og giftet seg i Siljan i 1938 med Edit Synnøve Anundsen f. 1916 fra Siljan. Ole Kristian ble kjøpmann i Siljan. Han brukte nok mest bare navnet Kristian. Bakken skriver at i 1933 så begynte Kristian Bøe handelen på Saga og han bygget han seg en stor og moderne butikk. Han kjøpte Omslandsmyra Bnr.33 u/Høiseth i 1933 og solgte den igjen i 1936. I 1950 kjøpte han eiendommen Torsholt/Evju Bnr.24. Han døde i Siljan i 1976 og hun i 2008.

 

Barn:

Karin Bøe

Arnfinn Bøe

Elin Bøe

Morten Bøe f. 1948

Nina Helene Bøe f. 1953

Sigrund Bøe

 

Familieark

 

 

 

Kristian Bøe solgte i 1936 Omslandsmyrene Bnr.33 til Ole Arnesen Hagen:

Skjøte fra Kristian Bøe (over 25 år) til Ole Hagen, Siljan f. 18.06.1882 for kr. 1000. Datert 29.06.1936

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.33 – Omslandmyren - 0 mark 25 øre - Ole Hagen