| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Småmyrene u/Høiseth Gnr.15 Bnr.38

 

Småmyrene Bnr.38 ble utskilt fra Høiseth Bnr.10 i 1924.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Hans Olsen Høiseth skilte i 1924 ut Småmyrene Bnr.38 fra Høiseth Bnr.10 til Edvard Olsen Kløverød/Solheim og solgte plassen til han i 1926.

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 8.mai, tinglyst 14.04.1924, hvorved til Edvard O Kløverød er utskilt Småmyrene Bnr.38

Skjøte på Småmyrene Bnr.38 fra Hans O Høiset til Edv. O Kløverød for kr. 6000. Tinglyst 13.01.1926

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15 

Bnr.38 – Småmyrene - 0 mark 90 øre - Edv. O. Kløverød