| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

Lidhagen u/Høiseth Gnr.15 Bnr.45

 

Lidhagen Bnr.45 ble utskilt fra Høiseth Bnr.36 i 1940.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Ole Petter Olsen Høiseth skilte i 1940 ut Lidhagen Bnr.45 fra Høiseth Bnr.36 og solgte plassen til sønnen Georg Olsen Høiseth:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.36 den 04.12.1940, hvorved utskilt Lidhagen Bnr.45

Skjøte på Lidhagen Bnr.45 fra Ole P Olsen Høiseth f. 31.08.1868 til sønnen Georg O Høiseth f. 02.06.1906 for kr. 2000. Datert 03.01.1941

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1941

 

Georg Høiseth f. 1906 ble gift med Asta Thorsen f. 1907 og ble bosatt i Siljan. Hans far skilte i 1940 ut Lidhagen Bnr.45 fra Høiseth Bnr.36 og solgte plassen til Georg. Han døde i Siljan i 1975 og Asta døde der i 1981.

 

Barn:

Helge Høiseth f. 1932

Arne Høiseth f. 1937

Kjell Høiseth f. 1942

 

Familieark

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15 

Bnr.45 – Lidhagen - 0 mark 35 øre - Georg O. Høiseth