| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HØGSET

 


 

 

Jacob Nilsen f. 1751 og Anne Andersdatter f. 1764 sin familie.

 

 

 

Jacob Nilsen, født 1751 på Søntvedt i Siljan,[1] døpt 26.09.1751 i Siljan kirke,1 konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,[2] død 21.08.1825 på Høgset i Siljan, gravlagt 11.09.1825 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Nils Vetlesen og Gjøran Knudsdatter på Holte.

 

Jacob giftet seg i 1783.

 

Trol. 18/5-1783 i Sillien. Cop. 6/7-1783.

Uk. Jacob Nils. Holte og P. Anne Andersd. Styrewold, med Præste Beviis fra Lardal.

Caut: Knud Lars. Høgset og Hans Aslacs. Grinie.

 

Han ble en av de fire brukerne som var på Høgset på denne tiden.

 

Hans far skjøtet en del av gården over på Jacob i 1784:

Skjøte fra Nils Vetlesen Holtane til Jacob Nilsen paa 1 hud i Høiseth (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 518a) for 400 rd, datert 01.09.1783 – tinglyst 02.02.1784

 

Bosatt på en del av Høgset i 1801:

Jacob Nilsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 50 (alder)

Anne Andersdatter k 1ste ægteskab Kone 36 (alder)

Peder Jacobsen m Ugift Deres børn 17 (alder)

Anders Jacobsen m Deres børn 7 (alder)

Nils Jacobsen m Deres børn 5 (alder)

Kirsten Jacobsdatter k Deres børn 13 (alder)

Jøran Jacobsdatter k Deres børn 3 (alder)

Anne Findsdatter k Tjenestepige 23 (alder)

 

Jacob delte denne delen av Høgset i to da sønnen Peder overtok en del og sønnen Anders den andre:

 

Jacob skjøtet 6 skinn i gården Høiseth til sønnen Peder i 1808:

Skjøte fra Jacob Nielsen til Peder Jacobsen paa 6 skind i Høiseth for 300 rdl (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 517) tingl. 12.01.1808  

 

Jacob skjøtet 1/2 hud i gården til sønnen Anders i 1814:

Skjøte fra Jacob Nilsen til Anders Jacobsen paa ½ hud i Høiseth (Matrikkelnummer 147 - løbenummer 518a) for 50 rd. tingl. 25.01.1814

 

Han døde på Høgset i 1825.

 

Sønnen Peder Jacobsen arvet 3 skinn i Høiseth løpenummer 519 i 1827:
Skifte efter afg. Jacob Nielsen, skiftet 18.09.1826, hvoraf 3 skinn i Høiseth i (Matrikkelnummer 147 - løbenummer 519) utlagt sønnen Peder Jacobsen. Tingl. 07.11.1827

 

 

Gift 06.07.1783 i Siljan kirke,[4] med Anne Andersdatter, født 1764 på Søndre Styrvold i Lardal,[5],[6] (datter av Anders Sørensen og Kirsti Olsdatter), død 05.07.1850 på Høgset i Siljan, gravlagt 28.07.1850 på Siljan kirkegård.[7]

 

Anne:

Hun kom fra Lardal ifølge vielsen. Hennes bror, Ole Andersen Styrvold, var brukt som fadder til deres barn i 1789.

 

Hun døde på Høgset i 1850.

 

 

 

I.    Peder Jacobsen, født 1784 på Høgset i Siljan,[8] døpt 11.01.1784 i Siljan kirke,8 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[9] død 15.06.1854 på Høgset i Siljan, gravlagt 25.06.1854 på Siljan kirkegård.[10]

      

       Jacob Nilsen Høyset og k. Anne Andersdtr. - Peder

       Faddere: 1. Margrete Nilsdtr. Grini 2. Giøran Povelsdtr. Høyset 3. Ole Solvesen ibid 4. Hans Aslachsen Grinie 5. Knud Nilsen Holte.

      

       Konfirmert som "Peder Jacobsen Høyseth 16".

 

       Han giftet seg i 1810.

 

       Siljan - Caut: 9/9-1810.

       Uk. Peder Jacobsen Høysæt og Pigen Taran Nielsd. Kiste.

       Caut: Christen Præstegaarden og Jacob Høysæt.

 

 

       Gift 09.09.1810 i Siljan kirke,[11],4 med Taran Nilsdatter, født 1780 på Austad i Siljan,[12] (datter av Nils Svendsen og Ingeborg Jacobsdatter), døpt 07.02.1780 i Siljan kirke,[13] konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[14] død 29.07.1853 på Høgset i Siljan, gravlagt 07.08.1853 på Siljan kirkegård.[15]

      

       Se Høiseth etter 1814 

      

            

 

II.   Nils Jacobsen, født 1785 på Høgset i Siljan,[25] døpt 18.09.1785 i Siljan kirke,16 død 1792 på Høgset i Siljan,[26] gravlagt 04.11.1792 på Siljan kirkegård.17

      

       Jacob Nilsen Høysæt og k. Anne Andersdtr. - Nils

       Faddere: 1. Ingebor Aslacsdtr. ibid 2. Pirnille Olsdtr. Røe 3. Ole Solvesen Høyet 4. Knud Nilsen Holte 5. Wetle Nilsen ibid.

      

       Gravlagt som "Nils Jacobs. ibid (Høgset) 7 aa".

      

      

 

III. Kirsten Jacobsdatter, født 1787 på Høgset i Siljan,[27] døpt 07.10.1787 i Siljan kirke,18 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,[28] død 09.08.1861 på Skilbred i Siljan, gravlagt 14.08.1861 på Siljan kirkegård.[29]

      

       Jacob Nilsen Høysæt og k. Anne Andersdtr. - Kisten

       Faddere: 1. Ane Jacobsdatter Prgd.[Præstegaarden. IK] 2. Helwig Gulbransdtr. Høysæt 3. Anun Jacobsen  Prgd. 4. Wetle Nilsen Holte 5. Hans Nilsen ibid.

      

       Konfirmert som "Kisti Jacobsdatter Høysæth 16".

  

      

       (1) Gift 23.08.1807 i Siljan kirke,4 med Jon Olsen, født 1781 på Skilbred i Siljan,[30] (sønn av Ole Jonsen og Helvig Jacobsdatter), døpt 04.11.1781 i Siljan kirke,21 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,14 død 1808 på Skilbred i Siljan,[31] gravlagt 31.07.1808 på Siljan kirkegård.22

      

 

       (2) Gift 31.12.1809 i Siljan kirke,11 med Henrik Nilsen, født 1782 på Austad i Siljan,[32] (sønn av Nils Svendsen og Ingeborg Jacobsdatter), døpt 13.10.1782 i Siljan kirke,23 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,14 død 14.09.1843 på Skilbred i Siljan, gravlagt 24.09.1843 på Siljan kirkegård.[33]

      

       Se Skilbred

      

      

      

IV. Hans Jacobsen, født 1789 på Høgset i Siljan,[34] døpt 19.11.1789 i Siljan kirke,25 død 1795 på Høgset i Siljan,[35] gravlagt 12.04.1795 på Siljan kirkegård.26

      

       Jacob Nilsen Høysæt og k. Anne Andersdtr. - Hans

       Faddere: 1. Kisten Johannesdtr. ibid 2. Helvig Gulbransdtr. ibid 3. Nils Wetlesen Holte 4. Hans Nilsen ibid 5. Ole Andersen Styrwold.

      

       Gravlagt som "Hans Jacobs. Høyset 5 aar".

 

      

 

V.   Marte Jacobsdatter, født 1791 på Høgset i Siljan,[36] døpt 01.01.1792 i Siljan kirke,27 død 1792 på Høgset i Siljan,17 gravlagt 04.11.1792 på Siljan kirkegård.17

      

       Jacob Nilsen Høysæt og k. Ane Andersdtr. - Marte

       Faddere: 1. Karen Pedersdtr. ibid 2. Anne Tormosdtr. ibid 3. Ole Solvesen ibid 4. Wetle og 5. Hans Nilsen Holte.

      

       Gravlagt som " Marte Jacobsd. ibid (Høgset) 1 aar".

 

      

 

VI. Anders Jacobsen, født 1793 på Høgset i Siljan,[37] døpt 22.09.1793 i Siljan kirke,28 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[38] død 18.09.1869 på Høgset i Siljan, gravlagt 26.09.1869 på Siljan kirkegård.[39]

      

       Jacob Nilsen Høysæt og k. Anne Andersdtr. - Anders

       Faddere: 1. Karen Pedersdtr. ibid 2. Ingebor Knudsdtr. ibid 3. Nils Holte 4. Wetle Nilsen ibid 5. Lars Knudsen Høysæt.

      

       Konfirmert som "Anders Jacobsen Høysæth 16".

 

       Hans far skjøtet i 1814 1/2 hud i Høgset (løpenummer 518a) til sønnen Anders:

       Skjøte fra Jacob Nilsen til Anders Jacobsen paa ½ hud i Høiseth (Matrikkelnummer 147 - løbenummer 518a) for 50 rd. tingl. 25.01.1814

      

       Anders arvet 3 skinn i Høgset (Bnr.15 og Bnr.16) av sin far i 1827:
Skiftebrev efter afg. Jacob Nielsen, skiftet 18.09.1826, hvoraf 3 skinn i (løbenummer 518 a og 518b - senere Bnr. 15 og 16) utlagt til sønnen Anders Jacobsen. tingl. 07.11.1827

Han solgte Bnr.15 og Bnr.16 i Høgset til sin bror Nils i 1830 og 1832.:
Skjøte fra Anders Jacobsen til hans broder Niels Jacobsen paa 4 ½ skinn i Høiseth, (løbenummer 518 a og 518b - senere Bnr. 15 og 16) for 300 spd. tingl. 30.08.1830
Skjøte fra Anders Jacobsen til hans broder Niels Jacobsen paa 4 ½ skinn i Høiseth, (løbenummer 518 a og 518b - senere Bnr. 15 og 16) for 369 spd. tingl. 14.01.1832

 

       Anders bodde i 1865 som føderådsmann på Høgset (løpenummer 518a - senere Bnr.15) hos Ole Hansen.

 

       Gravlagt som "ungkarl, føderaadsmand, Anders Jacobsen 77 aar, Høisæt".

 

      

 

VII. Nils Jacobsen, født 1796 på Høgset i Siljan,[40] døpt 25.09.1796 i Siljan kirke,31 konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke,[41] død 29.07.1842 på Høgset i Siljan, gravlagt 21.08.1842 på Siljan kirkegård.[42]

      

       Jacob Nilsen Høysæt og k. Anne Andersdtr. - Nils

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Styrvold 2. Anne Olsdtr. Høysæt 3. Knud Røe 4. Lars Høysæt 5. Wetle Holte.

      

       Konfirmert som "Niels Jacobsen Høysæt 16".

 

      

       Gift 01.01.1835 i Siljan kirke,[43] med Ingeborg Hansdatter, født 13.08.1809 på Høgset i Siljan,[44] (datter av Hans Olsen og Karen Pedersdatter), døpt 08.09.1809 i Siljan kirke,35 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[45] død 17.10.1854 på Høgset i Siljan, gravlagt 25.10.1854 på Siljan kirkegård.10

      

       Ingeborg:

       Hun kom fra Høgset. Hun giftet seg 2. gang i 1843 med Ole Hansen f. 1812 fra Holte.

 

       Se Høiseth etter 1814

 

      

VIII. Jøran Jacobsdatter, født 1798 på Høgset i Siljan,[46] døpt 09.12.1798 i Siljan kirke,37 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[47] død 19.05.1864 på Rød i Siljan, gravlagt 17.05.1864 på Siljan kirkegård.[48]

      

       Jacob Nielsen Høyseth og Anna Andersdatters Pbn. Jøran

       Faddere: Kirsten Johannesdatter Høysæt, Berte Tollougsdatter Holte, Wetle Nielsen ibid, Hans Nielsen ibid, Ole Solvesen Høyseth.

 

       Hun giftet seg i 1825.

      

       Siljan - viet 19/6-1825

       Enkemand Ole Knudsen Røed, 38. Gaardmand.

       Pigen Jøran Jakobsdatter Højset, 26. Gaardmandsdatter.

       Forl: Vetle Holte og Svend Auestad.

      

            

       Gift 19.06.1825 i Siljan kirke, med Ole Knudsen, født 1787 på Rød i Siljan,18 (sønn av Knud Nilsen og Pernille Olsdatter), døpt 17.06.1787 i Siljan kirke,18 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,19 død 13.09.1870 på Rød i Siljan, gravlagt 19.09.1870 på Siljan kirkegård.[49]

      

       Ole:

       Han var enkemann etter Anne Helvig Nilsdatter som døde på Rød i 1823.

      

       Se Rød etter 1814

 

      

      

IX. NN Jacobsen, født 1802 på Høgset i Siljan, død 1802 på Høgset i Siljan, gravlagt 31.01.1802 på Siljan kirkegård.[50]

      

       Gravlagt som "Jacob Nilsen Høysæts dødfødte D.barn".

 

      

 

X.   Marthe Jacobsdatter, født 1803 på Høgset i Siljan,[51] døpt 01.01.1804 i Siljan kirke,42 konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke,[52] død 07.02.1886 på Søndre Gonsholt i Siljan, gravlagt 16.02.1886 på Siljan kirkegård.[53]

      

       Jacob Nilsen Høysæth og Anne Andersdatter - Marthe

       Faddere: Kirsten Johannesdtr. Høysæth, Kirsten Jacobsdtr. ibid, Ole Solvesen ibid, Peder Jacobsen ibid, Torger Jacobsen Præstegaarden.

 

      

       Gift 19.05.1833 i Siljan kirke,34 med Halvor Knudsen, født 01.06.1811 på Gonsholt i Siljan,[54] (sønn av Knud Halvorsen og Karen Bentsdatter), døpt 09.06.1811 i Siljan kirke,[55] konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke,[56] død 21.03.1886 på Søndre Gonsholt i Siljan, gravlagt 29.03.1886 på Siljan kirkegård.44

      

       Halvor:

       Han kom fra Gonsholt Søndre.

 

       Se Gonsholt Søndre etter 1814

 

 

 

XI. Margrethe Jacobsdatter, født 1806 på Høgset i Siljan,[57] døpt 02.02.1806 i Siljan kirke,48 konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke.[58]

      

       Jacob Nilsen Høysæth og Anne Andersdatter, hdøbt.  Margrethe

       Faddere: Karen Pedersdtr. Høysæth, Helvig Erichsdtr. Island, Lars Knudsen Høysæth, Peder Jacobsen, Jacob Olsen ibid.

      

      

       Gift 22.03.1840 i Siljan kirke,34 med Nils Halvorsen, født ca 1792 (sønn av Halvor Hansen), død 15.04.1845 på Bø i Gjerpen.

      

       Nils:

       Hans første kone, Anne Rasmusdatter, døde på Lysa under Sem i Gjerpen i 1835. Se gamlegjerpen.no

      

       Han stod som "enkemann fra Gjerpen, født og ægteskap på Bøe i Gjerpen, 48 aar med faren Halvor Hansen", da han giftet seg med Margrethe i 1840.

      

       De kom til en plass under Nordre Bø i Gjerpen og døpte barn der. Nils døde der i 1835.

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[2]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 154.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 684.

[6]  1801 tellingen.

[7]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 284.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[10]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 286.

[11]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 165.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[15]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[18]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 60.

[20]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 148.

[21]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr. 3 (1896-1910), skannet av digitalarkivet, side 184.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 49.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 274.

[24]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 246.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[29]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 290.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[33]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 277.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[39]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 236.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[42]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 275.

[43]  Øivind Solberg sin database.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 154.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 81.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[48]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 232.

[49]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 237.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 282.

[53]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 249.

[54]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 287.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 284.