| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Høiseth Gnr.15 Bnr.5 – løpenummer 514a

 

Høiseth løpenummer 514a, senere Bnr.5, var nok ikke bebodd.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Hans Olsen Høiseth overdro i 1826 det som ble Høiseth løpenummer 514a til sønnen Solve Hansen:

Skjøte fra arvinger efter avg. Hans Olsen til ældste sønn Solve Hansen på 9 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 514a) tingl. 18.01.1826

 

 

Matrikkelen 1838

Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)

Løpenummer 514a – Høysæt – skyld 5 1/2 skinn - oppsitter Sølve Hansen

 

Solve Hansen skilte i 1862 ut Hagen løpenummer 514c og Kamperhaugen løpenummer 514d. Begge disse ble da utskilt fra løpenummer 514a. Nils Olsen kjøpte Kamperhaugen og Nils Larsen kjøpte Hagen:

Delingsforretning avholdt på Høiseth 16. og tinglyst 29.08.1862, hvorefter Solve Olsen utskilt fra løbenummer 514a, Hagen løbenummer 514c til Nils Larsen, Kamperhaugen løbenummer 514d til Ole Nilsen.

Skjøte fra Solve Hansen Høiseth til Ole Nielsen paa Kamperhaugen, løbenummer 514d (Bnr.8), tinglyst 29.08.1862

Skjøte fra Solve Hansen Høiseth til Nils Larsen Hagen paa Hagen løbenummer 514c (Bnr.7), tinglyst 29.08.1862

 

 

Nils Solvesen var sønn av Solve Hansen og overtok Høiseth Bnr.5 etter farens skifte:

Hjemmelsdokument paa skifte efter Nils Solvesen Høiset, sluttet 17.09.1884, hvorefter denne eiendom (Bnr.1), løbenummer 513a og (Bnr.5) løbenummer 514a før 6400 kr er udlagt sønnen Solve Anton Nilsen, sønnen Hans Jacob Nilsen mottok kr. 269,93, datteren Nella Mathea Nilsdatter mottok kr. 269,93, datteren Karoline Andrine mottok 269,93. Enken Berthe Karine Anundsdatter tik føderåd. Tinglyst 23.10.1884.

 

Nils Solvesen brukte Høiseth Bnr.5 (514a) sammen med Høiseth Bnr.1 (513a) i 1865.

 

 

Siljan - 1865

Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

øvre Høisæt 513a, 514a1 6

Merknad: (S/L: 249/26) Høisæt 513a forenet med Høisæt 514a1.

Eigar: Gaardbgr og Selveier Niels Solvesen Utsæd: hv3/8 by1 ha5 po5, kreaturhald: he3 ku7 få7 sv1

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Niels Solvesen m g Hsfader Gaardbgr og Selveier 39 (alder) Slemdal Prgj.

Berthe Karine Anundsdatter k g hans Kone 35 (alder) Laurdal Prgj.

Solve Anton Nielsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

Hella Mathea Nielsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Slemdal Prgj.

Else Kistine Mathiasdatter k ug deres Tjenestepige 22 (alder) Laurdal Prgj.

Maren Helene Carlsdatter k ug Tjenestepige 18 (alder) Slemdal Prgj.

 

Nils Solvesen sin sønn Solve Nilsen stod som selger i 1887 da Høiseth løpenummer 513a og 514a ble solgt til Treschow. Han solgte nok da gården på veiene av arvingen. Løpenummer 514a ble nå overført til 513a:

Skjøte fra Solve Nilsen Høiset til Kammerherre F.W. Treschow på (Bnr.1) løbenummer 513a og løbenummer 514a (Bnr.5) for kr. 10500. Tinglyst 04.05.1887 Overført av Bnr.5 (514a) til Bnr.1 (513a)

 

Se under hans far Nils Solvesen

 

Etter dette siste finnes ikke Bnr.5 (514a) lenger.