| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Heivandsaasen u/Høiseth Gnr.15 Bnr.24

 

Heivansaasen Bnr.24 ble utskilt fra Høiseth Bnr.10 i 1906.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Lars Knutsen Høiseth skilte i 1906 ut Heivandsaasen Bnr.24 fra Høiseth Bnr.10:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 14.august, tinglyst 15.08.1906, hvorved er utskilt Bnr.24

 

Lars Knutsen Høiseth sine arvinger solgte i 1912 Heivansaasen Bnr.24 til Treschow:

Makeskifteskjøte fra Isak Engebretsen Rød ifl. samtidig tinglyst samtykke fra Lars Høgsets eneste og myndige arving til F W Treschow for kr. 3000. Tinglyst 13.03.1912

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.24 – Heivannsåsene - 0 mark 69 øre - F. M. Treschow