| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Høiseth (Skogrett og damstø) Gnr.15 Bnr.20

Skogseiendommen Bnr.20, ble utskilt fra Bnr.1 i 1892.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

Treschow skilte i 1891 ut skogen fra Høiseth Bnr.1 som Høiseth Bnr.20. Han solgte samtidig Høiseth Bnr.1 med rett til havnegang og brenne til seterbruk på Høiseth Bnr.20.

Skylldelingsforretning avholdt på Bnr.1 14.07.1891 og tinglyst 11.09.1891, hvorved dette bruk (Bnr.1) er delt i to deler. En del (innmarken) som ble værende Bnr.1 og en del skogen som ble Bnr.20.

Treschow solgte året etter innmarken, Bnr.1, til Nils Nilsen Holte. Ved denne handelen fikk Nils Nilsen Holte også rett til havnegang og brenne til sæterbruk på Bnr.20. Tinglyst 01.10.1892.

 

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.20 – Skogret og damstø. – eier/bruker F. M. Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.20 - Skogret og damstø - 1 mark 78 øre - F. M. Treschow