| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Fosjordet u/Høiseth Gnr.15 Bnr.31

 

Fosjordet Bnr.31 ble utskilt fra Høiseth fra Høiseth Bnr.13 i 1916.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Slemdal kommune skilte i 1916, blant annet, ut Fosjordet Bnr.31 fra Høiseth Bnr.13:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 fra 3. til 25. mai 1916, hvorved utskilt: Kolbjørnsløkken Bnr.30 og Fosjordet Bnr.31

 

Slemdal kommune solgte i 1920 Bnr.31 til Olai Olsen Høiseth:

Skjøte fra Siljan Kommune til Olai O Høiseth på Fosjordet Bnr.31 m.m. Tinglyst 26.07.1920

 

Fosjordet Bnr.31 ble i 1930 solgt på auksjon sammen med Høiseth Bnr.13 til Karl Johan Knutsen Sæter:

Auksjonskjøte til Karl K Sæther på Fosjordet Bnr.31 og Bnr.13 for kr. 15 750. Tinglyst 14.04.1930

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.31 – Fosjordet - 0 mark 35 øre - Karl K. Sæther