| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Holtan u/Høiseth Gnr.15 Bnr.34

 

Holtan Bnr.34 ble utskilt fra Høiseth Bnr.1 i 1918.

 

Senere adresse: Skilbredveien 50

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Olav Nilsen Høiseth skilte i 1918 ut Holtan Bnr.34 fra Høiseth Bnr.1 til Kristian Edvardsen Kløverød. Kristian kjøpte plassen i 1920:

Skylddelingsforretning avh. på Bnr. 1 fra 9. til 23. november 1918, hvorved til Kristian Edvardsen Kløverød er utskilt Holtan Bnr. 34.

Skjøte fra Olaf Nilsen Høiset til Kristian E Kløverød på Holtan Bnr.34 for kr. 10 000. Tinglyst 14.01.1920.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15      

Bnr.34 – Holtan - 1 mark 06 øre - Kristian E. Kløverød

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1918 til 1986

 

Kristian Edvardsen f. 1892 fra Kløverød giftet seg i 1920 med Klara Susanne Øverbø f. 1888 fra Øverbø. Olav Nilsen Høiseth hadde i 1918 skilt ut Holtan Bnr.34 fra Høiseth Bnr.1 til Kristian Edvardsen Kløverød. Kristian kjøpte plassen i 1920. Sønnen Egil Petter overtok gården Holtan etter dem i 1965. Klara Susanne døde i 1971 og Kristian i 1986.

 

Barn:

Liv Holtan f. 1921

Egil Peter Holtan f. 1924

Thora Holtan d. 1927

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1965

 

Egil Peter Holtan f. 1924 overtok gården etter sin far i 1965.

 

Se under hans far