| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Rostad u/Høiseth Gnr.15 Bnr.48

 

Rostad Bnr.48 ble utskilt fra Høiseth Bnr.10 i 1947.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

John Fjelldalen skilte i 1947 ut Rostad Bnr.48 fra Høiseth Bnr.10. Han solgte ikke plassen:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 1.september, tinglyst 08.09.1947, hvorved er utskilt Rostad Bnr.48

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15 

Bnr.48 – Rostad - 0 mark 15 øre - John L. Fjelldalen