| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Gaupedal, Heivandet og Hagen u/Høiseth Gnr.15 Bnr.25

 

Gaupedal, Heivandet og Hagen Bnr.25 ble utskilt fra Bnr.13 i 1906.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Ole Knutsen Høiset skilte i 1906 ut Gaupedal, Heivandet og Hagen Bnr.25 fra Bnr.13:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 den 10. august – tinglyst 15.08.1906, hvorved utskilt Bnr.25

 

Enken etter Ole Knutsen, Karen Marie Olsdatter, solgte i 1906 Gaupedal, Heivandet og Hagen Bnr.25 til Treschow:

Skjøte på Bnr.25 fra Karen Marie Olsdatter til F W Treschow for kr. 12 000. Tinglyst 29.09.1906

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15      

Bnr.25 - Gaupedal, Heivannet og Hagen - 1 mark 41 øre - F. M. Treschow