| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Nordre Lilaas u/Høiseth Gnr.15 Bnr.43

 

Nordre Lilaas Bnr.43 ble utskilt fra Høiseth Bnr.10 i 1934.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Jon Fjelldalen skilte i 1934 ut Nordre Lilaas Bnr.34 fra Høiseth Bnr.10 og solgte den til Johan Skilbred.

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 9.juni, tinglyst 15.06.1934, hvorved til John Skilbred er utskilt Nordre Lilaas Bnr.43

Skjøte på Bnr.43 fra John Fjeldalen og hustru Klara til Johan Skilbred for kr. 1000. Datert 19.06.1934

 

Se under Johan Skilbred sin far Jon Olsen Skilbred

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15 

Bnr.43 - Nordre Lilås - 0 mark 40 øre - Johan Skilbred