| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

Høisethagen Gnr.15 Bnr.21

 

Høisethagen Bnr.21, ble utskilt fra Høiseth Bnr.10 i 1897.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

Lars Knutsen Høiseth skilte i 1897 ut Høisethagen Bnr.21 fra Høiseth Bnr.10 og solgte den til Anund Vetlesen:

Skyldelingsforetning avholt 8.juli på Bnr.10, tinglyst 15.09.1897, hvorved er utskilt Bnr.21

Skjøte på Bnr.21 fra Lars Knudsen Høgset til Anund Vetlesen for kr. 40. Tinglyst 25.09.1897

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1897 til 1910

 

Anund Vetlesen f. 1832 fra Åmotsdal kom til Siljan i 1854. Han giftet seg i 1857 med Taran Olsdatter f. 1828 fra Gonsholt. De ble bosatt på Prestegården og bodde på Sollie u/Prestegården i 1865. Anund fikk festeseddel på plassen i 1869. Det er derfor noe usikkert når de kom dit. Han fikk festeseddel på Snurren u/Prestegården i 1873 og Taran døde der i 1889. De nevnes på plassen Høiseth/Hagen i tellingen i 1891. Anund kjøpte i 1897 Høisethagen Gnr.15 Bnr. 21. I 1900 bodde han der som enkemann. Han var også da kirketjener og den eneste som bodde på plassen. Anund solgte Høisethagen Bnr.21 til Slemdal kommune i 1909. Han døde der i 1910.

 

Se Snurren u/Prestegården

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.21 – Høgsethagen – eier/bruker Amund Vetlesen

 

 

 

Anund Vetlesen solgte i 1909 Høisethagen Bnr.21 til Slemdal kommune:

Skjøte på Bnr.21 fra Anund Vetlesen til Slemdal kommune for kr. 800. Tinglyst 04.12.1909

 

Bosatt/Brukere her fra 1906 til ca 1915

 

Oluf Anton Sigurdsen f. 1878 var sønn av Sigurd Olsen Kamperhaug. Han skrives seg bare som Anton. Han giftet seg 1. gang i 1906 med Ingeborg Sofie Nilsdatter f. 1881 fra Sølland. De ble bosatt på Høisethagen Bnr.21 og Ingeborg Sofie døde der allerede i 1907. Anton giftet seg 2. gang i 1910 med Magna Sofie Hagbartsdatter f. 1889 fra Rønningen u/Sørbø. De nevnes på Høisethagen i 1910 tellingen. Da hadde de fått sønnen Ole, og når han ble født stod det Kamperhaug. Dette var nok da feil. De døpte et barn til på Høisethagen i 1912. De døpte barn bosatt på Kamperhaug fra 1915, så de kom dit før dette. Hans far overdro plassen Kamperhaug Bnr.8 til Anton i 1938. Magna Sofie døde der i 1957. Anton døde der i 1964.

 

Se Kamperhaug Bnr.8 u/Høiseth

 

 

 

Slemdal kommune solgte i 1940 Høisethagen Bnr.21 til Hans Johnsen Lunde:

Skjøte på Bnr.21 fra Slemdal kommune til Hans Johnsen Lunde f. 29.06.1879 for kr. 2000. Datert 30.10.1940

 

 

 

Bruker her fra 1940 til 1950

 

Hans Jakob Jonsen (Lunde) f. 1879 fra Skilbred Nordre fikk i 1898 et uekte barn med Ingeborg Emilsdatter f. 1880 fra Flesberg. Han giftet seg i 1904 med Anna Ludvigsdatter f. 1880 fra Sandsvær. Han var en tid forpakter av Henningsdalen u/Mo i Gjerpen. Han nevnes der som skogsarbeider og de fikk to barn bosatt der. De flyttet tilbake til Siljan og kom til Lunde u/Skilbred Søndre. Denne plassen ble utskilt til Hans fra Skilbred Søndre i 1920 og de ble selveiere der. I 1940 kjøpte Hans plassen Høisethagen Bnr.21 av Slemdal kommune. Sønnen Jon overtok eiendommene i 1950. Anne døde i 1966 og Hans i 1971. De ble begge gravlagt i Skien.

 

Se Lunde u/Skilbred

 

 

Hans Lunde solgte i 1950 Høisethagen Bnr. 21 til sønnen Jon Lunde:

Skjøte fra Hans Lunde f. 29.06.1879 til sønnen Jon Lunde f. 09.09.1905 på Bnr.21 m.m. for kr. 14 000, hvorav for løsøre kr. 4000. Forbehold om fult opphold for selger og hans kone i deres levetid. Datert 04.03.1950

 

 

Bruker her fra 1950

Jon Lunde f. 1905 var sønn av overnevnte Hans Jacob Lunde. Jon overtok plassene Lunde og Høisethagen i 1950. Han drev begge gårdene, men bodde nok på Lunde. Han solgte Lunde i 1962. Jon døde i 1965 og ble gravlagt i Skien.

 

Se under hans far

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15      

Bnr.21 – Høgsethagen - 0 mark 03 øre - John Lunde