| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Høiseth/Kjønnaasen og Graterulla Gnr.15 Bnr.27

 

Kjønnaasen og Graterulla Bnr.27 ble utskilt fra Høiseth Bnr.10 i 1912.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Ole Petter Solvesen Øverbø og Hans Buer kjøpte i 1910 Høiseth Bnr.10 av arvinger etter Lars Knutsen Høiseth. Hans står et sted nevnt som Hans Mikkelsen, men jeg tror dette var Hans Buer f. 1885 sønn av Mathias Emanuel Buer og Sofie Mathilse Hansdatter. De giftet seg i Siljan i 1885 og nevnes på Ekli u/Åkre i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

Ole Petter Solvesen Øverbø og Hans Buer skilte i 1912 ut Kjønnaasen og Graterulla Bnr.27 fra Bnr.10:

Skyldelingsforetning på Bnr.10 avholt 29.november, tinglyst 18.12.1912, hvorved er utskilt Kjønnaasen og Grauterulla Bnr.27.

(I 1913 solgte de Høiseth Bnr.10 til Hans Olsen Høiseth. Da ser vi at far til Hans M Buer er kurator.)

 

Hans Buer solgte i 1915 sin halvpart av Kjønnaasen og Graterulla Bnr.27 til Ole Petter Solvesen Øverbø som da ble eier av hele gården:

Skjøte fra Hans M Buer til Petter S Øverbø paa utstederens halvpart av Bnr.27, samt anpart i Høisetfossen og Høiset sagbruk for kr. 2500. Tinglyst 10.03.1915

 

Ole Petter Solvesen Øverbø solgte og hans kone solgte i 1932, blant annet, Kjønnaasen og Graterulla Bnr.27 til sønnene Solve og Hans.

Skjøte fra Petter S Øverbø og hans hustru Gunelia til sønnene Solve Øverbø og Hans Øverbø på Bnr.27 m.m. for kr. 35 200. Tinglyst 04.09.1931

 

Solve Øverbø: Se Sørbø

 

Hans Øverbø: Se under hans far Ole Petter Solvesen.

 

 

Solve Øverbø og Hans Øverbø solgte i 1932 Høiseth Bnr.27 u/Høiseth til Johan Skilbred:

Skjøte på Bnr.27 fra Solve Øverbø og Hans Øverbø med hustru Bertha til Johan Skilbred for kr. 7500. Tinglyst 11.11.1932

 

Se under hans far Jon Olsen Skilbred

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.27 - Kjønnåsen og Grauterulla - 0 mark 71 øre - Johan Skilbred