| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Stormyrene u/Høiseth Gnr.15 Bnr.39

 

Stormyrene Bnr.39 ble utskilt fra Høiseth Bnr.10 i 1924.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Hans Olsen Høiseth skilte i 1924 ut Stormyrene Bnr.39 fra Høiseth Bnr.10 til Jacob Larsen Øverbø og solgte den til han i 1925.

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 8.mai, tinglyst 14.04.1924, hvorved til Jacob L Øverbø er utskilt Stormyrene Bnr.39

Skjøte på Stormyrene Bnr.39 fra Hans O Høiseth til Jacob L Øverbø for kr. 1600. Datert 29.12.1925

 

 

Jacob Larsen Øverbø sine arvinger solgte i 1928 Stormyrene Bnr.39 til Olaf Nilsen Øverbø:

Skjøte fra Lars P og Pernille P Øverbø som eneste arvinger etter deres avdøde sønn Jacob L Øverbø til Olaf Nilsen Øverbø på Stormyrene Bnr.39 m. fl. b. kr. 17 000, herav for løsøre kr 6000. Tinglyst 16.07.1928

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15 

Bnr.39 – Stormyrene - 0 mark 33 øre - Olaf Nilsen Øverbø