| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Haugen Gnr.15 Bnr.14 – løpenummer 517b

 

Haugen løpenummer 517b, senere Bnr.14, ble utskilt fra Høiseth Bnr.13 i 1888.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Ole Knudsen Høiseths enke skilte ut Haugen Bnr.14 fra Høiseth Bnr.13 i 1888 og solgte den til Ole Larsen Haugen:

Skylddelingsforretning, avholdt på Bnr.13 den 10. september – tinglyst 01.11.1888, hvorved utskilt Haugen Bnr.14

Skjøte fra Ole Knudsen Høisets enke til Ole Larsen Haugen på Haugen Bnr.14 for kr 250. Tinglyst 01.11.1888

 

Ole Larsen Haugen solgte i 1891 Haugen Bnr.14 til Kristian Kristensen.

Skjøte fra Ole Larsen til skomaker Kristian Kristensen på Haugen Bnr.14 for kr 2000. Tinglyst 02.05.1891

 

Kristian Kristensen solgte i 1895 Haugen Bnr.14 til Gullik Jacobsen:

Skjøte fra Kristian Kristensen til Gullik Jacobsen paa Haugen Bnr.14 m. m. for kr 2400. Tinglyst 02.03.1895

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.14 – Haugen – eier/bruker Gullik Jacobsen

 

 

Gullik Jacobsen solgte i 1915 Haugen Bnr.14 til Olai Høiseth:

Skjøte fra Gullik Jacobsen Haugen til Olai Høiset paa Haugen Bnr.14 med flere bruk med avling og havnerett i Høiset skog og gjerdefang i Bnr.7 sin skog for kr 7400 hvorav kr 1000 for avlingen. Tinglyst 25.09.1915

 

Olai Høiseth solgte i 1925 Haugen Bnr.12 til Emanuel Gulliksen:

Skjøte fra Olai Høiset til Emanuel Gulliksen paa Haugen Bnr.12 og Bnr.14, samt med havnerett og gjerdefang for kr 12 000. Tinglyst 15.04.1925

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15

Bnr.14 – Haugen - 0 mark 20 øre - Emanuel Gulliksen

 

 

 

Jeg er usikker på hvem denne Emanuel Gulliksen som kjøpte Haugen Bnr. 12 og 15 var. Den finnes en Emanuel Gulliksen f. 26.06.1888 i Skien gift med kona Jenny f. 1890 og med ei datter Hjørdis f. 1909 i Duestien 64 i Skien i 1910 tellingen. De døde begge i Skien. Han i 1969, hun i 1978. Dette kan ha vært han?

 

Berberg 12 – Sandbakken i Gjerpen er det en Emanuel Gulliksen f. 1888 som kjøpte plassen i 1930 og solgte den igjen i 1949?