| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Hagen og Løkka u/Høiseth Gnr.15 Bnr.36

 

Hagen og Løkka Bnr.36 ble utskilt fra Høiseth Bnr.13 i 1919.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

(Senere adresse: Høisetbakkane 105)

 

 

Slemdal kommune skilte i 1919 ut Hagen og Løkka Bnr.36 fra Høiseth Bnr.13 til Ole Petter Olsen Høiseth, som samtidig kjøpte plassen:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 den 29.04.1919 og tinglyst 14.05.1919, hvorved utskilt: Hagen og Løkka Bnr.36 til Petter O Høiset og Stigaaserne Bnr.37 til Olai O Høiset

Skjøte fra Slemdal kommune på Bnr.35 til Petter O Høiseth for kr. 9000. Tinglyst 14.05.1919

 

Ole Petter Olsen Høiseth skilte i 1927 ut Bjørntvet Bnr.41 fra Høiseth Bnr.36:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.36 den 11.10.1927 og tinglyst 26.10.1927, hvorved utskilt Bjørntvet Bnr.41

 

Ole Petter Olsen Høiseth skilte i 1940 ut Lihagen Bnr.45 fra Høiseth Bnr.36:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.36 den 04.12.1940, hvorved utskilt Linhagen Bnr.45

 

Ole Petter Olsen Høiseth solgte i 1941 Hagen og Løkka Bnr.36 til sønnen Karl Osvald Høiseth:

Skjøte på Hagen og Løkka Bnr.36 fra Ole P Høiseth f. 31.08.1868 til sønn Osvald O Høiseth f. 04.05.1902 for kr. 2000. Datert 07.01.1941

 

Karl Osvald se under hans far

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.36 - Hagen og Løkka - 0 mark 60 øre - Osvald O. Høiseth