| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Sagmyren (Høgset nordre - innmarken)  u/Høiseth Gnr.15 Bnr.32

 

Sagmyren Bnr.32 ble utskilt fra Høiseth Bnr.1 i 1918.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Olav Nilsen Høiseth skilte i 1918 ut Sagmyren Bnr.32 fra Høiseth Bnr.1:

Skylddelingsforretning på Bnr.1 avh. 12. til 17. april 1918, hvorved Sigvard N. Tveten er utskilt Sagmyren Bnr.32.

 

Olav Nilsen solgte i 1918 Bnr.32 til Sigvart Nikolaisen Tveiten:

Skjøte fra Olaf Nilsen Høiset til Sigvart Nikolaisen Tveiten for kr. 290. Tinglyst 15.05.1918

 

Se under Sigvart sin far Ole Nikolai Svendsen

 

 

Sigvart Nikolaisen solgte i 1947 Bnr.32 til Simon Torjusrød:

Skjøte på Bnr.32 fra Sigvard Tveiten til Simon Torjusrød f. 11.04.1915 for kr 500. Datert 03.05.1947

 

Simon nevnes også på Hagen u/Sørbø. Se Hagen u/Sørbø

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.32 – Sagmyren - 0 mark 10 øre - Simon Torjusrød