| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I HØISETH ETTER 1814


 

 

Kamperhaug u/Høiseth

Denne plassen nevnes i 1865 tellingen. Da var den en husmannsplass Kamperhaugen og Kamperhaugen Bnr.8 under Høiseth. Dette var da to forskjellige plasser. (Kamperhaug er nok husmansplassen som tidligere het ”Plassen” eller Kolbjørnsløkka. Vi ser jo også at Kolbjørn, som senere nevnes her, var fra Plassen og døpte barn på Plassen i 1827. Navnet hang trolig igjen.)

 

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1808 til 1824

 

Peder Halvorsen f. 1766 og hans kone Siri Kristoffersdatter f. ca 1758 døpte barn bosatt på forskjellige steder i Siljan, før de i 1799 nevnes på en plass under Torsholt. Dette var plassen Bakkene. De var husmenn der i 1801 tellingen. De har siden kommet til Kamperhaug u/Høgset, der Peder døde i 1824. Ut fra konfirmasjonene til barna var de nok der, i alle fall, fra 1808.

 

Se Bakkane u/Torsholt før 1814

 

 

 

Nevnt i Eidanger i 1813

 

Maren Hansdatter f. omkring 1780 giftet seg i Eidanger i 1813 med enkemannen Halvor Gundersen Herøen f. 1781. Da hun giftet seg skrives hun som Maren Hansdatter Kamperhoug. Dette tenker Bakken kan ha vært Kamperhaug i Siljan, men hun kan ha vært datter av en Hans Andersen som bodde i ”Kamperhoug gaden” i Skien?

 

Se Gunneklev i Eidanger

 

 

 

Nevnt her i 1841 og 1844

 

Halvor Pedersen f. 1796 fra sønn av overnevnte Peder Halvorsen. Halvor var gift med Gjøran Torsdatter f. 1804 fra Hagen u/Høiseth. De døpte barn bosatt på Kamperhaug i 1841 og 1844. De reiste til Amerika med barna i 1845.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1865-1868 (De kan ha bodd her fra 1823, da denne plassen kan ha vært husmannsplassen ”Plassen”.)

 

Kolbjørn Olsen f. 1797 var sønn av Ole Kolbjørnsen på Plassen u/Høiseth. Han giftet seg i 1823 med Anne Bentsdatter f. 1784 fra Gonsholt. De døpte tvillinger i 1824. Da står det at Kolbjørn var husmann, men ingen stedsnavn. I 1827 døpte de barn bosatt på Plassen u/Høiseth, så det var nok der de bodde også i 1824. Det var plassen som Kolbjørn sin far hadde ryddet, også kaldt Kolbjørnsløkka. I 1865 bodde de på husmannsplassen Kamperhaug u/Høiseth. Dette var nok samme plassen. Anne døde der i 1868. Kolbjørn kom senere til sin sønn på Ballestad i Gjerpen, der han døde i 1896.

 

Barn:

NN Kolbjørnsen f. 1824 d. 1824

NN Kolbjørnsen f. 1824 d. 1824

Ole Kolbjørnsen f. 1827 d. 1896

 

Familieark

 

 

Det nevnes ikke husmannsplasser under Høiseth i 1900. (Det ble skilt ut en plass Kamperhaug Bnr.8 i 1862)