| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Nils Solvesen f. 1826 og Berte Karine Anundsdatter f. 1831 sin familie.

 

 

 

Nils Solvesen,[1] født 05.12.1826 i Høiseth Siljan TE.,[2] døpt 01.01.1827 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[3] død 25.11.1883 i Høiseth Siljan TE.,[4] gravlagt 03.12.1883 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Solve Hansen og Helvig Jacobsdatter på Høiseth.

 

Hans far skjøtet Høiset løpenummer 513a til Nils i 1857:

Skjøte fra Solve Hansen Høiseth til sønnen Nils Solvesen paa 4 13/16 skinn i Høiseth for 550 spd. (Matrikkelnummer 147, løbenummer 513a) tingl. 13.07.1857

 

Nils giftet seg i 1858.

 

Hans far skjøtet Høiset løpenummer 514a til Nils i 1862:

Skjøte fra Solve Hansen Høiseth til Nils Solvesen Høiset paa løbenummer 514a for 459 spd., tinglyst 29.08.1862

 

Høiseth Bnr.513a og 514a - 1865

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Niels Solvesen m g Hsfader Gaardbgr og Selveier 39 (alder) Slemdal Prgj.

Berthe Karine Anundsdatter k g hans Kone 35 (alder) Laurdal Prgj.

Solve Anton Nielsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

Hella Mathea Nielsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Slemdal Prgj.

Else Kistine Mathiasdatter k ug deres Tjenestepige 22 (alder) Laurdal Prgj.

Maren Helene Carlsdatter k ug Tjenestepige 18 (alder) Slemdal Prgj.

 

Høiseth løpenummer 513a og 514a ble brukt som et bruk.

 

Siljan 1875 - Høisæt løpenummer 513a og 514a (forenet til et brug)

Niels Solvesen f. 1826 – husfader – gaardbruger/selveier

Berte Karine Anundsdatter f. 1831 i Styrvold i Laurdal – kone

Solve Anton f. 1861 – sønn

Hella Mathea f. 1864 – datter

Karoline Andrine f. 1866 – datter

Hans Jacob f. 1871 – sønn

Gurine Juliusdatter f. 1855 – tjenestepike

Gunild Larsdatter f. 1786 – lægdslem – forsørges av gaardbrugeren av lægdet

Karen Hansdatter f. 1848 – Gurine Juliusdatters søster, tilreisende fra Gjerpen eller Porsgrunn – sypige

Christian Torjussen f. 1851 i Gjerpen – hendes trolovede – matros

 

Nils døde på Høiseth i 1883.

 

Hjemmelsdokument paa skifte efter Nils Solvesen Høiset, sluttet 17.09.1884, hvorefter denne eiendom (Bnr.1), løbenummer 513a og (Bnr.5) løbenummer 514a før 6400 kr er udlagt sønnen Solve Anton Nilsen, sønnen Hans Jacob Nilsen mottok kr. 269,93, datteren Nella Mathea Nilsdatter mottok kr. 269,93, datteren Karoline Andrine mottok 269,93. Enken Berthe Karine Anundsdatter tok føderåd. Tinglyst 23.10.1884.

 

 

Gift 31.05.1858 i Styrvold kirke VE.,[5] med Berte Karine Anundsdsdatter,1 født 20.01.1831 i Hannevold Lardal VE.,[6] (datter av Anund Jacobsen og Kirsti Andreasdatter), døpt 30.01.1831 i Lardal VE., død 25.04.1899 i Fossum Gjerpen TE.[7]

 

Berte:

Hun fra Lardal og kom til Siljan i 1858 etter å ha giftet seg. Berte Karine kan ha bodd på Høiseth noen år etter at hun ble enke. Høiseth løpenummer 513a og 514a ble solgt til Løvenskiold i 1887 av sønnen Solve. Hun døde som enke på Fossum i Gjerpen i 1899. Hun bodde nok da hos datteren Karoline Andrine. Hennes mann kom fra Fossum og de bodde nok der den første tiden etter at de ble gift.

 

 

 

I.    Solve Anton Nilsen,1 født 02.08.1859 i Høiseth Siljan TE.,[8] døpt 21.08.1859 i Siljan kirke TE.,8 død 29.04.1861 i Høiseth Siljan TE.,[9] gravlagt 05.05.1861 i Siljan kirkegård TE.9

 

 

 

II.   Solve Anton Nilsen,1 født 20.09.1861 i Høiseth Siljan TE.,[10] døpt 13.10.1861 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.,[11] død 13.06.1926 i Skien TE.

      

       Han flyttet til Skien i 1886 og giftet seg i Gjerpen i 1897.

      

       Han nevnes som arving etter sin far i 1884.

      

       Solve står som selger i 1887 da Høiseth løpenummer 513a og 514a ble solgt til Treschow. Han solgte nok da gården på veiene av arvingen:

       Skjøte fra Solve Nilsen Høiset til Kammerherre F.W. Treschow på (Bnr.1) løbenummer 513a og løbenummer 514a (Bnr.5) for kr. 10500. Tinglyst 04.05.1887

      

       De skrev seg for Høiset og nevnes i Skien i 1910.

      

       Skistrædet 18/19 - Skien - 1910

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Sølve Anton Høiset 21.09.1861 Slemdal hf g handelsfuldmægtig b

       Maren Høiset 14.02.1864 Gjerpen hm g hustru b

       Nils Georg Høiset 10.05.1898 Skien s ug søn b

       Anna Berthea Høiset 26.10.1900 Skien d ug datter b

 

      

       Gift 10.07.1897 i Gjerpen TE.,[12] med Maren Gundersdatter, født 14.02.1864 i Søli Gjerpen TE.,[13] (datter av Gunder Pedersen og Anne Karine Olsdatter), død 25.12.1936 i Skien TE.13

      

       Maren:

       Hun kom fra Meen i Gjerpen. (Se mer om barna der.)

      

       Se gamlegjerpen.no (Meen 11)

 

 

      

III. Hella Matea Nilsdatter,1 født 22.04.1864 i Høiseth Siljan TE.,[14] døpt 16.05.1864 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 09.10.1879 i Siljan kirke TE.[15],[16]

      

       Hun flyttet til Skien i 1893.

      

 

 

IV. Karoline Andrine Nilsdatter,[17] født 04.12.1866 i Høiseth Siljan TE.,[18] døpt 20.01.1867 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.[19]

      

       Hun flyttet til Skien i 1892 og giftet seg der.

      

       Viet - Skien 16/10-1892

       Anton Hagbart Ingebretsen, Sliberiarb. Fossum, f. Fossum 1849. F: Ingebret Ingebretsen.

       Karoline Andrine Nilsd., f. Høgset i Slemdal 1866. Konf. Slemdal 1881. F: Nils Høgset.

      

       De bodde i Skien i 1910.

 

       Skistrædet 18/19 - Skien - 1910

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Hagbart Engebrethsen 26.11.1849 Gjerpen hf g Møllearbeider b

       Karoline Engebrethsen 04.12.1866 Slemdal hm g hustru b

       Nils Engebrethsen 13.04.1893 Gjerpen s ug butikbetjent b

       Inga Engebrethsen 06.04.1895 Gjerpen d ug datter b

       Helga Engebrethsen 17.01.1897 Gjerpen d ug datter b

       Hans N. Høiseth 28.04.1871 Slemdal el Vognmand b.

      

 

       Gift 16.10.1892 i Skien, med Anton Hagbart Ingebretsen, født 06.11.1849 i Fossum Gjerpen TE. (sønn av Ingebret Ingebretsen og Inger Maria Sørensdatter).

      

 

 

V.   Hans Jacob Nilsen,1 født 28.04.1871 i Høiseth Siljan TE.,[20] døpt 18.06.1871 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.[21]

 

       Han bodde som søsteren Kariline Andrine og hennes familie i Skistredet i Skien som vognmann i 1910. Han ble da skrevet som Høiseth.       

 

      

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 474.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 78.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 158.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 247.

[5]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 317.

[6]  Lardal ministerialbok 1814-1835. side 184-185.

[7]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 182.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 290.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 65.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 127.

[12]  Gamle Gjerpen.

[13]  Gamle Gjerpen.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 72.

[15]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 105.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 133.

[17]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 240.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 79.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 138.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 17.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 144.