| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Myra u/Høiseth Gnr.15 Bnr.3 – løpenummer 513c

 

Myra løpenummer 513c - senere Bnr.3 ble utskilt i fra Høiseth løpenummer 513 (senere løpenummer 513b - Bnr.1) i 1835.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Ingvald Nilsen Høiseth skilte ut Høiseth - løpenummer 513c (senere Bnr.3) fra Høiseth løpenummer 513 (Bnr.1) og solgte den til Jacob Tønnesen i 1835:

Skjøte fra Ingvold Nielsen til Jacob Tønnesen paa 11/32 skinn av hans 5 ½ skinn i Høiseth for 50 spd (Matrikkelnummer 147 - løbenummer 513c) tingl. 29.08.1835

Skyldelingsforetning avholdt 11.07.1835 og tinglyst 29.08.1835 på de utskilte overnevnt 11/32 skinn til Jacob Tønnesen.

 

 

Matrikkelen 1838

Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)

Løpenummer 513c – Høysæt – skyld 11/32 skinn - oppsitter Jacob Tønnesen

 

 

Hjemmelsbrev i det den 20.10.1852 sluttede skifte efter Jacob Tønnesen, hvorefter deres eiendom, Bnr.3 - løbenummer 513c, er utlagt enken Ingeborg Olsdatter.

Skifte efter Jacob Tønnesen Hagen, tinglyst 02.11.1852, hvorefter boets eiendom, Bnr.3 - løbenummer 513c, ble udlagt enken Ingeborg Olsdatter.

 

Skjøte på Bnr.3 (løbenummer 513c) fra Jacob Tønnesens enke Ingeborg Olsdatter til Hans Jacob Olsen for kr. 480. Tinglyst 19.09.1881

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.3 - Myren - eier/bruker Hans Knudsen

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset prestegård Gnr.15      

Bnr.3 - Myren - 0 mark 15 øre - Solveig og Kjell Øverbø Høiseth

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1835 til 1850 (Ingeborg bodde der videre.)

 

Jacob Tønnesen f. 1804 fra Rønningen u/Mo kom til sin morbror, Ingebret Olsen, på Rød u/Sølland i Siljan og bodde på Hogstad da han ble konfirmert i Siljan i 1819. I 1835 kjøpte han gården Myra Bnr.3 u/Høiseth (løpenummer 513c) av Ingvald Nilsen. Jacob giftet seg i Siljan i 1837 med Ingeborg Olsdatter f. 1816 fra Kløva u/Kløverød. De ble bosatt på Myra u/Høiseth og Jacob døde i 1850. Da mannen døde i 1850 overtok Ingeborg gården på Høiseth. Ingeborg fikk i 1853 et uekte barn med tjenestegutten Anders Nilsen f. 1817 fra Lardal. Hun giftet seg på nytt i 1856 og bodde videre på gården.

 

Barn:

Knut Jacobsen f. 1838

Kirsti Jacobsdatter f. 1843 d. 1881

Ole Jacobsen f. 1846 d. 1846

Maren Tellie Jacobsdatter f. 1846 d. 1852

 

Ingeborg sitt uekte barn:

Ole Andersen f. 1853

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1856 til 1867 (Ingeborg trolig til 1872)

 

Jacob Larsen f. 1798 fra Sørbø giftet seg 1. gang i Eidanger i 1829 med Guri Torsdatter f. 1773 fra Gjerpen. Hun var enke på Haugen u/Søndre Lunde i Eidanger. Guri døde der i 1836. Jacob giftet seg 2. gang i Siljan 1856 med enken på Høiseth, Ingeborg Olsdatter f. 1816. Han kalles da Jacob Larsen Haugen så han kan ha bodd der frem til 1856. De bodde videre på Høiseth/Myra Bnr.3 og nevnes der i 1865. Jacob døde der i 1867. Ingeborg giftet seg 3. gang i 1871 med enkemannen Isak Abrahamsen på Toe u/Island og ble bosatt der. Han døde allerede i 1872. Ingeborg bodde i 1875 hos datteren Kirsti Jacobsdatter og hennes familie på Falkum i Gjerpen i 1875. Hun solgte i 1881 gården på Høiseth til Hans Jacob Olsen og døde i 1892 på Møllehagen u/Øverbø. Noen ganger skrives det Hagen som bosted for denne familien. De kan ha flyttet dit eller denne plassen kan ha blitt kaldt Hagen. (Ps. Se mer på familiearket.)

 

Jacob Larsen og Ingeborg Olsdatter sitt barn:

Kristian Jacobsen f. 1856 d. 1939

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1881 til 1890

 

Hans Jacob Olsen f. 1845 fra Høiseth kjøpte i 1881 Høiseth/Myra Bnr.3 av enken Ingeborg Olsdatter. Han giftet seg i 1882 med Ingeborg Jacobsdatter f. 1849 fra Sølland. Hans Jacob døde i 1890. Hans far arvet/overtok jordgodset (Høiseth/Myra Bnr.3) etter han i 1891.

 

Barn:

Ole Hansen f. 1884 d. 1885

 

Familieark

 

 

 

Bruker/Eier her fra 1891 til 1898

 

Ole Hansen f. 1812 var far til overnevnte Hans Jacob Olsen. Han arvet/overtok jordgodset i Høiseth (Bnr.3) etter sin sønn i 1891. Han drev da denne gården, Høiset/Myra Bnr.3, sammen med sin gård Høiseth Bnr.15. Ole døde i 1898.

 

Se under Høiseth

 

 

 

Bruker/Eier her i 1899

 

Maren Olsdatter f. 1848 var datter av overnevnte Ole Hansen. Etter at hennes far døde i 1898 solgte hun i 1899 jordgodset etter han, gården Høiseth Bnr.15 og Høiseth/Myra Bnr.3, til Hans Knudsen Høiseth. Hun var da den eneste igjen levende av søsknene.

 

Se under hennes far

 

 

Gården ble nå fremover drevet sammen med Høiseth Bnr.15.

 

 

I 1928 ble Høiseth/Roheim Bnr.44 skilt ut fra Høiseth/Myra Bnr.3:

Skylldelingsforretning på Bnr.3 avholdt 18.08.1938, hvorved utskilt Roheim Bnr.44.