| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HØGSET 

 


 

 

 

Ole Solvesen f. 1751 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Marte Nilsdatter f. 1756 og 2. gang med Kirsten Johannesdatter f. 1766.

 

 

 

Ole Solvesen, født 1751 på Høgset i Siljan,[1] døpt 10.10.1751 i Siljan kirke,1 konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,[2] død 29.04.1829 på Høgset i Siljan, gravlagt 28.05.1829 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Solve Mikkelsen og Ingeborg Gulichsdatter på Høgset.

 

Ole giftet seg 1. gang i 1776.

 

Trol. 1/6-1776. Cop. 14/7-1776.

Uk. og Soldat Ole Solvesøn Høysæt og p. Marta Nilsd. Holte.

Caut: Ole Michelsøn Øvrebøe og Peder Wetlesøn Høysæt.

 

De ble bosatt på Høgset.

 

Han nevnes som en av fire brukere på Høgset i 1782.

 

Bosatt på Høgset i 1782:

Høyseth, Gård, Ole Sølvesen

 

Han giftet seg 2. i 1784.

 

Trol. 22/2-1784 i Sillien. Cop. 18/4-1784.

Enkemand Ole Solves. Høgset og P. Kisten Johannesd. Eyet.

Caut: Hans Ewens. Kløverød og Jacob Nils. Høgset.

 

Den 2. februar 1784 (folio 327) ble det tinglyst Nils Vetlesens skjøtet 1 hud av Høgset til sønnen Isak Nilsen for 400 rd, 1/2 hud til Ole Solvesen for 233-1-8 rd, og 1/2 hud til Solve Olsen for 233-1-8 rd.

 

Han nevnes også i 1801 som en av fire brukere på Høgset.

 

Bosatt på en del av Høgset i 1801:

Ole Solvesen m 2det ægteskab Husbonde Gaardbruger 50 (alder)

Kirsti Johannesdatter k 1ste ægteskab Hans kone 34 (alder)

Solve Olsen m Fælles børn 14 (alder)

Knud Olsen m Fælles børn 12 (alder)

Marthe Olsdatter k Fælles børn 8 (alder)

Ingebor Olsdatter k Fælles børn 6 (alder)

Berthe Olsdatter k Fælles børn 1 (alder)

Marthe Gullichsdatter k Ugift Tjenestepige 23 (alder)

 

Han selger en del i Høgset til sønnen Knut i 1811:

Skjøte fra Ole Solvesen til Knud Olsen paa 5 skinn i Høiseth for 600 rd (Matrikkelnummer 147) datert 21.11.1809 - tingl. 12.01.1811

 

Han selger en del i Høgset til Løvenskiold i 1813:
Skjøte fra Ole Solvesen til Kammerherre Løvenskiold paa 1 skinn i Høiseth. tingl. 12.01.1813

 

Han døde på Høgset i 1829.

 

 

(1) Gift 14.07.1776 i Siljan kirke,[4] med[5] Marte Nilsdatter, født 1756 på Søntvedt i Siljan,[6] (datter av Nils Vetlesen og Gjøran Knudsdatter), døpt 01.11.1756 i Siljan kirke,[7] konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke,2 død 1783 på Høgset i Siljan,[8] gravlagt 01.06.1783 på Siljan kirkegård.[9]

 

Marte:

Hun kom fra Holte da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Marte Nilsd. Høgset 27 aar hennes dødfødte Pigebarn".

 

Høgset i Slemdal 24.6.1783 Sk.pr. 10b, Fol. 514a

Marthe Nielsdtr. død, g. Ole Solvesen

Barn: 1. Ingeborg 2 ½ år.

Brt: 162-1-4. Net: 125-"-22. Heri medregnet jord: i Høgset 6 skind med Bøxel for 61-2-16.

 

 

(2) Gift 18.04.1784 i Siljan kirke,4 med5 Kirsten Johannesdatter, født 1766 på Eidet i Siljan,[10],[11] (datter av Johannes Sørensen og Anne Arvesdatter), døpt 30.11.1766 i Siljan kirke,11 konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke,[12] død 1809 på Høgset i Siljan,[13] gravlagt 28.05.1809 på Siljan kirkegård.13

 

Kirsten

Hun kom fra Eidet da hun giftet seg.

 

Hun døde på Høgset i 1809.

 

Gravlagt som "Kirsten Johannesdatter Høyset 44 aar".

 

 

 

 

I.    Ingeborg Olsdatter, (datter av Ole Solvesen og Marte Nilsdatter) født 1777 på Høgset i Siljan,[14] døpt 13.04.1777 i Gjerpen kirke,14 død 1780 på Høgset i Siljan,[15] gravlagt 23.07.1780 på Siljan kirkegård.15

      

       Efter Communication fra Præsten døbt i Gierpen kirke:  Ole Solvesen Høysæt og k. Marte Nilsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Anne  Larsdtr. Kierra 2. Dorte Johannesdtr. Sneltved 3. Lars Solvesen Kierra 4. Jacob Nilsen Holte 5. Michel Solvesen Høysæt.

      

       Gravlagt som "Ingebor Olsd. Høgset 4 aar".

      

      

 

II.   Kirsten Olsdatter, (datter av Ole Solvesen og Marte Nilsdatter) født 1779 på Høgset i Siljan,5 døpt 31.01.1779 i hjemmet,[16] død 1779 på Høgset i Siljan,[17] gravlagt 16.05.1779 på Siljan kirkegård.17

      

       Ole Solvesen Høysæt og k. Marta Nilsdtr. - Kisten

       Faddere: 1. Kisten Michelsdtr. Høysæt 2. Karen Olsdtr. Rolighed 3. Nils Wetlesen Holte 4. Jacob Nilsen ibid 5. Michel Solvesen Høysæt.

       Merknad: hiemmedøbt.

      

       Gravlagt som "Kirsten Olsd. Høijsæt 17 uger".

      

      

 

III. Ingeborg Olsdatter, (datter av Ole Solvesen og Marte Nilsdatter) født 1780 på Høgset i Siljan,[18],5 døpt 08.10.1780 i Siljan kirke,[19] død 1792 på Høgset i Siljan,[20] gravlagt 04.11.1792 på Siljan kirkegård.20

      

       Ole Solvesen Høyset og k. Marta Nilsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Helwig Arvesdtr. ibid 2. Maren Johannesdtr. ibid 3. Nils Wetlesen Holte 4. Knud Larsen Høyset 5. Michel Solvesen ibid.

      

       Gravlagt som "Ingebor Olsd. Høysæt 12 aar".

      

 

 

IV. Solve Olsen, (sønn av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter) født 1786 på Høgset i Siljan,5 døpt 17.09.1786 i Siljan kirke,[21] død 1802 på Høgset i Siljan,[22] gravlagt 11.01.1802 på Siljan kirkegård.22

      

       Ole Solvesen Høysæt og k. Kisten Johanisdtr. - Solve

       Faddere: 1. Anne Andersdtr. ibid 2. Kari Pedersdtr. ibid 3. Anders Hansen fra Scheen 4. Hans Olsen Høysæt 5. Wetle Nilsen Holte.

      

       Gravlagt som "Solve Olsen Høysæth 15 aar".

      

      

 

V.   Knut Olsen, (sønn av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter) født 1788 på Høgset i Siljan,5 døpt 28.12.1788 i Siljan kirke,[23] konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[24] død 19.06.1853 på Høgset i Siljan, gravlagt 26.06.1853 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Ole Solvesen Høyset og k. Kisten Johannesdtr. - Knud

       Faddere: 1. Anne Andersdtr. ibid 2. Ingebor Pedersdtr. ibid 3. Hans Olsen ibid 4. Lars Knudsen ibid 5. Ole Rasmusen ibid.

      

       Konfirmert som "Knud Olsen Høysæth 18".

      

       Han giftet seg i 1823.

 

       Siljan - viet 7/9-1823

       Uk. Knud Olsen Højset, 34. Gaardmand.

       Pigen Anne Helvig Svendsd., Øverbøe, 22. Gaardmandsdatter.

       Forl: Christen og Solve Præstegaarden.

 

      

       Gift 07.09.1823 i Siljan kirke,4 med Anne Helvig Svendsdatter, født 1801 på Øverbø i Siljan,[26] (datter av Svend Olsen og Ingeborg Pedersdatter), døpt 11.01.1801 i Siljan kirke,26 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[27] død 23.06.1852 på Høgset i Siljan, gravlagt 18.07.1852 på Siljan kirkegård.[28]

      

       Se Høiseth etter 1814

 

      

      

VI. Lars Olsen, (sønn av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter) født 1790 på Høgset i Siljan,[29] død 1790 på Høgset i Siljan,[30] gravlagt 31.10.1790 på Siljan kirkegård.30

      

       Jeg finner denne introduksjonen blant døpte i Siljan i 1790 "Ole Solvesen Høysæts k. efter hiemmedøbt D. Barn introduseret".

      

       Gravlagt som "Ole Solves. Høysæts Hiemmedøbte D.B. Lars 1 uger".

      

      

 

VII. Lars Olsen, (sønn av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter) født 1791 på Høgset i Siljan,[31] død 1791 på Høgset i Siljan,30 gravlagt 01.01.1791 på Siljan kirkegård.30

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1791 " Ole Solvesen Høysæts kone efter hiemmedøbt D. B. introduseret  Lars".

      

       Gravlagt som "Ole Solves. Høijsæts Hiemmedøbte D.B. Lars 1 uge".

 

 

 

VIII. Marte Olsdatter, (datter av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter) født 1792 på Høgset i Siljan,5,[32] døpt 16.12.1792 i Siljan kirke,[33] konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,24 død 04.10.1878 i Scandinavia i Wisconsin.32

      

       Ole Solvesen Høysæt og og k. Kisten Johannesdtr. - Marte

       Faddere: 1. Kari Pedersdtr. ibid 2. Ingebor Knudsdtr. ibid 3. Hans Olsen ibid 4. Lars Knudsen ibid 5. Wetle Nilsen Holte.

      

       Konfirmert som "Marthe Olsdatter Høysæth 16".

            

       Hun giftet seg i 1820.

 

       Siljan - viet 11/10-1820

       Enkemand Christen Poulsen Gurholt, 46. Gaardmand.

       Pigen Marthe Olsd. Høyseth, 27. Gaardmandsdatter.

       Forl: Kristen Præsteg., Jens Roligheden

            

       Hun ble enke i 1830 og reiste 59 år gammel som enke til Amerika i 1852 med sønnene Peder på 30 år, Jacob på 24 og datteren Maren på 26. Ingen av barna var gift. De står notert utflyttet i kirkeboken med attest 24. april 1852.

      

       De reiste med båten "Colon" fra Kragerø 27. mai 1852 og ankom New York 26. juli 1852. I passasjerlisten er nevnt 162 passasjerer. Jeg finner ikke datteren Maren i listen, men hun kan være ført med feil navn. C. Hassel var kaptein ombord. Skipet var nesten nytt, bygd i Kragerø i 1850.

      

       De kom ifølge "The Indian Land" av Malcom Rosholt side 58 til Skandinavia town i Wisconsin i 1852. De reiste fra syd i Wisconsin med familien Kjendalen. De reiste sammen i en oksevogn. Der bli de trolig gjenforent med hennes sønn Ole. Familien Kjendalen var Ole Jacob Kjenndalen og hans kone Lena.

      

       Sønnen Ole hadde reist året før og sikkert sendt hjem positive tilbakemeldinger om dette nye landet.

      

       De brukte navnet Gurholt i USA.

      

       Han er gravlagt på Scandinavia Lutheran Cementery i Wisconsin som Martha Gurholt født 20. oktober 1793? og død 4. oktober 1878.

 

      

       Gift 11.10.1820 i Siljan kirke,4 med Christen Paulsen, født 1775 på Gurholt i Siljan,[34] (sønn av Paul Jacobsen og Maren Bertelsdatter), døpt 05.03.1775 i Siljan kirke,[35] konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[36] død 18.02.1830 på Gurholt i Siljan,[37] gravlagt 07.03.1830 på Siljan kirkegård.37

      

       Christen:

       Han overtok bygselen på gården Nistua på Gurholt etter faren. Den gamle Gurholt gården var blitt delt og dette var en del av gården.

 

       Han var enkemann etter Anne Svendsdatter som døde på Gurholt i 1819 da han giftet seg i 1820.

 

       Se Gurholt etter 1814

      

      

IX. Ingeborg Olsdatter, (datter av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter) født 1795 på Høgset i Siljan,5 døpt 31.05.1795 i Siljan kirke,[38] konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,[39] død 05.02.1824 på Høgset i Siljan, gravlagt 22.02.1824 på Siljan kirkegård.[40]

      

       Ole Solvesen Høysæt og k. Kisten Johannisdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Anne Andersdtr. ibid 2. Ingebor Pedersdtr. ibid 3. Hans Olsen ibid 4. Lars Knudsen ibid 5. Kiel Arvesen Eyet.

      

       Det er nok hun som konfirmeres i 1810 som "Ingeborg Olsdatter Hokstad 17".

 

       Hun giftet seg i 1818.

 

       Siljan - viet 25/1-1818

       Solve Hansen Høiset, 22. Gaardmand.

       Ingeborg Olsdatter Høiset, 20.

       Forl: Solve Olsen Præstegaarden, Omund Øverbøe.

 

 

       Gift 25.01.1818 i Siljan kirke,4 med Solve Hansen, født 1795 på Høgset i Siljan,38 (sønn av Hans Olsen og Karen Pedersdatter), døpt 01.11.1795 i Siljan kirke,38 konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke,39 død 01.07.1861 på Høgset i Siljan, gravlagt 07.07.1861 på Siljan kirkegård.[41]

      

       Se Høiseth etter 1814

 

      

      

X.   NN Olsdatter, (datter av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter) født 1798 på Høgset i Siljan,[42] død 1798 på Høgset i Siljan,[43] gravlagt 02.02.1798 på Siljan kirkegård.41

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1798 "Introduksjon: Ole Høyseths kone etter dødfødt Pbn.".

      

       Gravlagt som "Ole Solvesen Haøysets Dødfødte pigebarn".

      

 

 

XI. Johannes Olsen, (sønn av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter) født 1799 på Høgset i Siljan,5 døpt 09.06.1799 i Siljan kirke,[44] død 1799 på Høgset i Siljan,[45] gravlagt 04.08.1799 på Siljan kirkegård.43

      

       Ole Solvesen Høyset og Kirsten Johannesdatter - Johannes

       Faddere: Anna Olsdatter Høyset, Marta Gullichsdatter ibid, Jacob Nielsen ibid, Lars Knudsen ibid, Søren Johannesen Ejet.

      

       Gravlagt som "Johannes Olsen Høyset 7 uger".

      

 

 

XII. Berte Olsdatter, (datter av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter) født 1800 på Høgset i Siljan,5 døpt 29.06.1800 i Siljan kirke,[46] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,27 død 22.05.1857 på Prestegården i Siljan, gravlagt 29.05.1857 på Siljan kirkegård.[47]

      

       Ole Solvesen Høyset og Kirsten Johannesdatter - Berthe

       Faddere: Anne Olsdtr. Høyset, Anne Nilsdtr. ibid, Lars Knudsen ibid, Arve Knudsen ibid, Søren Johansen Eyet.

 

       Hun giftet seg i 1826.

      

       Siljan - viet 18/6-1826

       Uk. Gullik Olsen Præstegaarden, 29. Gaardmand.

       Pigen Birthe Olsd. Højset, 26. Gaardmandsdatter.

       Forl: Christen Præstegaarden og Anders Kjølnæs

 

       De døpte barn bosatt på Prestegården, men kom til Glenna i Gjerpen. De må ha kommet tilbake for de døde begge på Prestegården i Siljan.

 

      

       Gift 18.06.1826 i Siljan kirke, med Gulich Olsen, født 1797 på Austad i Siljan,[48] (sønn av Ole Arvesen og Ingeborg Simensdatter), døpt 26.02.1797 i Siljan kirke,46 konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke,39 død 17.02.1855 på Prestegården i Siljan, gravlagt 25.02.1855 på Siljan kirkegård.[49]

      

       Se gamlegjerpen.no

 

       Se Prestegården etter 1814

      

      

      

XIII. Solve Olsen, (sønn av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter) født 1802 på Høgset i Siljan,[50] døpt 29.08.1802 i Siljan kirke,49 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke,[51] død 10.04.1883 på Søndre Kiste i Siljan, gravlagt 18.04.1883 på Siljan kirkegård.[52]

      

       Ole Solvesen Høyseth og Kirsten Johannesdatter - Solve

       Faddere: Anne Olsdtr. Høysæt, Marthe Gullichsdtr. ibid, Hans Olsen ibid, Aslach Gundersen ibid, Søren Johannesen Eyet.

      

      

       Gift 11.06.1837 i Siljan kirke, med Kirsten Jensdatter, født 1800 på Kvisla i Siljan,[53] (datter av Jens Nilsen og Sissel Olsdatter), døpt 06.04.1800 i Siljan kirke,52 død 15.02.1871 på Søndre Kiste i Siljan, gravlagt 23.02.1871 på Siljan kirkegård.[54]

      

       Se Kiste Søndre etter 1814

 

      

      

XIV. Johannes Olsen, (sønn av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter) født 1804 på Høgset i Siljan,[55] døpt 19.08.1804 i Siljan kirke,54 konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke.[56]

      

       Ole Solvesen Høysæth og Kirsten Johannesdatter - Johannes

       Faddere: Karen Pedersdtr. Høysæth, Mari Olsdtr. ibid, Hans Olsen ibid, Lars Knudsen ibid, Peder Jacobsen ibid.

      

      

      

 

XV. Lars Olsen, (sønn av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter) født 1807 på Høgset i Siljan,[57] døpt 12.07.1807 i Siljan kirke,56 død 1808 på Høgset i Siljan,[58] gravlagt 28.08.1808 på Siljan kirkegård.57

      

       Ole Solvesen Høysæth og Kirsten Johannesdatter - Lars

       Faddere: Anne Olsdtr. Høysæth, Jacob Nilsen ibid, Lars Knudsen ibid, Knud Olsen ibid.

      

       Gravlagt som "Lars Olsen Høysæth 1 aar".

 

 

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[2]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 157.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 460.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[8]  Skifte etter henne selv.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 39.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[18]  Skifte etter moren.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[25]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[28]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 284.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[32]  Scandinavia Lutheran Cementery i Wisconsin, registrert på internett.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[34]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 244, 468.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 158.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.

[41]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 290.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[47]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[49]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 286.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 281.

[52]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 245.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[54]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 237.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 284.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.