| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Kolbjørnsløkken u/Høiseth Gnr.15 Bnr.30

 

Kolbjørnsløkken Bnr.30 ble utskilt fra Høiseth Bnr.13 i 1916.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Slemdal kommune skilte i 1916, blant annet, ut Kolbjørnsløkken Bnr.30 fra Høiseth Bnr.13.

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 fra 3. til 25. mai 1916, hvorved utskilt: Kolbjørnsløkken Bnr.30 og Fosjordet Bnr.31

 

Nils Sigurdsen Eriksrød kjøpte i 1924 Kolbjørnsløkken Bnr.30 m.m. på auksjon:

Auksjonsskjøte til Nils S Eriksrød paa Kolbjørnsløkken Bnr.30 m.m. for kr. 23 000, hvorav for løsøre kr. 3000. Tinglyst 10.09.1924

 

Sigurd Olsen Kamperhaug ble eier av Kolbjørnsløkken Bnr.30 og nevnes som eier i 1937:

Grunnbokshjemmel for Sigurd Olsen Kamperhaug f. 14.03.1853 på Bnr.30 og Bnr.8 i. h. t. tinglysningsloven § 39 nr.3. Eiendommens verdi ansatt til kr. 9500. Datert 15.12.1937

 

Sigurd solgte, blant annet, Kolbjørnsløkken Bnr.30 til sønnen Oluf Anton Kamperhaug i 1938:

Skjøte fra Sigurd O Kamperhaug f. 14.03.1853 til sønnen Anton Kamperhaug f. 16.02.1878 på Bnr.30 og Bnr.8 for kr. 2000. Løsøre og annet medfølger. Datert 29.01.1938

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.30 – Kolbjørnsløkken - 0 mark 12 øre - Anton Kamperhaug