| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GONSHOLT NORDRE ETTER 1814

 


 

 

Ole Andreassen f. 1855 og Maren Hansdatter f. 1856 sin familie.

 

 

 

Ole Andreassen,[1] født 27.09.1855 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[2] døpt 26.12.1855 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.,[3] død 01.04.1907 i Gonsholt Siljan TE.,[4],[5] gravlagt 06.04.1907 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Andreas Hansen og Helvig Hansdatter på Grorudplassen u/Grorud.

 

Ole giftet seg i 1882.

 

Hans kone kom fra Hogstad og de døpte barn bosatt på Hogstad Nedre frem til 1886. I 1889 og 1891 døpte de barn bosatt på Høiseth. Hennes foreldre flyttet fra Hogstad og hennes mor døde på Høiseth i 1889. De nevnes på Høiseth Bnr.1 med hans far i tellingen i 1891.

 

Ole kjøpte i 1893 gården Gonsholt Nordre Bnr.2 av Treschow:

Skjøte på Gonsholt Nordre/indmarken Bnr.2 fra Treschow til Ole Andreassen for kr. 5400, med forbehold og driftseveier, strandrett, jagtrett osv. Datert 11.12.1893, tinglyst 15.12.1893

 

Hans kones far døde bosatt hos dem på Gonsholt i 1896.

 

I 1900 nevnes familien på Gonsholt Nordre.

 

Siljan 1900 - Gonsholt nordre Gnr.26 Bnr.2

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Ole Andreass. Gonsholt m g b hf Gaardbruger S og arbeider ved skovdrift 1855 Slemdal herred* n s

Maren Hansd. k g b hm Gaardmandskone 1856 Slemdal herred* n s

Hans Ols. m ug b s Arbeider ved gaardsbrug og skovdrift 1882 Slemdal herred* n s

Anne Olsd. k ug b d Husgjerning og kreaturstel 1884 Slemdal herred* n s

Petter Ols. m ug b s Arbeider ved gaardsb og skovdrift 1886 Slemdal herred* n s

Gunhild Olsd. k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

Anders Ols. m ug b s Søn 1891 Slemdal herred* n s

Kristian Ols. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

Harald Ols. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905

Gonsholt Nordre Gnr.26

Bnr.2 - Gonsholt nordre (indmarken) - eier/bruker Ole Andreassen

 

Ole døde på Gonsholt Nordre i 1907.

 

 

Gift 28.07.1882 i Siljan kirke TE.,[6] med Maren Hansdatter,[7] født 31.10.1856 i Hogstad Siljan TE.,[8] (datter av Hans Rasmussen og Gunhild Pedersdatter), døpt 16.11.1856 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[9] død 22.06.1943 i Gonsholt Siljan TE.5

 

Maren:

Hun kom fra Hogstad. Hennes far døde bosatt hos dem på Gonsholt i 1898.

 

Maren overtok ansvaret for gården da hennes mann døde i 1907.

 

Hun nevnes der i 1910. Vi ser her at hun har god hjelp av sine barn.

 

Siljan 1910 - Gonsholt Gnr.26 Bnr.2

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Maren Hansen k e b hm Gaardb.enke, selveier 31.10.1856 Slemdal n s

Ole Petter Olsen m ug b s Gaardsbestyrer 25.08.1886 Slemdal n s

Anders Olsen m ug b s Jord og skovarbeider 09.07.1891 Slemdal n s

Kristian Olsen m ug b s Jord og skovarbeider 29.07.1894 Slemdal n s

Harald Olsen m ug b s Gaardsgut 19.04.1897 Slemdal n s

Gunhild Olsen k ug b d Kratur og husstel 08.04.1889 Slemdal n s

Hilla Marie Matisen k ug b fl Fattigv. unders. Slemdal Merknad: Fattigv. unders. E: tilført med rød penn Sjukdom: s

 

Skyldelingsforretning avholdt den 10.06.1911 på Gonsholt Nordre/indmarken Bnr.2, hvorved ble utskilt en med (Austad) Gnr.29 Bnr.22 sammenføyset parsell. Tinglyst 12.07.1911

 

I 1917 solgte hun Gonsholt Nordre Bnr.2 til sønnen (Ole) Petter:

Skjøte på Gonsholt Nordre/indmarken Bnr.2 fra Maren Gonsholt til Petter O Gonsholt for kr. 12 855, hvorav for løsøre kr. 4000. Datert 22.01.1917, tinglyst 27.01.1917.

 

Maren døde i 1943.

 

 

 

I.    Hans Olsen,[10] født 27.09.1882 i Hogstad Siljan TE.,[11] døpt 17.12.1882 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,[12] død 1908 i USA.1

      

       Han reiste til Amerika i 1903.

      

 

 

II.   Anne Olsdatter,[13] født 28.02.1884 i Hogstad Siljan TE.,[14] døpt 14.04.1884 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.,[15] død 27.11.1962 i Gonsholt Siljan TE.5

      

 

       Gift 10.11.1907 i Siljan kirke TE.,[16] med Georg Herman Gulliksen,[17] født 28.03.1883 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[18] (sønn av Gullik Mathisen og Henrikke Jette Hansdatter), døpt 02.09.1883 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,12 død 09.06.1967 i Gonsholt Siljan TE.5

      

       Se Sortedal

 

 

 

III. Ole Petter Olsen,13 født 25.08.1886 i Hogstad Siljan TE.,[19] døpt 26.09.1886 i Siljan kirke TE., død 12.02.1971.5

      

      

       Gift 06.01.1917 i Gjerpen kirke TE.,[20] med Anne Arnesdatter, født 26.05.1888 i Gurholt Siljan TE.,[21] (datter av Arne Knutsen og Helle Marie Olsdatter), døpt 24.06.1888 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.,[22] død 1947.5

      

        Se Gonsholt Nordre denne gården

 

 

              

IV. Gunhild Olsdatter,13 født 08.04.1889 i Høiseth Siljan TE.,[23] døpt 12.05.1889 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.[24]

      

       Ifølge Bakken ble hun gift med en Gustav Hansen i 1919.

      

 

       Gift 1919, med Gustav Hansen.

 

 

      

V.   Anders Olsen,[25] født 09.07.1891 i Høiseth Siljan TE.,[26] døpt 23.08.1891 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 01.05.1905 i Siljan kirke TE.,[27] død 19.09.1970 i Gonsholt Siljan TE.5

      

       Ved konfirmasjonen bodde han på Gonsholt.

 

      

       Gift 25.05.1918 i Siljan kirke TE.,[28] med Helga Hagbartsdatter, født 22.11.1897 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[29] (datter av Syvert Hagbart Solvesen og Maren Sofie Johansdatter), døpt 02.01.1898 i Siljan kirke TE.,36 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[30] død 12.02.1966 i Gonsholt Siljan TE.5

      

       Se Gonsholt Nordre/Bjerke Bnr.4

 

 

              

VI. Kristian Olsen,13 født 29.07.1894 i Gonsholt N. Siljan TE.,[31] døpt 16.09.1894 i Siljan kirke TE., konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[32] død 27.06.1966 i Sølland Siljan TE.5

      

 

       Gift 19.06.1926 i Siljan kirke TE.,[33] med Karoline Antonette Jacobsdatter, født 12.05.1890 i Sølland Siljan TE.,[34] (datter av Jacob Olsen og Ingeborg Karine Johannesdatter), døpt 13.07.1890 i Siljan kirke TE., død 14.12.1974 i Sølland Siljan TE.5

      

       Se Sølland

              

 

 

VII. Harald Olsen,13 født 19.04.1898 i Gonsholt N. Siljan TE.,[35] døpt 03.07.1898 i Siljan kirke TE.,55 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[36] død 23.12.1973 i Gonsholt Siljan TE.5

      

      

       Gift 28.09.1929 i Gjerpen kirke TE.,[37] med Ester Brynhildsen, født 15.05.1904 i Strømdal Gjerpen TE.,[38] (datter av Otto Brynhildsen og Elen Marie Hagbartsdatter), døpt 03.07.1904 i Gjerpen TE., død 26.11.1971 i Gonsholt Siljan TE.5

      

       Se Tudal/Fjeldhaug

 

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 221 og 586.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 55.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 91.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 186.

[5]  Siljan kirkegård.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 185.

[7]  Siljan bygdebok. side 567 og 586.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[9]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[10]  Siljan bygdebok. side 364.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 42.

[12]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 104.

[13]  Siljan bygdebok. side 221.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 46.

[15]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 106.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 205.

[17]  Siljan bygdebok. side 212.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 45.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 54.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 112.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 59.

[22]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 112.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 61.

[24]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 114.

[25]  Siljan bygdebok. side 221 og 222.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 68.

[27]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 116.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 113.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 84.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 76.

[32]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 121.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 64.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 86.

[36]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 90.

[37]  Gjerpen lysningsprotokoll 1919-1946. side 40.

[38]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 99.