| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

 

Hagen u/Høiseth Gnr.15 Bnr.7 – løpenummer 514c

 

Jordstykke Hagen - løpenummer 514c - senere Bnr.7, ble utskilt i fra løpenummer 514a (senere Bnr.5) i 1862.

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Solve Hansen skilte ut Hagen Bnr.7 fra Høiseth Bnr.5 og solgte den til Nils Larsen Hagen:

Delingsforretning avholdt på Høiseth 16. og tinglyst 29.08.1862, hvorefter Solve Hansen utskilt fra løbenummer 514a (Bnr.5), Hagen løbenummer 514c (Bnr.7) til Nils Larsen, Kamperhaugen løbenummer 514d (Bnr.8) til Ole Nilsen.

Skjøte fra Solve Hansen Høiseth myndige arvinger til Nils Larsen Hagen paa Hagen løbenummer 514c (Bnr.7) for 350 spd. Tinglyst 29.08.1862

 

I 1875 ser vi at løpenummer 513b og løpenummer 514c ble brukt som et bruk.

 

Nils Larsen skilte i 1875 ut Høiseth løpenummer 514b (Bnr.9) fra det som ble Bnr.7:

Skyldsetning af 16. oktober, thinglyst 01.12.1875, hvorved til Ole Larsen Haugen utskilt løbenummer 514e.(Bnr.9)

 

Han solgte i 1881 Høiseth Bnr.7 og 11 til Arne Olsen Hagen:

Skjøte fra Nils Larsen til Arne Olsen på Bnr.11 og Bnr.7 for kr. 2500. Tinglyst 08.01.1881

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.7 – Hagen – eier/bruker Arne Olsen

 

 

Enken etter Arne Olsen solgte i 1917 Høiseth (Hagen) Bnr.7 til sønnen Ole Arnesen Hagen:

Skjøte fra Arne Olsens enke, vedtatt av de ang. myndige arvinger til Ole Arnesen på Bnr.7 m.m. for kr. 42181, hvor løsøre kr. 2181. Tinglyst 25.08.1917

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15      

Bnr.7 – Hagen - 0 mark 45 øre - Ole Arnesen