| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Lirønningen u/Høiseth Gnr.15 Bnr.40

 

Lirønningen Bnr.40 ble utskilt fra Høiseth Bnr.10 i 1926.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Hans Olsen Høiseth skilte i 1924 ut Lirønningen Bnr.40 u/Høiseth fra Høiseth Bnr.10 til Johan Jonsen Skilbred og solgte den til han i 1926.

Skyldelingsforetning avholt 8.mai, tinglyst 14.04.1924, hvorved til Johan J Skilbred er utskilt Lirønningen Bnr.40

Skjøte Lirønning Bnr.40 fra Hans O Høiset til Johan J Skilbred for kr. 3750. Tinglyst 14.04.1926

 

Se under hans far Jon Olsen Skilbred

 

 

Johan Skilbred solgte i 1934 Lirønningen Bnr.40 u/Høiseth til Jon Fjelldalen:

Skjøte Lirønning Bnr.40 fra Johan Skilbred til Johan Fjelldalen for kr. 1000. Tinglyst 16.07.1934

 

 

Johan Fjelldalen skilte i 1943 ut Nordli Bnr.46 fra Lirønningen Bnr.40 til Hans E Kløverød:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.40 den 29.12.1943, hvorved til Hans E Kløverød, Siljan er utskilt Nordli Bnr.46

 

Se under hans far Edvard Ellefsen Grorud

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15 

Bnr.40 – Lirønning - 0 mark 10 øre - John Fjelldalen