| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Kamperhaug u/Høiseth Gnr.15 Bnr.8 – løpenummer 514d

 

Plassen Kamperhaug løpenummer 514d - senere Bnr.8, ble utskilt fra Bnr.5 i 1862.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

(Senere adresse: Holteringen 10)

 

 

Solve Hansen Høiseth skilte i 1862 ut Kamerhaug løpenummer 514d - senere Bnr.8 fra Høiseth løpenummer 514a – senere Bnr.5, og solgte plassen til Ole Nilsen:

Delingsforretning avholdt på Høiseth 16. og tinglyst 29.08.1862, hvorefter Solve Hansen utskilt fra løbenummer 514a, Hagen løbenummer 514c (Bnr.7) til Nils Larsen, Kamperhaugen løbenummer 514d (Bnr.8) til Ole Nilsen.

Skjøte fra Solve Hansen Høiseth til Ole Nielsen paa Kamperhaug, løbenummer 514d (Bnr.8), tinglyst 29.08.1862

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.8 – Kamperhaug – eier/bruker Ole Nilsen

 

 

Sigurd Olsen Kaperhaug overtok plassen Kamperhaug Bnr.8 etter sin far, Ole Nilsen, og overdro den i 1938 til sønnen Anton:

Skjøte fra Sigurd O Kamperhaug f. 14/3 1853 til sønnen Anton Kamperhaug f. 16/2 1878 på Bnr.8 og Bnr. 30 m/løsøre for kr. 2000. Datert 29.01.1938

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15 

Bnr.8 – Kamperhaug - 0 mark 74 øre - Anton Kamperhaug

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1845 til 1901 (Marie til 1907)

 

Ole Nilsen f. 1816 fra Skilbred giftet seg i 1845 med Marie Siulsdatter f. 1821 fra Myra i Siljan. De ble bosatt på Kamperhaug u/Høiseth. Solve Hansen Høiseth skilte i 1862 ut Kamerhaugen Bnr.8 fra Høiseth Bnr.5 og solgte plassen til Ole Nilsen som da ble selveier. De nevnes på gården i 1865, 1875 og 1900 og i 1900 ser vi at sønnen Sigurd og hans familie var bosatt hos dem. Sigurd hjalp nok da til med driften for hans far var gammel og døde året etter i 1901. Marie døde i 1907.

 

Barn:

Anne Olsdatter f. 1846 d. 1909

Sigurd Olsen f. 1853 d. 1940

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1877 til 1940

 

Sigurd Olsen f. 1853 var sønn av overnevnte Ole Nilsen Kamperhaug. Sigurd giftet seg i 1877 med Ingeborg Andersdatter f. 1855 fra Gjerpen. De ble bosatt på Kamperhaug og i 1900 bodde familien der med Sigurd sine foreldre. Han hjalp nok da til med driften for hans far var gammel og døde året etter. Sigurd overtok Kamperhaug Bnr.8 etter sin far. Ingeborg døde på Kamperhaug i 1929. Sigurd ble også eier av Kolbjørnsløkke Bnr.30 og overdro i 1938 både Bnr. 8 og Bnr.30 til sønnen Anton. Begge disse brukene ble nå og fremover drevet sammen. Sigurd døde der i 1940.

 

Barn:

Oluf Anton Sigurdsen f. 1878 d. 1964

Nils Martin Sigurdsen f. 1879 d. 1961

Hans Sigurdsen f. 1881 d. 1962

Lars Sigurdsen f. 1883 d. 1906

Ole Sigurdsen f. 1886 d. 1963

Anna Marie Sigurdsdatter f. 1888

Ida Sofie Sigurdsdatter f. 1890

Hilda Mathilde Sigurdsdatter f. 1894

Trine Karoline Sigurdsdatter f. 1896 d. 1967

Lovise Sigurdsdatter f. 1899

Susanne Sigurdsdatter f. 1901

 

Familieark

 

 

Bosatt/Brukere her fra ca 1915 til 1965

 

Oluf Anton Sigurdsen f. 1878 var sønn av overnevnte Sigurd Olsen Kamperhaug. Han skrives bare som Anton. Han giftet seg 1. gang i 1906 med Ingeborg Sofie Nilsdatter f. 1881 fra Sølland. De ble bosatt på Høisethagen Bnr.21 og Ingeborg Sofie kone døde der allerede i 1907. Anton giftet seg 2. gang i 1910 med Magna Sofie Hagbartsdatter f. 1889 fra Rønningen u/Sørbø. De nevnes på Høisethagen i 1910 tellingen. De døpte et barn til på Høisethagen i 1910 og 1912. De døpte barn bosatt på Kamperhaug fra 1915, så de kom dit før dette. Hans far overdro plassen Kamperhaug Bnr.8 til Anton i 1938. Magna Sofie døde der i 1957. Anton døde der i 1964.

 

Anton Sigurdsen og Magna Sofie Hagbartsdatter sine barn:

Olav Kamperhaug f. 1910 d. 1992

Hans Kamperhaug f. 1912

Einar Kamperhaug f. 1915 d. 1995

Hilda Kamperhaug f. 1918 d. 1927

Lilly Sofie Kamperhaug f. 1921 d. 2000

Mary Kamperhaug f. 1923

Anton Kamperhaug f. 1926 d. 2009

 

Familieark

 

 

Fra 1961 ble gården i mange år drevet som et sameie mellom de overnevnte søsknene, Hans, Einar og Lilly Sofie Kamperhaug.