| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Rød u/Høiseth Gnr.15 Bnr.6 – løpenummer 514b

 

Se Rød u/Høiseth før 1814

 

Høiseth løpenummer 514b, senere Bnr.6, er nok ikke mer bebodd.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Solve Hansen skilte ut og solgte i 1832 Høiseth (skogeiendommen) løpenummer 514b, senere Bnr.6, til Løvenskiold:

Skjøte fra Solve Hansen til Løvenskiold på skoven under Høiseth, 2 ½ skinn (Matrikkelnummer 147 – løpenummer 514b – senere Bnr.6) tingl. 26.06.1832

Skyldelingsforetning avholdt og tinglyst 26.06.1832 på den utskilte overnevnt skogen til Løvenskiold på 3 ½ skinn.

 

 

 

Matrikkelen 1838

Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)

Løpenummer 514b - Halvdelen av pladsen Rød (Rud) og et Skougstykke - skyld 3 1/2 skinn - oppsitter Fossum Jernværk

 

 

 

Gunder Aslaksen fikk i 1846 festeseddel på Rød u/Høiseth. Dette var nok da både løpenummer 513d og 514b. Dette må ha vært han som nevnes på Afsøla, og han har nok ikke bodd her:

Festeseddel fra Løvenskiold til Gunder Aslaksen paa pladsen Rød under Høiseth (Matrikkelnummer 147) datert 14.04.1844 - tingl. 09.01.1846

 

Høiseth løpenummer 513d og 514b, begge plassene Rød, ble i 1865 drevet sammen av Ole Johnsen, men ingen bodde der. Det må ha vært Ole Johnsen Skilbred som brukte disse plassene. Det er ingen andre i 1865 som passer.

 

Høiseth 1865 

Høiseth løpenummer 513d og 514b

Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

øvre Rød (plads) 513d, 514b 0

1/2 Part af Pladsen Rød og et Skovstykke 513d forenet med 1/2 af Pladsen Rød og et

Skovstykke 514b. Drives underet med LøbeNo 506. Ingen Folk eller Fæ.

Eigar: Gaardbrg og Leilænding Ole Johnsen Utsæd: ha1/2, kreaturhald:

 

 

 

Løvenskiold solgte i 1886 Høiseth Bnr.6 til Treschow:

Skjøte fra Kammerherre H. Løvenskiold til F. W. Treschow på denne (Bnr.6) og flere eiendommer for kr. 400 000. Tinglyst 01.12.1886

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.6 - Høgset - eier/bruker F. M. Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.6 – Høgset - 2 mark 23 øre - F. M. Treschow