| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Høiseth (Skog) Gnr.15 Bnr.18 – løpenummer 520

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Løvenskiold hadde kjøpt denne delen (1 skinn) i Høiseth av Ole Solvesen i 1813:

Skjøte fra Ole Solvesen til Kammerherre Løvenskiold paa 1 skinn i Høiseth. Tingl. 12.01.1813

 

Matrikkelen 1838

Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)

Løpenummer 520 – Et skougstykke – skyld 1 skinn - oppsitter Fossum Jernværk

 

 

 

Siljan 1865:

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0077 001 øvre Høisæt 520 0

Merknad: (S/L: 251/22) Et Skovstykke. Ingen Folk, Fæ eller Udsæd.

 

Løvenskiold solgte i 1886 skogseiendommen Høiseth Bnr.18 til Treschow i 1886:

Skjøte fra Løvenskiold til F W Treschow på Bnr.18 (skogseiendom) m.m. Tinglyst 01.12.1886

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.18 – Høgset (skog) – eier/bruker F. M. Treschow

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15      

Bnr.18 - Høgset (skog) - 0 mark 65 øre - F. M. Treschow