| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Lia u/Høiseth Gnr.15 Bnr.29

 

Lia Bnr.29 ble utskilt fra Høiseth Bnr.10 i 1916

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Hans Olsen Høiseth skilte i 1916 ut Lia Bnr.29 fra Høiseth Bnr.10 til Slemdal kommune:

Skyldelingsforetning avholt 3. til 27. mai 1916 på Bnr.10, hvorved til Slemdal kommune er utskilt Lia Bnr. 29.

 

 

Hans Olsen Høiseth skjøtet i 1914 Lia Bnr.29 til Edvard Andersen Skilbred. Her er det påtegnet et makeskifte fra 1945, der Slemdal kommune overtok dette bruk, Lia Bnr.29, og Edvard Andersen Skilbred skulle ha overtatt Høisethagen:

Skjøte hvori Hans Olsen Høiset overdrar til Edv. A Skilbred Lia Bnr.29 for kr. 300, datert 02.11.1914,

med påtegnet makeskifteskjøte hvori Edv. A Skilbred selger dette bruk, Lia Bnr.29, til Slemdal kommune og sistnevnte overdrar til førstn. Høisethagen og betaler herfor mellomlegg kr. 600. datert 26.06.1945

 

Ps. Dette siste skjønner jeg ikke helt. Slik jeg forstår dette makeskifte så ble Høisethagen overdratt Edv. A Skilbred i 1945. Slemdal kommune eide Høisethagen Bnr.21, men solgte den i 1940 til Hans Johnsen Lunde?

 

 

Plassen Bjørkelund Bnr.47 ble i 1945 utskilt fra Lia Bnr.29. Den ble utskilt av Edvard Andersen Skilbred da dette var før makeskifte:

Skylldelingsforretning avholt på Bnr.29 den 25.04.1945, hvorved til Olai Høiseth er utskilt Bjørkelund Bnr.47

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.29 – Lia - 0 mark 02 øre - Siljan kommune