| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Lunde u/Høiseth Gnr.15 Bnr.28

 

Lunde Bnr.28 ble utskilt fra Høiseth Bnr.10 i 1913.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

Hans Olsen Høiseth skilte i 1913 ut Lunde Bnr.28 fra Høiseth Bnr.10 og solgte den året etter til Edvard Andersen Skilbred:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.20 den 10.november, tinglyst 22.11.1913, hvorved til Edvard A Skilbred er utskilt Lunde Bnr. 28.

Skjøte fra Hans Olsen Høiset til Edvard Andersen Skilbred for kr. 3400 på Lunde Bnr.28 med tilliggende skogstykke av Lilleaas. Tinglyst 15.07.1914

 

 

Edvard Andersen Skilbred solgte i 1917 Lunde Bnr.28 til Hans Jakob Jonsen Lunde:

Skjøte fra Edvard Andersen Skilbred til Hans J Lunde for kr. 6000, på Lunde Bnr.28 med tilliggende havnerett i Bnr.10, Høisetskogen. Tinglyst 27.10.1917

 

 

Hans Jakob Jonsen Lunde solgte i 1950 Lunde Bnr.28 m.m. til sin sønn Jon Lunde:

Skjøte fra Hans Lunde f. 29.06.1879 til sønnen Jon Lunde f. 09.09.1905 på Lunde Bnr.28 m.m. for kr. 14 000, hvorav for løsøre kr. 4000, pluss forbehold om fritt oppholt for selger og hans hustru livet ut. Datert 04.03.1950

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.28 – Lunde - 0 mark 80 øre - Jon Lunde