| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Peder Jacobsen f. 1784 og Taran Nilsdatter f. 1780 sin familie.

 

 

 

Peder Jacobsen,[1] født 1784 i Høiseth S. Siljan TE., døpt 11.01.1784 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke TE.,[3] død 15.06.1854 i Høiseth Siljan TE.,[4] gravlagt 25.06.1854 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Jacob Nilsen og Anne Andersdatter på Høiseth før 1814.

 

Jacob Nilsen delte sitt bruk på Høiseth og skjøtet en del til sønnen Peder og en del til sønnen Anders.

 

Jacob skjøtet 6 skinn i gården Høiseth til sønnen Peder i 1808:

Skjøte fra Jacob Nielsen til Peder Jacobsen paa 6 skind i Høiseth for 300 rdl (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 517) tingl. 12.01.1808, paany tinglyst 23.06.1838

 

Peder giftet seg i 1810.

 

Peder Jacobsen arvet 3 skinn i Høiseth løpenummer 519 - senere Bnr.17 i 1827:

Skifte efter afg. Jacob Nielsen, skiftet 18.09.1826, hvoraf 3 skinn i Høiseth, Bnr.17 (Matrikkelnummer 147 - løbenummer 519) utlagt sønnen Peder Jacobsen. Tingl. 07.11.1827

 

Matrikkelen 1838

Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)

Løpenummer 519 - Høysæt - skyld 9 skinn - oppsitter Peder Jacobsen

 

Peder solgte denne gården (Høiseth løpenummer 519) til Løvenskiold i 1838:

Skjøte fra Peder Jacobsen Høiseth til Løvenskiold på Bnr.17 (Matrikkelnummer 147 - løbenummer 519) for 736 spd. Tingl. 07.03.1838

 

Peder og Taran bodde videre på gården og Peder døde der i 1854.

 

 

Gift 09.09.1810 i Siljan kirke TE., med Taran Nilsdatter,[5] født 1780 i Austad Siljan TE. (datter av Nils Svendsen og Ingeborg Jacobsdatter), døpt 07.02.1780 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke TE.,3 død 29.07.1853 i Høiseth Siljan TE.,[7] gravlagt 07.08.1853 i Siljan kirkegård TE.7

 

Taran:

Hun kom fra Austad og døde på Høiseth i 1853.

 

 

 

I.    Jacob Pedersen, født 27.05.1811 i Høiseth Siljan TE.,[8] døpt 09.06.1811 i Siljan kirke TE.,[9] konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke TE.,[10] død 13.12.1873 i Hagen u/Høiseth Siljan TE.,[11] gravlagt 21.12.1873 i Siljan kirkegård TE.11

      

      

       Gift 22.10.1848 i Siljan kirke TE., med Pernille Pedersdatter, født 27.03.1816 i Enggrav Gjerpen TE.,8 (datter av Peder Ludvigsen og Anne Stephensdatter), døpt 15.04.1816 i Gjerpen TE.,[12] død 08.10.1876 i Hagen u/Høiseth Siljan TE.,[13] gravlagt 15.10.1876 i Siljan kirkegård TE.13

      

       Se Hagen u/Høiseth

 

 

 

II.   Anne Helvig Pedersdatter, født 16.02.1813 i Høiseth Siljan TE., døpt 28.02.1813 i Siljan kirke TE.,[14] konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke TE.,[15] død 18.05.1875 i Åsen u/Tufte Gjerpen TE.12

      

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1857.

 

       Gjerpen - viet 5/5-1857

       Jahn Bjørgulfsen Skaug, Aasen, enkem., 57(51?) ½. F: Bjørgulf Olsen.

       Anne Helvig Pedersd., Aasen, p., 44. F: Peder Jacobsen Høgsæt i Slemdal

 

      

       Gift 05.05.1857 i Gjerpen kirke TE.,12 med Jan Bjørguvsen, født 1805 i Lien u/Tufte Gjerpen TE.,12 (sønn av Bjørguv Olsen og Karen Jansdatter), døpt 10.11.1805 i Gjerpen TE., død 17.01.1885 i Eriksrød Gjerpen TE.12

      

       Jan:

       Han var skredder og enkemann da han giftet seg i 1857.

      

       Han kom fra Lien u/Tufte i Gjerpen og de ble bosatt der.

      

       Se gamlegjerpen (Lien A - Tufte).

      

 

 

III. Nils Pedersen,[16] født 26.02.1815 i Høiseth Siljan TE.,[17] døpt 05.03.1815 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[18] død 04.02.1832 i Høiseth Siljan TE., gravlagt 04.03.1832 i Siljan kirkegård TE.[19]

 

 

 

IV. Ingeborg Pedersdatter,[20] født 15.01.1817 i Høiseth S. Siljan TE.,[21] døpt 19.02.1817 i Siljan kirke TE.,37 konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke TE.,[22] død 17.12.1884 i Borge Gjerpen TE.12

      

      

       Gift 10.08.1848 i Siljan kirke TE.,12 med Halvor Rasmussen,[23] født 03.09.1819 i Hogstad Siljan TE.,[24] (sønn av Rasmus Halvorsen og Maren Magdalena Aslaksdatter), døpt 12.09.1819 i Siljan kirke TE.,40 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,[25] død 11.18.1879 i Borge Gjerpen TE.12

      

       Halvor:

       Han var en tid leilending på Oterholt i Gjerpen.

      

       Se gamlegjerpen.no (Oterholt søndre).

      

 

 

V.   Peder Pedersen,36 født 02.01.1819 i Høiseth S. Siljan TE.,[26] døpt 10.01.1819 i Siljan kirke TE.,42 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,41 død 22.12.1901 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[27] gravlagt 02.01.1902 i Siljan kirkegård TE.

            

 

       Gift 16.08.1840 i Siljan kirke TE., med Maren Jacobsdatter, født 22.07.1815 i Hogstad Siljan TE.,33 (datter av Jacob Jensen og Ingeborg Olsdatter), døpt 13.08.1815 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,34 død 10.03.1883 i Høiseth S. Siljan TE.,[28] gravlagt 19.03.1883 i Siljan kirkegård TE.44

      

        Se Høiseth denne gården

 

              

 

VI. Maren Pedersdatter,36 født 21.05.1822 i Høiseth S. Siljan TE.,[29] døpt 02.06.1822 i Siljan kirke TE.,61 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.[30]

      

 

       Gift 09.09.1849 i Siljan kirke TE.,[31] med Hans Halvorsen, født 25.09.1821 i Holte Siljan TE.,[32] (sønn av Halvor Hansen og Karen Olsdatter), døpt 30.09.1821 i Siljan kirke TE.64

      

 

 

VII. Gunhild Pedersdatter,[33] født 16.05.1825 i Høiseth S. Siljan TE.,[34] døpt 29.05.1825 i Siljan kirke TE.,66 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[35] død 28.01.1889 i Høiseth Siljan TE.,[36] gravlagt 04.02.1889 i Siljan kirkegård TE.68

      

 

       Gift 28.08.1856 i Siljan kirke TE., med Hans Rasmussen,[37] født 16.08.1829 i Hogstad Siljan TE.,[38] (sønn av Rasmus Halvorsen og Maren Magdalena Aslaksdatter), døpt 06.09.1829 i Siljan kirke TE.,70 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[39] død 18.12.1896 i Gonsholt Siljan TE.,[40] gravlagt 24.12.1896 i Siljan kirkegård TE.[41]

      

       Se Hogstad nedre

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 470-471.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 42.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 286.

[5]  Siljan bygdebok. side470-471.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 34.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 285.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 33 og 223.

[9]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 158.

[10]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 287.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[12]  Gamle Gjerpen.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 240.

[14]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 161.

[15]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 273.

[16]  Eidanger ministerialbok 1814-1831.

[17]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 49.

[18]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 274.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 256.

[20]  Siljan bygdebok. side 471.

[21]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 54.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 146.

[23]  Siljan bygdebok. side 583 og 586.

[24]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 62.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 148.

[26]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 60.

[27]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[28]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 246.

[29]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 69.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 151.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 224.

[32]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 68.

[33]  Siljan bygdebok. side 471-584.

[34]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 75.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 251.

[37]  Siljan bygdebok. side 567 og 583.

[38]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 83.

[39]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[40]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 181.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 259.