| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN |      


 

 

 

Porsgrunns innbyggere 1701 (husstandenes hovedpersoner)

(Denne oversikten er hentet fra Porsgrunns historie b.1 - Tønnessen)

 

Forkortelser:

Bjt. =

Bjørntvet

em =

enkemann

sjøm. =

sjømann

Corn. =

Cornelius

g =

gift

skred. =

skredder

Gulbr. =

Gulbrand

handm. =

handelsmann

styrm. =

styrmann

Isabel.

Isabelle

husnær., husn. =

husnæring

tømm. =

tømmermann

Ob =

Osebakken

korp. =

korporal

ug =

ugift

Os =

Østsiden

sersj. =

sersjant

vannf. =

«vannformann»

ek =

enke

arbm. =

arbeidsmann

 

 

A. Strandsittere.

 

Østsiden                                                                                            

 

 

Nr.  -  Navn  -  Yrke  -  Anm.  -  Nr.  --  Yrke  -  Anm.

 

 

1-

Amundsen, Haagen,-sjøm. g-Ob lite hus    

Haagen Amundsen f. ca 1666 sin familie

Se Østre Porsgrunn 1712                   

 

2-

Andersen, Anders,-handm. g-Ob hus     

 

Trolig Anders Andersen f. omkring 1640 sin familie

Se Østre Porsgrunn 1725                   

 

3 –

Andersen, Erik,-styrm. g-Ob hus     

                                   

Erik Andersen f. ca 1641 sin familie

Se gamlegjerpen.no (fam. 13)             

 

4-

Andersen, Hans,--Ob      

                                                           

Ikke funnet noe.

 

5 –

Andersen, Laurits,-arbm.-Øs   

  

Trolig Lars Andersen f. omkring 1675

Familieark

 

6 –

Andersen, Olaf,-tømm. g-Ob     

Ikke funnet noe.

                                                 

7-

Andersen, Tore,-husn. g-Ob  

 

Trolig Tor Andersen f. ca 1655 sin familie

Se Østre Porsgrunn i 1725                                               

 

8-

Anstensen, Hans,-sjøm. g-Ob      

Ikke funnet noe.

      

                                       

9 –

Bakken, Søren,--Ob fattig       

                                                           

Ikke funnet noe.

 

10-

Børresen, Tommes,-arbm.-Øs      

                                                  

Ikke funnet noe.

 

11-

Børresen, Christen,-korp.-Øs       

                                                   

Ikke funnet noe.

 

12-

Christophers., Giert,-sersi.-Øs        

                                                

Ikke funnet noe.

 

13-

Christophers., Daniel,-skred.-Øs          

                                            

Se skredder Daniel Christensen Arveschoug f. ca 1675 sin familie

Se Østre Porsgrunn i 1725

 

14-

Ellefsens, Amund,-ek-Ob tigger        

Ikke funnet noe.

        

                                       

15 –

Eskildsen, Niels,-sjøm. g-Ob hus         

                                                

Se Nils Eskildsen f. ca 1646 sin familie

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

16-

Evensen, Rolf,-arbm. g-Ob hus          

                                                     

Rolf Evensen f. omkring 1650 sin familie

Se Østre Porsgrunn i 1725

 

17-

Evensen, Gulbrand,--Øs      

 

Ikke funnet noe.

 

18-

Gulliksen, Kittel,-arbm. g- Øs gammel   

Kittil Gullichsen f. ca 1629 sin familie

Familieark                                    

 

19-

Haagensen, Johs.,-smed-Øs    

Johannes Haagensen f. omkring 1650 sin familie

Familieark                                                         

 

20-

Halvorsen, Anders,-husn.-Øs        

                                                         

Anders Halvorsen f. omkring 1675 sin familie

Se under hans far i Siljan i Eidanger

 

21-

Halvorsen, Hans,-skom. g-Ob lite hus      

Ikke funnet noe.

 

22-

Hansen, Jens,-arbm. ug,-Øs      

Trolig Jens Hansen f. omkring 1675       

       

Familieark                             

 

23-

Hansen, Peder,-ug-Ob       

Peder Hansen f. omkring 1670 

Se Østre Porsgrunn i 1712                                                                

 

24-

Jensen, Gunder,--Ob       

                                                                        

Ikke funnet noe.

 

25-

Jensen, Knut,-smed-Øs      

                                                                     

Ikke funnet noe.

 

26-

Larsen, Størk,-rors,m.-Øs         

                                                               

Ikke funnet noe.

 

27 –

Madsen, Jens,-vannf.-Øs fattig 

Jens Madsen f. omkring 1670

Se under hans far i Brevik

                                                               

28-

Mogensen, Niels,-arbm.-Øs     

   

Nils Mogensen f. ca 1666

Se Østre Porsgrunn i 1712-1725                                                           

 

29-

Mortensen, Gunder,-arbm.-Øs gammel    

                                              

Ikke funnet noe.

 

30-

Mortensen, Tyge,-hugger-Bjt     

  

Tyge Mortensen f. omkring 1670

Familieark                                                           

 

31-

Nirisen, Amund,-sjøm. g-Ob lite hus-skip

Anund Nirisen f. ca 1684 sin familie

Familieark

 

32-

Ovesens, Arne,-ek-Ob fattig      

Ikke funnet noe.

                                                                 

33-

Ryg, Dorthe,-ek-Ob fattig       

 

Ikke funnet noe.

                                                               

34-

Sivertsen, Engel,-tømm., em-Ob   

                                                                   

Ikke funnet noe.

 

35-

Sivertsen, Laurits,-Øs syk

Ikke funnet noe.

 

36-

Svenske, Svend,-rørsm.-Øs         

                                                                      

Dette kan ha vært Svend Axelsen f. ca 1671

Se Bakke i Eidanger

 

37-

Sørensen, Torbj.-arbm.-os     

                                                                              

Dette kan ha vært Torbjørn Sørensen f. ca 1657

Se Bjørntvedt i Eidanger

 

38 –

Torjesen, Søren,-styrm. g-Ob     

Dette kan ha vært Søren Torgersen f. omkring 1660

Se under hans far Torger Børgensen f. omkring 1630

Familieark

             

                                       

39 –

Vigværing, Tollef,-Øs         

                                                                                 

Ikke funnet noe.

 

 

 

Vestsiden

 

1-

Andersen, Isabel,-husnær. Ek

Ikke funnet noe.

 

2-

Christens. Corn.,-handm. G

Ikke funnet noe.

 

3-

Clausen, Jens,-sjøm. G

Jens Clausen Alvart f. ca 1672

Se Solumslekt.org

 

4-

Cornelius. Corn.,-sjøm.

Cornelius Cornelusen f. ca 1680

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

5-

Eriksen, Hans,-arbm.

Trolig Hans Erichsen f. 1682

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

6-

Eriksen, Anne,-ek-fattig

Anne Erichsdatter f. omkring 1645

Se Solumslekt.org

 

7-

Gisholt, Marie,-ek

Ikke funnet noe.

 

8-

Gisholt, Gulbr.,-skom.

Trolig Gulbrand Pedersen Kleiva f. omkring 1660

Han var bosatt i Solum og hadde ei Kari som kone. Finner blant faddere i Solum ”Karren Gulbrand Skomagers”.

Det er derfor trolig denne Gulbrand som nevnes her i 1701.

Se Solumslekt.org

 

9-

Gulbrands., Claus,--fattig

Ikke funnet noe.

 

10-

Guttorms., Halvor,-arbm.

Ikke funnet noe.

 

11-

Hansen, Erik,-soldat

Dette kan ha vært Erich Hansen f. ca 1659

Se Solumslekt.org

 

12-

Hansen, Gunvald,-hugger g-lite, hus

Dette kan ha vært Gunvald Hansen Åres f. omkring 1640

Se under hans sønn Hans Gunvaldsen f. omkring 1670

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

13-

Hansen, Olaf,-hugger

Ikke funnet noe.

 

14-

Henriksen, Hans,-arbm.

Hans Henrichsen f. ca 1672

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

15-

Isaksen, Jens,-arbm.

Jens Isachsen f. ca omkring 1660

Se familieark

 

16-

Iversen, Michel,-smed

Michel Iversen f. ca 1659 sin familie

Se Solumslekt.org

 

17-

Jensen, Asmund,-hugger

Åsmund Jensen f. omkring 1670 sin familie

Se Solumslekt.org

 

18-

Jensen, Hans,-arbm.

Hans Jensen Asher f. ca 1684 sin familie

Se Solumslekt.org

 

19-

Jensen, Kirsten,-ek-fattig

Ikke funnet noe.

 

20-

Johnsen, Christen,-arbm.

Ikke funnet noe.

 

21-

Johnsen, Lars,-arbm.

Ikke funnet noe.

 

22-

Johnsen, Niels

Ikke funnet noe.

 

23-

Knutsen, Karen,-ek

Ikke funnet noe.

 

24-

Larsen, Barbro,-ek-fattig

Ikke funnet noe.

 

25-

Larsen, Jens,-arbm.

Jens Larsen f. omkring 1640 sin familie

Se Solumslekt.org

 

26-

Larsen, Morten,-skom.

Ikke funnet noe.

 

27-

Nielsen, Arne,-hugger g

Ikke funnet noe.

 

28 –

Nielsen, Ellen,-ek-fattig

Ikke funnet noe.

 

29-

Nielsen, John,-hugger-fattig

Ikke funnet noe.

 

30-

Olsen, John,-laster g

Ikke funnet noe.

 

31-

Pedersen, Niels,-skred.

Det er skifte etter en Nils Pedersen skredder i Vestre Porsgrunn 06.11.1699?

 

32-

Rasmuss., Morten,-sjøm.

Morten Rasmussen f. omkring 1650 sin familie

Se Solumslekt.org

 

33-

Stenersen, Torj.,-hugger g-(sønn av nr. 7)

Ikke funnet noe.

 

34-

Svendsen, Niels,-arbm.-gammel

Ikke funnet noe.

 

35-

Tollefsen, Lisb.,-husm. ek-5 barn

Trolig Lisbet Kjeldsdatter Bjørntvet f. ca 1654 (Tollefsen/Tolfsen var hennes mann patronymikon)

Se Solumslekt.org

 

36 -

Torbjørns, Kjeld,--fattig

Ikke funnet noe.

 

37 -

Trosby, Mads,-arbm.

Mads Nilsen f. ca 1650

Familieark

 

 

 

Uvisst bosted (Øst- eller Vestsiden).

 

1-

Andersen, Knut

Ikke funnet

 

2-

Bjørnsen Stør, Tom, smed

Ikke funnet noe.

 

3-

Eriksen, Rolf, tømmerm.

Ikke funnet noe.

 

4-

Evensen, Rolf

Ikke funnet noe.

 

5-

Hansen, Morten,

Morten Hansen Skomaker f. ca 1646 sin familie

Se Solumslekt.org

 

6-

Jacob,-tømmerm. - smed 

Ikke funnet noe.

 

7-

Kaas, Morten,

Ikke funnet noe.

 

8-

Larsen, Bjørn,

Bjørn Larsen f. ca 1681 sin famlie

Se Solumslekt.org

 

9-

Larsen, Lars

Ikke funnet noe.

 

10-

Lars

Ikke funnet noe.

 

11-

Olsen, Tollef

Ikke funnet noe.

 

12-

Pedersen, Truls

Dette kan ha vært Truls Pedersen Skaven f. ca 1630

Se Solumslekt.org

 

13-

Stefensen, Lars

Det var skifte etter en Lars Steffensen i 1699?

Familieark

 

14 –

Tostensen, Christen

Christen Torstensen Molhaugen / Klyve f. ca 1671

Se Solumslekt.org

 

15-

Tostensen, Halvor

Ikke funnet noe.

 

 

 

 

 

B. Borgere og offentlige tjenestemenn.

 

1-

Andersens-Laurs--styrmanns enke, brygger for engelskmenn

Styrmand Lars Andersen f. omkring 1640 sin familie d. 1699

Se Brevik før 1701

 

2-

Arentzen-Anders-Tollbodøen-tolder, eier av Jønholt

Anders Arentsen f. 1660 sin familie

Jønholt i Eidanger

 

3-

Blyth-Ludvig Pedersen-Knarrdal-fhv. tiendeskriver, sageier, trelasthandel

Ludvig Blüdt f. omkring 1650

Se Solumslekt.org

 

4-

Borch-Hans Laursen-Tollbodøen-småhandel, kroholder

Hans Lausen Borch f. ca 1645 sin familie

Se Jønholt i Eidanger

 

5-

Buer-Gunder Solvesen-Osebakken-småhandel, smålast, bondehandel

Gunder Solvesen Buer f. ca 1672 sin familie

Se Solumslekt.org

 

6-

Helles-Rasmus Rasmussen-Vestsiden-småhandel

Rasmus Rasmussen Helletz f. ca 1671 sin familie

Se Solumslekt.org

 

7-

Herrestad-Rasmus Pedersen-Herre-suspendert foged 1693, sageier, trelasthandel

Rasmus Pedersen f. 1660 sin familie

Familieark

 

8-

Herrestad-Niels Pedersen-Herre-sag- og kverneier

Nils Pedersen, f. 1662 sin familie

Familieark

 

9-

Hickman-Tobias Mortensen-Vestsiden-havnefoged, konfiskasjonsdommer

Tobias Mortensen Hickmann f. omkring 1640 sin familie

Se Solumslekt.org

 

10-

Josten-Kirsten-Bjørntvet-sag- og gårdeier

Henrich Josten f. omkring 1630 sin familie

Se Bjørntvedt i Eidanger

 

11-

Malling-Rasmus Søfrensen-Østsiden-kjøpmann, kornskute på Danmark, smålast

Rasmus Sørensen Malling f. ca 1663

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

12-

Neuspitzer-Johan Jacobsen-Vestsiden-tollbetjent

Johan Jacob Neuspitzer f. 1646 sin familie

Se Solumslekt.org

 

13-

Rasmussen-Jens-Vestsiden-tollbetjent og visitør

Jens Rasmussen Nyborg f. ca 1653 sin familie

Se Solumslekt.org

 

14-

Schurmann-Christian-Herre-sageier, trelasthandel

Christian Henrichsen Schurman f. ca 1642 sin familie

Familieark

 

15-

Weybye-Peder-Vestsiden-tollbetjent

Peder Weibye f. omkring 1650 sin familie

Se Solumslekt.org

 

16-

Utrecht-Lucas-Vestsiden-tollbetjent

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 – 1886

Utrecht, Lucas. Tollbetjent i Porsgrunn, nevnt 1701

 

 

 

Jørn Olsen 2013

Kilde: Porsgrunn historie bind 1 - Tønnessen