| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

Peder Weibye f. omkring 1650 og Karen Pedersdatter Baad f. ca 1681 sin familie.

 

 

 

Peder Weibye, født omkring 1650,[1] død 1707 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 13.06.1707 i Solum i Telemark.[2] .

 

Han nevnes blant borgere i Porsgrunn i 1701 som "15 - Weybye-Peder-Vestsiden-tollbetjent".

 

Solum viet 19.04.1701:

hafde Monsr. Peder Veibye brøllup i byen med borgermæsterdaatter Karren.

 

Hennes søster, Margrete Pedersdatter Baad, var gift med Christian Henrichsen Schurman.

 

Fra Solumlekt:

I år 1700 er Peder Weibye nevnt som kontrollør og enkemann på Vestsida. Han hadde 2 tjenere og en hest, og betalte 6 riksdaler i skatt.

 

Skifte 15. juli 1707 på Klyvegrunn, Vestsida, Porsgrunn: Kontrollør Peder Weilbye død, enka madame Karen Baad og barna Peder 4 år og Johannes 2 år.

Verge for enka velfornemme Lodvig Bluth. Som tilsynsmenn for barna utnevnes Olle Røra og Tomas Bjørntvedt, «og Ihvorved de undskylte sig herfoer,

saasom de baade ere enfoldige Bønder, og derforuden med andre Vergemaal behefftede, saa blef de dog af Skiffteretten tilholte at vere ofververende medens

Registreringen blef forfattet.» Huset, som ser ut til å være to fulle etasjer, står på Klyvegrunn, taksert til 450 daler. Enkas far er salige borgermester Baad.

 

Gravlagt som "er død Peder Weibye".

 

 

Gift 19.05.1701 i Solum i Telemark,[3] med Karen Pedersdatter Baad, født ca 1681 (datter av Peder Jacobsen Baad og Margrethe Lorentzdatter Boyes), død 1759 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 19.04.1759 i Solum i Telemark.[4]

 

Karen:

Hennes far, Peder Baad, var borgemester i Skien. Se gamleskien.no

 

Hennes søster, Margrete Pedersdatter Baad, var gift med Peder Weibye.

 

Hun giftet seg 2. gang i Solum 19. juli 1708 med Jacob van Deurs.

 

Gravlagt som "Karen van Deurs 78 aar".

 

 

 

I.    Peder Pedersen Weibye, født 1703 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 11.05.1703 i Solum i Telemark.[5] .

      

       Til daaben Sign. Peder Weibyes barn nafnl. |: Peder :|.

       Faddere dertil BorgS. Hercules Weyer, borger Peder Baad, Jon Arnesen, Mad. Margareta ??, Magdalene Baad. Hr. Mag. Nyeborg døbte

      

 

 

II.   Johannes Pedersen Weibye, født 1705 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 01.07.1705 i Solum i Telemark.[6] .

      

       Til daaben Peder Veibyes lille Søn nafnl. |: Johannes :|.

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 114.

[3]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 1.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 173.

[5]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 40.

[6]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 78.