| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


  

Hans Lausen Borch f. ca 1645 og Birthe Andersdatter Berg f. ca 1646 sin familie

 

 

 

Hans Lausen Borch, f. ca 1645,[1],[2] d. 1726 i Eidanger,1,[3] gravlagt 20.09.1726 på Eidanger kirkegård.3

 

Hun nevnes i skattemanntallet fra 1683 i Østre Porsgrunn som "Hans Lauersen Borch, inquisiteur".

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563-1886

Borch, Hans Laursen. Nevnt som visitør i Porsgrunn 1680-1710. Død 1726.

 

I rostjenesteberegningen fra 1700 stod Hans Lovesen som bruker av gården Stridsklev. Gjerpen kirke eide 6 skinn og Tolder Jørgen Erboe 6 skinn. I "matrikul og beregning over Cintributionene" fra 1700 stod han som Hans Lavesen.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som "Borch-Hans Laursen-Tollbodøen-småhandel, kroholder".

Under ekstraskatten i 1711 lå Stridsklev øde uten folk. Hans drev nok da gården uten å bo der.

 

Han nevnes under krigsskatten i 1712 der han betalte 5. Rd. 2 ort. 21. sk. i skatt:

Hans Laursøn Borch. Forige Toldskrifver, en aldrende mand, beboer eget Huus, og har

en gandske Ringe Huusnæring med Øll og Brendeviin ---eyer en liden gaardpladz i

Eidanger Sogn.

(hustrue, 2 døttre, 2 Sønner, 1 tienistpige)


I matrikulen fra 1723 var Gjerpen kirke eier av 6 skinn og Geheimraad Adeler 6 skinn i Stridsklev. Hans Laussen var bruker. Han bodde på Tollbodøen i Eidanger i 1723.

 

F.C. Knudsen:

Han var toldinkvisitør.

Toldbodgaden 1, matr.no. 151. "Den gamle Toldbod"

Borch er antagelig fra Skien, da der samtidig nævnes en Olle Lauersen Borch. Borch nævnes som tolder her allerede i 1685.

 

Han nevnes også som bruker på Stridsklev i 1725:

Skylder 1 Huud, udreeder (åpent felt. G.S.) Soldat, bruges af Mons. Hans Laugesen Borch
Til Gaarden er ingen Skoug hverchen Huushielp eller Brændeved, iche heller Gierdefang. Paa gaarden opholder sig Een Huusmand Erich Olsøn gl. 43 aar, tient for Soldat, er frisk, gift med Anne Nielsdatter, haver 1 Søn Niels Erichsøn gl. 6 aar og 3de døttre, Elen Erichsdatter gl. 9 aar, Maren Erichsdatter gl. 5 aar og (åpent felt. G.S.) Erichsdatter gl. 2 aar. Paa bemelte gaard Stridsklef opholder sig iche flere folch.

 

Han nevnes i 1685 som aksissmester ved Porsgrunn og i 1690 nevnes han som "Gastgæber". (Gjestgiver) 

 

Han gravlegges som "Hans Lavesøn Borch 81 aar 3 maaneder".

 

 

Gift1 med,1,2 Birthe Andersdatter Berg, f. ca 1646,1,2 d. 16.11.1717 i Porsgrunn,1,[4] gravlagt 25.11.1717 på Eidanger kirkegård.[5]

 

Birthe:

Hun gravlegges som "Hans Laugesen Borchis kieriste Birthe Andersdatter Berg 71 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 2a  x

17.07.1725 - Porsgrund under Eidanger Sogn

Berte Andersdatter, død 16/11-1717, enkemand Hans Lauesen Borch

Barn:

1. Sønn død 26/12-1717.

2. Maria Due, død, enkemand Rasmus Due, tollskriver

    barn:

    a) Berte Kistine Due, 5 aar.

    b) Barbra Due, 3 aar.

    c) Hellene Due, 1 aar.

Brutto: 1363-3-11

Netto: 644-1-13

Hvori medregnet huset i Porsgrund, takst 400 rdr.

 

 

 

I.    Lauge Hansen Borch, f. ca 1680,1,2 d. 1717 i Eidanger,1 gravlagt 05.01.1717 på Eidanger kirkegård.5

      

       Han var teologisk kandidat og blev kapellan i Eidanger.

       Han gravlegges som "Studiosus Lauge Hansen Borch 37 aar 9 maaneder".

 

 

 

II.   Barbara Hansdatter Borch, f. ca 1682,[6],2 d. 1713 i Eidanger,6 gravlagt 31.10.1713 på Eidanger kirkegård.5

      

       Hun gravlegges som "Controleuren Uldrich Anthony De Rohde, hans kieriste Barbara Hansdatter Borch, som døde efter sin barnefødsel d. 24. okt, 31 aar 9 uger 4 dager".

      

 

       Gift 13.09.1713 i hjemmet på Tolboden,6,[7] med Ulrich Anthon de Rohde, f. ca 1673,6,2 d. 1745 i Eidanger,6,[8] gravlagt 25.05.1745 på Eidanger kirkegård.8

      

       Ulrich:

       Uldrich Anthon de Rohde var stedets første toldcontrollør.

      

       Se Tolbodøya u/Jønholt denne gården

 

      

 

III. Maria Hansdatter Borch, f. ca 1684,1 d. 1724 i Eidanger,1 gravlagt 16.08.1724 på Eidanger kirkegård.3

      

       Hun gravlegges som "Rasmus Dues kiæreste Maria Hansdatter Borch 40 aar 1 maaned 6 dager".

 

       Hun giftet seg i 1719.

 

       Copul. 23/11-1719 paa Tolboe Øen.

       Rasmus Jenssøn Duue med Maria Hansd. Barth.

       Caut: Monsr. Christen Nielssøn og Monsr. Rasmus Malling!

 

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 10b

       23.07.1725 - Porsgrund under Eidanger Sogn

       Marie Hansdatter Due, død, enkemand Rasmus Due

       Barn:

       1. Birgite Kistene Due, 5 aar.

       2. Barbra Due, 3 aar.

       3. Helena Due, 1 aar.

       Avdødes far var Hans Lauesen.

       Brutto: 511-3-3

       Netto 372-1-7

      

            

       Gift 23.11.1719 på Tollbodøen i Eidanger,7 med Rasmus Hansen Due, f. ca 1689,[9],2 d. 1727 i Eidanger,9,3 gravlagt 18.03.1727 på Eidanger kirkegård.3

      

       Rasmus:

       Duue var en tid fullmektig hos amtmann Nobel.

      

       TOLLERE GJENNOM 300 ÅR (1563 – 1886)

       Due, Rasmus Jensen. Tollskriver i Brevik ca. 1722.

      

       Dette er nok samme mannen. Han blir kalt Nilsen fra sitt andre barn med Maria Borch? Det er derfor usikkerhet i forhold til hva han het?

 

       Han giftet seg 2. gang i 1725.

      

       Copul. 26/6-1725 paa Osebachen.

       Rasmus Nielssøn Due med Medemeselle Berthe Rasmusd. Malling.

       Consumtions Seddel fra Berthill Haggedorn i Scheen.

      

       Han gravlegges som "Monsiur Rasmus Jensøn Due 38 aar".

 

       Se Østre Porsgrunn 1712-1725

 

 

      

IV. Anders Hansen Borch, f. ca 1687,1,2 d. 1715 i Eidanger,1 gravlagt 04.04.1715 på Eidanger kirkegård.5

      

       Han gravlegges som "Andreas Hansen Bork 28 aar 12 dager".

      

      

      

 

 

 

 

 

 [1]  Toldbodøen, gammelt matr.no. 77 i Eidanger av F.C. Knudsen, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internet

[1][2]  Alder ved død. 

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Skifte etter henne.

[5]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

.[6][7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.