| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

  

Michel Iversen født ca 1659 og Anne Iversdatter født ca 1670 sin familie

 

 

 

Michel Iversen, født ca 1659, død 1729 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 21.05.1729 i Solum.[1]

 

Han nevnes som strandsitter i Vestre Porsgrunn i 1701:

16- Iversen, Michel,-smed

 

Michel nevnes som "Kleinsmed".

 

Se WiikiTree

 

Gravlagt som "Michell Ifversøn 70 aar 3 maaneder 1 dag".

 

 

Han giftet seg med Anne Iversdatter, født ca 1670, død 1713 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 01.12.1713 i Solum.[2]

 

Anne:

Det var skifte etter henne 17 January 1714 på Klyvegrunn i Vestre Porsgrunn etter Anne Ifversdatter.

Hun etterlot seg Michel Ifversen Kleinsmed og 6 barn:

Ifver Michelsen 22 aar

Birte Michelsdatter 15 aar

Jacob Michelsen 13 aar

Anders Michelsen 5 aar

Karen Michelsdatter 2 aar

Anne Margrete Michelsdatter 13 uker gammel

 

 

 

I.    Iver Michelsen, født ca 1690,[3] død 1747 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 27.08.1747 i Vestre Porsgrunn.[4]

      

       Hans far nevnes som "Michel Iversen Kleinsmed" i Vestre Porsgrunn.

 

       Han ble viet som Iver Michelsen Adelslev.

 

       Trol. 13/3-1721 i Porsgrund. Copul. 7/5-1721.

       Iver Michelssøn Adeslevs med Sophi Amalia Danielsd. Arveskouf.

       Caut: Rasmus Malling og Job Christenssøn Arveschoufvg.

       Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

      

       Gravlagt som "Ifver Michelsøn 57 aar 1 mnd 2 uger".

      

       (Fra Solumslekt)

       Skifte 16. august 1747 på Vestsida, Porsgrunn:

       Enkemannen Ivar Michelsen Smed død, hans barn: Svend Iversen 14 år, Anna Iversdatter 22 år, Sophia Iversdatter 18 år, Anne Maria Iversdatter 16 år. Formynder for Anna: Mr. Arveschoug i Porsgrunn, for Svend: Peder Molhougen, for Sophia og Anne Maria: Willum Albrethsen i Porsgrunn.

      

 

       (1) Gift 07.05.1721 i Eidanger kirke,[5] med Sophie Amalie Danielsdatter Arveschoug, født ca 1700,3 (datter av Daniel Christensen Arveschoug og Margrete Maria Koster), død 1727 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 30.05.1727 i Vestre Porsgrunn.4

      

       Sophie:   

       (Fra Solumslekt)

       De var bosatt i Vestre Porsgrunn i 1729:

       Iver Michelsen og qvinde en daatter Anne 6 aar en svend Christian 18 aar, Smed

      

       De døpte barn i Vestre Porsgrunn.

      

      

       (2) Gift 18.02.1729 i Solum,4 med Margrete Svendsdatter Heboe, født 1708 i Vestre Porsgrunn (datter av Svend Nilsen og Charlotte Amalie Neuspitzer), døpt 01.08.1708 i Solum,4 død 1738 i Vestre Porsgrunn.4

      

 

       Barn:

 

 

        A.    Anne Iversdatter, (datter av Iver Michelsen og Sophie Amalie Danielsdatter Arveschoug) født 1722 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 10.06.1722 i Solum i Telemark.[6] .

              

               Ifver Michelsøns barn kaldet Anne.

               Faddere: Daniel Christenssøn, Job Christenssøn, Søfren Gundvoldssøn, Birthe Svendsdatter, Birte Michelsdatter.

              

               Trolovede 18 Jan 1748 ved Porsgr:

               Anders Hansøn og Anne Ifversdatter. Forlovere Berthell Jobsøn og Søfren Nielsøn.

 

              

               Gift 08.02.1748 i Solum i Telemark,[7] med Anders Hansen, født omkring 1720.

 

              

 

        B.    Sophia Amalia Iversdatter, (datter av Iver Michelsen og Margrete Svendsdatter Heboe) født 1730 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 06.01.1730 i Solum,[8] død 1794 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 19.10.1794 i Vestre Porsgrunn kirke.[9] .

              

               Ifver Smeds barn kaldet Sophia Amalia.

               Faddere: Adolph Neuspitzer, Jacob Hanssøn, Anders Michelssøn, Charlotte Heboes, Anne Lisbeth van Deurs.

              

               Gravlagt som "begravet pigen Sophie Iversdatter 64 aar".

              

 

        C.    Anne Maria Iversdatter, (datter av Iver Michelsen og Margrete Svendsdatter Heboe) født 1731 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 19.12.1731 i Solum i Telemark,[10] død 1801 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 15.02.1801 i Vestre Porsgrunn.[11] .

              

               Ifver Smeds barn kaldet Anne Maria.

               Faddere: Jacob van Deurs, Peder Lind, Anne Jensdatter, Barbara Cathrine Clausdatter Tem.

              

               Trolovede 3 Oct 1760 ved Porsgr:

               Jens Olsen og Anne Maria Iversdatter.

               Forlovere Lars Næss og Halvor Isachsen.

              

               Gravlagt som " Jens Olsens k. Anne Maria Iversdatter 64 aar".

 

              

               Gift 30.01.1761 i vestre Porsgrunn i Solum,[12] med Jens Olsen, født ca 1731, død 1802 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 21.02.1802 i Vestre Porsgrunn.11

              

               Jens:

               Gravlagt som "Enkemand Jens Olsen 82 aar".

              

 

 

        D.    Svend Iversen, (sønn av Iver Michelsen og Margrete Svendsdatter Heboe) født 1734 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 30.06.1734 i Solum i Telemark.[13] .

              

               Ifver Michelssøns og Margrete Svensdatters barn kaldet Svend.

               Faddere: Jens Claussøn, Mats Bech, Ingebor Nielsdatter, Sophie Svendsdatter.

              

               Han ble konfirmert i Solum 9 April 1752.

              

 

        E.    Michel Iversen, (sønn av Iver Michelsen og Margrete Svendsdatter Heboe) født 1738 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 01.07.1738 i Solum i Telemark,[14] død 1738 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 06.07.1738 i Solum i Telemark.[15] .

              

               Ifver Smeds og Margrete Svendsdatters barn Michell.

               Faddere: Mats Bech, Adolf Neuspitzer, Michell Juncher, Ingebor Molhouen, Sophie Svendsdatter.

              

               Gravlagt som "Michell Ifversøn 6 uger 2 dage".

 

 

 

 

II.   Berthe Michelsdatter, født ca 1700, død 1757 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 04.05.1757 i Solum.[16]

      

       Trolovede 23 Sep 1722 ved Solum

       Isach Hanssøn og Birthe Michelsdatter.

       Forlovere Anders Meltvedt og Rasmus Findall.

      

       Gravlagt som "Berthe Michelsdatter 57 aar".

 

      

       Gift 21.11.1722 i Solum,[17] med Isach Hansen, født ca 1689 (sønn av Hans Hansen og Maren Iversdatter), død 1733 på Meltveit i Solum, gravlagt 04.05.1733 på Solum.[18]

      

       Isach:

       Han kom fra Meltveit i Solum.

      

       Gravlagt som "Isach Hansøn Meltvedt 44 aar".

      

 

 

III. Jacob Michelsen, født 1702 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 26.01.1702 i Solum i Telemark.[19]

      

       Til daaben Michel Smeds barn nafnl. |: Jacob :|.

       Faddere dertil Jens Rasmussen, Johannes Rasmussen, Ana Ludvig Blyts, Anna Nielsdaatter.

      

       Han nevnes i skifte etter moren i 1714.

      

 

 

IV. Christian Michelsen, født 1703 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 05.08.1703 i Solum i Telemark,[20] død 1703 i vestre Porsgrunn i Solum, død 19.08.1703 i Solum i Telemark.[21]

      

       Til daaben Michel Smedz barn nafnl. |: Christian :|.

       Faddere dertil Lauritz Hafnefoget, Ifuer Skolemester, Mad. Maria Hans Jespersens, Anna Nielsdaatter, Inger Abraham Hansens.

      

       Gravlagt som "Michel Smeds barn".

      

 

 

V.   Anne Michelsdatter, født 1704 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 14.09.1704 i Solum i Telemark.[22]

      

       Til daaben Michel Smeds lille barn nafnl. |: Anna :|.

      

 

 

VI. Anne Michelsdatter, født 1706 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 24.10.1706 i Solum i Telemark,[23] død 1713 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 29.03.1713 i Solum i Telemark.[24]

      

       Til daaben Michel Smeds barn nafnl. |: Anna :|.

      

       Gravlagt som "Michel Smeds daatter".

      

 

 

VII. Anders Michelsen, født 1708 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 15.04.1708 i Solum i Telemark.[25]

      

       Til daaben Michel Smeds barn nafnl. |: Anders :|.

      

       Trolovede 4 Feb 1730 ved Solum:

       Anders Michelsøn og Maren Michelsdatter.

       Forlovere Ifver Michelsøn og Anders Ulberg.

 

      

       Gift 30.10.1730 i Solum i Telemark,[26] med Maren Michelsdatter, født omkring 1710.

 

 

      

VIII. Karen Michelsdatter, født 1710 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 23.02.1710 i Solum i Telemark,[27] død 1732 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 17.10.1732 i Solum i Telemark.8

      

       Til daaben Michel Smeds barn nafnl. |: Karren :|.

      

       Gravlagt som "Karen Michelsdatter 22 aar 8 maaneder".

 

      

 

IX. Else Michelsdatter, født 1712 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 10.04.1712 i Solum,[28] død 1712 i vestre Porsgrunn i Solum.

      

       Til daaben Michel Smeds barn nafnl. |: Else :| er død.

 

      

 

X.   Anne Margrete Michelsdatter, født 1713 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 29.10.1713 i Solum i Telemark,[29] død 1730 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 30.04.1730 i Solum i Telemark.[30]

      

       Til daaben Michel Smeds barn nafnl. |: Anne Margrete :|.

      

       Gravlagt som "Anne Margrete Michelsdatter 9 aar 6 maaneder".

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 153.

[2]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 146.

[3]  Alder ved død.

[4]  Solumslekt,

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 22.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 198.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 41.

[9]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[10]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 46.

[11]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 295.

[12]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 209.

[13]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 53.

[14]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 63.

[15]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 158.

[16]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 171.

[17]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 182.

[18]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 155.

[19]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 16.

[20]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 44.

[21]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 45.

[22]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 63.

[23]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 102.

[24]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 221.

[25]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 130.

[26]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 186.

[27]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 164.

[28]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 202.

[29]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 232.

[30]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 154.