| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

 

 

Gunder Solvesen f. ca 1672. Gift 1. gang med Guri Tollefsdatter f. omkring 1665, 2. gang med Rønnaug Svendsdatter f. ca 1670, 3. gang med Anne Jacobsdatter f. ca 1681, 4. gang med Anne Jensdatter Hals f. ca 1664 og 5. gang med Marichen Hansdatter f.ca 1688.

 

 

 

 

Gunder Solvesen, født ca 1672 Meen i Gjerpen,[1] død 1740 på vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 21.11.1740 i Solum i Telemark.[2] .

Han var sønn av Solve Olsen og Inger Gundersdatter Meen i Gjerpen.

 

Han var en bondegutt som flytter til Vestre Porsgrunn og der fremtrer som en glimrende forretningsmann. Bygger blant annet gården som senere ble kjent som Zimmermannsgården, en gård som ble revet rundt 1970 for å gi plass til PP-senteret på Vestre Porsgrunn. En gate er oppkalt etter Gunder, nemlig Gunder Solvesens vei. Hans gravplate ble rundt år 2000 restaurert og er nå plassert på kirkegården i Vestre Porsgrunn.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som: 5- Buer-Gunder Solvesen-Osebakken-småhandel, smålast, bondehandel

 

Borgere i Porsgrunn 1712:

4.

Gunder Solvesøn Beboer Eiende gaard sampt part udj lidet Jordegods, Bruger

Kornvare og dislige. Sampt laste handling, tillige Huus næring. Wærger for egne og

Stifbørns midler 736 3/4 rd.

(Enckemand, 4 børn, 1 tienstpige)

  

Gravlagt som "Gunder Solvesøn Buer 68 aar 4 maaneder 19 dage".

 

Torkil Lier skriver:

Oppvokst på nabogården Buer, begge gårder i farens eie. I 1693 kjøpte han Storgaten 181, giftet seg med sin første kone, Guri Toldefsdatter Klyve, løste handelsborgerskap og startet sin forretningskarriere som vertshusholder på Osebakken. Ikke kunne han lese. Heller ikke skrive. Hvilket han ikke var alene om i sin tid. Men allikevel to alvorlige handicap som normalt ville diskvalisere de fleste i en hver forretningsmessige sammenheng. Bare ikke Buer. Han visste å ansette de rette folk til å føre hans korrespondanse og til å finlese tinglysningspapirer og kontrakter. Og troverdige personer føyde små og store tall inn i hans stadig mer svulmende regnskapsbøker.

 

Å lese om Gunder Solvesen Buers eiendommer er som å bla seg gjennem kommunale grunnbøker og eiendomsregistre. Alle strandtomter fra Moldhaugen til Klyvebekken kom i hans eie. Deriblant også Vestsidens flotteste gårdsanlegg, Zimmermanngarden, som han lot oppføre i 1720-årene. Både Knarrdal og Klyve ble hans gjennem giftermål. Osebakken kjøpte han i 1722 på auksjon etter generalmajor Arnold på Borgestad, sammen med «Porsgrunds vestre Grunde udi Solum Herred med sin deraf gaaende Grundleie og tilliggende Herlighed». I Gjerpen fikk han hånd om gårdene Bekkevold, Ramsåsen, Nærum og halve Vestre Borge.

I 1740 døde Gunder Solvesen Buer, 68 år gammel. Hans femte hustru, Marichen, fortsatte forretningsdriften etter mannens bortgang, også den meget betydelige krambodhandelen, som ved siden av grunnleieinntektene var den betydeligste kilde til den voksende formue.

Fem år senere døde også Marichen, og i 1746 ble boet oppgjort. Med en netto formue på 4545 rdl. sto naturlig nok også forhåpningsfulle friere i kø foran døtrenes jomfrubur.

 

 

(1) Gift 26.08.1693 i Gjerpen,[3],[4] med[5] Guri Tollefsdatter, født omkring 1665,[6] (datter av Tollef Amundsen og Tore Olsdatter), død 1697 på Rising i Gjerpen,[7] gravlagt 28.09.1697 på Gjerpen kirkegård.4

 

Guri:

Hun kom fra Søli Øvre i Gjerpen.

 

Gravlagt som "Gunner Ris?ings qnde Guri Tollefsd., 24 aar g.".

 

22/3/1699      GURI TOLLEFSDATTER             Skifte  19

Buer           Arvinger:                             Pro.k. 2 pag. 122b

               Enkem. Gunnar Solvessøn og barna:

               1. Hans Gunnarssøn,

               2. Tore Gunnarsdtr.

               Formynder: Faren

  Barnas morfar Tollef Anundssøn Søllen(Søli?) var tilstede ved skiftet.

Brt: 286 - 0 - 16

Net: 276 - 0 - 16.

 

 

(2) Gift 23.04.1699 i Eidanger kirke,3,[8] med[9] Rønnaug Svendsdatter, født ca 1670,[10] (datter av Svend Jacobsen og Anna Jonsdatter), død 1709 på Osebakken i Gjerpen,7 gravlagt 18.06.1709 i Gjerpen.4

 

Rønnaug:

Hun kom fra Austad i Siljan.

 

Den 23. Aprill (1699) som var 2. Søndag efter Paaske blef her i Eidanger Ægtevied Gunner Solfuesen og Rønnev Svensd. De var Trolofved af Her. Christensen i Slemdall.

 

Hun var 1. gang gift med Nils Tollefsen f. omkring 1660 d. 1698 og bosatt på Austad i Siljan.

 

Ifølge skifte etter mannen Nils Tollefsen i 1698 var hun datter av Svend Austad.

 

Gravlagt som "Gunner Buers qvinde Rønnef fra Aasebachen, 39 aar. : - døde i barselseng.".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

2788 - 5.7.1709 - 1693-1713 - Skifteprotokoller 3 - 537a

Skiftet sluttet 06.07.1709

arvelater Rønnou Sventzdtr., Porsgrund paa Osebachen og Borrestad Eie, død

Arvinger og andre:

avdød ektefelle NielsTollefsen, skiftebrev dat. 20.08.1698

ektefelle Gunder Solvesen Buer borger og handelsmann han hadde vært gift tidligere, og skiftebrevet etter denn kona var dat. 22.03.1699

sønn Abraham Nielsen, umyndig

datter Guri Gundersdtr., umyndig

svoger Jacob Tollefsen Søndre Løberg i Gierpen Sogn, den avdøde ektefellens bror

datter Malene Gundersdtr., umyndig

sønn Jacob Nielsen, umyndig

datter Marie Gundersdtr., umyndig

sønn Hans Nielsen, umyndig

andre stedatter Tore Gundersdtr.

andre stesønn Hans Gundersen

 

Skifte 5. juli 1709 på Osebakken, Gjerpen:

Rønnou Sventzdatter død,

enkemannen «velagte borger og handelsmand til Scheen Monsr. Gunder

Solvesen Buer» og hennes barn fra to ekteskap. I første ekteskap med

avdøde Niels Tollefsen: Jacob, Hans og Abraham Nielssønner unge og

umyndige, i annet ekteskap med enkemannen døtrene Guri, Marie og Malene

Gundersdøtre små og umyndige. Overværende på de umyndige guttebarnas

side deres farbror Jacob Tollefsen på Søndre Løberg i Gjerpen. Jacob

Nielsen, Hans Nielsen og Abraham Nielsen har innestående arv etter deres

far iflg. skiftebrev av 20. august 1698. «Endnu tilkommer bemelte børn

efter deris fader for Tormoesrøe i Slemdal som er bleven solt, og paa

deris part annammet, efter ovenskrevne skiftebrevets slutning, end dog

det var deraf udeladt» 8 rd. Hans Gundersen og Tore Gundersdatter har

innestående arv i boet etter deres mor iflg. skiftebrev av 22. mars 1699.

 

 

(3) Gift 1710,1,3 med Anne Jacobsdatter, født ca 1681,3,10 (datter av Jacob Jensen og Jytte Hansdatter), død 1711 på Osebakken i Gjerpen,3 gravlagt 10.12.1711 i Gjerpen.4

 

Anne:

Hun nevnes i skifte etter hennes far i Skien i 1712.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

2664 - 5.2.1712 - 1693-1713 - Skifteprotokoller 3 - 599a

Skiftet sluttet 21.03.1712

arvelater Jacob Jensen Schien død

Arvinger og andre:

mor Jytte Hansdtr 'gl: svage og mest sengeliggende'

sønn Jens Jacobsen myndig. Skulle flytte til moren

datter Anne Jacobsdtr Porsgrund 'døde nestfor faderen uden livesarving'. Vært g.m. Gunder Solvesen

andre svigersønn Gunder Solvesen Porsgrund enkemann etter Anne Jacobsdtr

 

Gravlagt som "Gunnar Buers qvinde Anna Jacobsdatter fra Osebachen, 30 aar. Døde i barselseng uforløst.-".

 

 

(4) Gift 17.01.1715 i Solum,[11] med Anne Jensdatter Hals, født ca 1664, død 1728 i Gjerpen, gravlagt 22.12.1728 i Gjerpen.4

 

Anne:

Borgere i Porsgrunn 1712:

2.     Sallig Ludwig Bluts Enke, Manden nyelig død, og er Pantsatt alt det Hand war Eiende.

        (1 tienistpige)

 

Hun var enke etter Ludvig Blyth da hun giftet seg i 1715.

 

Solum - Gift 10.01.1715:

Gunder Solvessøn Buer og Anne Jensdatter. Forlovere Capitain Usler og Jens Claussøn.

 

 

(5) Gift 31.03.1729 i Porsgrunn,4,[12] med Marichen Hansdatter, født ca 1688 (datter av Hans Tolfsen og Lisbeth Kjeldsdatter), død 1745 i vestre Porsgrunn i Solum,[13] gravlagt 10.11.1745 i Solum i Telemark.4

 

Marichen:

Hun kom fra Solum. Hennes foreldre nevnes i Vestre Porsgrunn i 1701.

 

Hun var 1. gang gift med Gunder Nilsen f. ca 1687 d. 1728 i Vestre Porsgrunn.

 

Gravlagt som "Marichen Hansdatter 57 aar 6 maaneder 1 dag.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5341 - 30.11.1745 - 1740-1748 - Skifteprotokoller 6a - 202a

Skiftet sluttet 24.05.1746

arvelater Marichen Hansdtr Porsgrund død 08.11.1745

Avinger:

avdød ektefelle Gunder Nielsen Klyve avdødes 1. mann

avdød ektefelle Gunder Solvesen Buer avdødes 2. mann

sønn Niels Gundersen Klyve avdødes sønn av 1. ekteskap med Gunder Nielsen Klyve

datter Anne Lisbet Gundersdtr Buer avdødes datter av 2. ekteskap med Gunder Solvesen Buer. Også nevnt som Anne Elisabeth

datter Inger Gundersdtr Buer avdødes datter av 2. ekteskap med Gunder Solvesen Buer.

 

 

Gunder Solvesen sine barn:

 

 

I.    Hans Gundersen, (sønn av Gunder Solvesen og Guri Tollefsdatter) født 1694 på Buer i Gjerpen,1 døpt 13.05.1694 i Gjerpen.12

      

       Gunder Solvessen Buers søn Hans

       Faddere: Nils Sande, Jacob Ballestad, Daniel Houen, Ingeri Meen, Lisbeth Bøle, Karen Solvesdatter Meen.

 

      

       Gift 30.03.1719 i vestre Porsgrunn i Solum,12 med Anne Cathrine Nilsdatter Vadum., født omkring 1700.6

 

 

       Barn:

 

A.       Gunder Hansen, født 1724 i Gjerpen, døpt 07.02.1724 i Gjerpen.11

 

 

B.        Nils Hansen, født 1725 i Gjerpen, døpt 23.06.1725 i Gjerpen,[14] død 1785 i Gjerpen,14 gravlagt 28.05.1785 i Gjerpen.14

 

              

               Gift 05.07.1759 i Gjerpen,14 med Anne Catherine Andersdatter, født 1739 på Fuske i Stokke i Vestfold,14 (datter av Anders Hansen og Maren Margrethe Jensdatter Qvist).

              

               Anne:

               Konfirmert i Eidanger kirke i oktober 1757, 18 år gammel.

 

               Niels Hansen Buer og hustru var 1762 bosatt på Men med 1 tjenestepike. I 1778 finner vi familien på Løkenberg av Men, og etter sin manns død var Anne Catharine Andersdatter med sine barn bosatt på Båserød

              

               I 1801 hadde hun tilhold hos sin yngste sønn på Bekkevald i Gjerpen, og angis da å være 60 år gl.

 

 

 

 

II.   Zacharias Gundersen, (sønn av Gunder Solvesen og Guri Tollefsdatter) født 1695 på Osebakken i Gjerpen, død 1695 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 14.08.1695 på Gjerpen kirkegård.4

      

       Gravlagt som "Gunner Solves Buers Barn, Zacharias, hiemmedøbt 2 1/2 dag g.".

 

      

 

III. Tore Gundersdatter, (datter av Gunder Solvesen og Guri Tollefsdatter) født 1696 på Buer i Gjerpen, død 1696 på Buer i Gjerpen, gravlagt 02.06.1696 i Gjerpen.12

      

       Gravlagt som "Gunder Solvesen Buers hiemmedøbte barn strax dødd, hedte Tore".

      

 

 

IV. Tore Gundersdatter, (datter av Gunder Solvesen og Guri Tollefsdatter) født 1697 på Buer i Gjerpen,[15],[16] døpt 13.05.1697 i Gjerpen kirke,15 død 1728 i Gjerpen,4 gravlagt 05.04.1728 på Gjerpen kirkegård.4 .

      

       Gunder Buers datter Tore

       Faddere: Nils Sande, Gunder Clausen Enggraf, Solve Meens quinde Inger, Tollef Sølis quinde Gunhild, Solve Meens datter Karen.

      

 

      

       Gift 25.05.1717 i Gjerpen kirke,14,[17] med Nils Nilsen Hafsund, født ca 1695,14 (sønn av Nils Hansen Hafsund og Anne Alfsen Hafsund), død 1726 på Osebakken i Eidanger,[18] gravlagt 24.05.1726 på Eidanger kirkegård.17

      

       Se Østre Porsgrunn i 1725

 

 

      

V.   Nils Gundersen, (sønn av Gunder Solvesen og Rønnaug Svendsdatter) født 1699 på Buer i Gjerpen,15 døpt 01.01.1700 i Gjerpen,15 død 1700 på Buer i Gjerpen,4 gravlagt 18.02.1700 i Gjerpen.4 .

      

       Gunner Buers søn Nils.

       Test: Solve Men, Ole Lauritzen Li, Solve Mens søn Isaac, Maren Bradsbierg, Else Borge.

      

       Gravlagt som "Gunner Buers søn Nils, 6 uger 3 dage.".

      

      

 

VI. Guri Gundersdatter, (datter av Gunder Solvesen og Rønnaug Svendsdatter) født 1701 på Borge i Gjerpen,1 døpt 30.10.1701 i Gjerpen,15 død 1790 på Vestre Porsgrunn,1 gravlagt 06.05.1790 i Solum.1 .

      

       Gunnar Buers i Porsgrunds datter Gurj.

       Test: Solve Meen, Isaach Meen, Fendrich Uslers hustru, Oluf Westbories qvinde Else, Erich Anderssens datter i Porsgr. Kirstine. (Westborie = vestre Borge. J.Hv).

 

      

       (1) Hun giftet seg med Jens Jensen Kiil, født ca 1675,1 død 1739 i Vestre Porsgrunn,1 gravlagt 19.02.1739 i Solum.1

      

       Jens:

       Han var 1. gang gift med Mette Cathrine Ottosdatter von der Heide som døde i 1709.

 

      

       (2) Gift 1742 i Porsgrunn,1 med Ole Nilsen Winholm, født 1707.1

 

       Se Østre Porsgrunn 1712

 

 

 

VII. Nils Gundersen, (sønn av Gunder Solvesen og Rønnaug Svendsdatter) født 1703 i Gjerpen,1 døpt 15.04.1703 i Gjerpen kirke,1 død 1704 i Gjerpen,1 gravlagt 27.02.1704 på Gjerpen kirkegård.1

 

 

 

VIII. Maria Gundersdatter, (datter av Gunder Solvesen og Rønnaug Svendsdatter) født 1704 i Gjerpen,1 døpt 01.01.1705 i Gjerpen kirke,1 død 1789 i Vestre Porsgrunn,1 gravlagt 10.11.1789 i Vestre Porsgrunn.1 .

      

 

       (1) Gift 11.03.1723 i Solum,[19] med Søren Hieronymussen Spar, født 1695 i Kragerø,1 (sønn av Hieronymus Spar og Anne Sørensdatter), død 1743 på Knardal i Solum,1 gravlagt 16.05.1743 i Solum.18

      

       Søren:

        Han var 1. gang gift med Helene Jørgensdatter Erboe. Hun var datter av Jørgen Jørgensen ErboeJønholt i Eidanger.

 

       Torkil Lier skriver:

       Søren Spars første hustru var Helena Jørgensdatter Erboe (1692-1722), med hvem han hadde 2 barn: Pernille f.1721 og

       gift på Knardal 4.jan.1742 med kobbersmed Elias Pachel, bosatt i Fyn; - og Jørgen Erboe Spar , f.og d.1722.

       Ektefellene bosatte seg på Knardal gård, og ved farens død overtok Maria Gundersdatter råderetten over gården, dog

       slik at hennes bror Hans Buer og de øvrige arvinger fikk anparter deri.

       Skiftet etter Søren Spar ble avholdt 1.juni 1743. Inntekten var på rdlr.381-0-21, medtatt som aktiva 3 huder i Knardal

       med bygsel over 3 huder 3 skinn. Boets netto utgjorde 277-1-18, av dette tilkom det halve bo Maria Gundersdatter og

       det ble derfor ikke meget til deling mellom Spars 8 gjenlevende barn.

       I ligningsregnskaene samme år står Maria som eier av 1 ½ hud i Knardal, ”men er meer skyldig enn den er verd”.

 

      

       (2) Gift 07.11.1749 i Solum,18 med Anders Giestsen Frønes, født 1714 på Orekås,1 (sønn av Giest Andersen Frønes og Anne Jacobsdatter), døpt 11.11.1714, død 1775 på Orekås.18

      

       Anders:

       Torkil Lier skriver:

       Da Gunder Buers arvinger 29.mars 1749 solgte Knardal for 450 rdlr. til Jacob Aasoldsen Rougtvedt, ble det bestemt at Maria Gundersdatter og ektemann skulle ha bruksrett til plassen Orekås på livstid. I 1782 finner vi Enken Marie Sparre med 1 datter og tjenestedreng på Orekås.

      

       Skiftet etter Anders Frønes ble sluttet 30.des.1776; foruten Maria Gundersdatter var hans arvinger broren Ole Melfald, søsteren Ingeborg (enke) og avdøde Annas etterlatte 4 sønner. Boet besto i ubetydeligheter, så den fordums velstand Maria Gundersdatter hadde vokst opp i må ha vært en stor kontrast til de forhold hun levde sine siste år i.

      

       I første ekteskap 8 barn, i annet en datter. Av disse 9 barn var det kun datteren Rønnaug som overlevde moren.

 

 

       Barn:

 

        A.    Inger Sørensdatter Spar, (datter av Søren Hieronymussen Spar og Maria Gundersdatter) født 1724 i Solum.

              

 

               (1) Hun giftet seg med Gunder Svenkesen, født 1750 i vestre Porsgrunn i Solum.

              

 

               (2) Hun giftet seg med Svend Nilsen, født 1761.

 

              

        B.    Ludvig Bluth Sørensen Spar, (sønn av Søren Hieronymussen Spar og Maria Gundersdatter) født 1727 i vestre Porsgrunn i Solum,24 døpt 18.08.1727 i Solum,27 død 1754 i vestre Porsgrunn i Solum.24

       

               (Solumslekt)

               Skifte 1. februar 1754 på Vestsida, Porsgrunn: Ludvig Sørensen Sparre død, enke Ingeborg Stephensdatter og deres barn Anna Marie Ludvigsdatter 1 år. Formynder for dattera Lars Jonsen Forbech.

              

 

               Gift 04.01.1752 i Solum,24 med Ingeborg Steffensdatter, født ca 1714,24 død 1756 i vestre Porsgrunn i Solum.24

              

               Ingeborg:

               (Solumslekt)

                Skifte 23. oktober 1756 på Vestsida, Porsgrunn: Ingeborg Stephensdatter død, hennes barn fra to ekteskap. I første ekteskap med Hans Erichsen 3 barn: Christian Hansen 21 år er i London uten at noen vet når han kommer tilbake, Anders Hansen 17 år er på reise til London med Sr. Petter Atzleus skip her fra stedet, Jacob Hansen 13 år er hos Jens Christian på østre Porsgrunns side. I annet ekteskap med Ludvig Sørensen Sparre en datter Anna Marie Ludvigsdatter 3 år. Kurator og formynder for de 3 sønnene Mr. Lars Jensen Forbech. Formynder for Anna Maria blir Sven Snedker på Klyvegrunn som eneste besvogrede til avdøde, gift med Ingeborg Sørensdatter Sparre.

              

 

        C.    Solve Sørensen Spar, (sønn av Søren Hieronymussen Spar og Maria Gundersdatter) født 1732 i Solum,24 døpt 24.02.1732 i Solum,27 død 1783 på sjøen.27

              

               Faddere: Mons: van Deurs, Gunder Buer, Anne Cathrine Buer, Pernille Larsdatter

              

               Torkil Lier skiriver:

                Solve Spar og hustru var bosatt i Kragerø til de våren 1764 flyttet til V.Porsgrunn. I 1782 finner vi i Vestre Porsgrunn Solve Spars kone Maren med 6 barn hjemme. Her ble skiftet etter ham holdt 8. juli 1783; boets inntekt var rdlr.181-3-8, gjeld og utgifter 203-0-8 og boet var således fallitt. Maren Bachensdatter var i 1801 bosatt hos Simon Christiansen på Vestsiden , og levde av håndarbeid.

              

               I ekteskapet var det 10 barn.

 

              

               Forlovet 08.07.1760 i Kragerø,27 gift 1760, med Marie Bachensdatter Døvig, født 1737 i Sannidal,27 (datter av Bachen Larsen Døvig og Torgier Nilsdatter Langøe), død 1813 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.12.1813 på Østre Porsgrunn kirkegård.[20]

              

               Marie:

               Gravlagt som "Solve Spars enke Maren Bachensdatter 82 aar".

 

 

      

IX. Nils Gundersen, (sønn av Gunder Solvesen og Rønnaug Svendsdatter) født 1707 på Osebakken i Gjerpen,15 døpt 31.08.1707 i Gjerpen,15 død 1708 på Osebakken i Gjerpen,4 gravlagt 11.02.1708 i Gjerpen.4 .

      

       Gunnar Buers søn Niels.

       Test: Ole Lj, Isac Meen, Aslac Tofte, Ole Lies qvinde Karen i Scheen, Anund Enggrafs qvinde Martha.

      

       Gravlagt som "Gunder Buers søn Niels 23 uger".

 

      

 

X.   Malene Gundersdatter, (datter av Gunder Solvesen og Rønnaug Svendsdatter) født 1709 på Osebakken i Gjerpen,15 døpt 09.06.1709 i Gjerpen,15 død 1710 på Osebakken i Gjerpen,4 gravlagt 22.10.1710 i Gjerpen.4 .

      

       Gunner Buers barn Malene fra Osebachen.

       Test: Ole Lj, Aslac Tofte, Ole Ljs qvinde, alle fra Scheen, Jon Sannes qvinde Maren, Martha Meen.

      

       Gravlagt som "Gunner Buers datter Malene, 1 aar 12 uger gl.".

 

      

 

XI. Anne Lisbeth Gundersdatter, (datter av Gunder Solvesen og Marichen Hansdatter) født 1730 i Solum, døpt 23.01.1730 i Solum.12

      

       Konfirmert 17. april 1746 i Solum.

 

      

       Gift 07.03.1747 i vestre Porsgrunn i Solum,12 med Hans Jacob Engebrethsen Bomhoff, født 1723 i Holla (sønn av Engebreth Bomhoff og Marie Brun), døpt 30.05.1723 i Holla,[21] død 1754 i Holla, gravlagt 09.08.1754 i Holla.19

      

       Hans:

       Engelbert Bomhoffs og Maria Bruns Hans Jacob.

       Faddere: Steen Jansen, Clemet Erichsen, Anders Isachsen, Kirsten Tausan, Maren Isaacsdatter.

      

       Solum: Gift 07.03.1747 ved Porsgr:

       Hans Jacob Bomhof og Anna Elisabeth Gundersdatter Buer.

       Effter Kongl: dispensation ægteviede hiemme i huuset paa Porsgrund.

       Forlovere Ingebreth Bomhoff og Ole Nielsøn Winholmen.

      

       Gravlagt som "Hans Jacob Bomhoff 31 aar 3 mnd 14 dage".

      

       (Solumslekt):

       Skifte 3. september 1754 på Ulefoss, Holla:

       Monsieur Hans Jacob Bomhoff død, enka Madame Anne Lisbet Gunnersdatter og deres sønn Ingebreth Bomhoff 6 år.

 

      

 

XII. Inger Gundersdatter, (datter av Gunder Solvesen og Marichen Hansdatter) født 1731 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 22.10.1731 i Solum,[22] død 1807 i Brevik, gravlagt 12.12.1807 på Brevik kirkegård.[23] .

      

       Gunder Buers barn kaldet Inger.

       Faddere: Jens Kiill, Hans Buer, Søfren Sparr, Maria Spars, Pernille Larsdatter.

      

      

       Gift 16.01.1748 i Solum,20 med Lars Jensen Forbech, født ca 1712 i Skien,10 (sønn av Jens Forbech), død 1778 i Brevik, gravlagt 24.04.1778 på Brevik kirkegård.[24]

      

       Se Brevik 1782

      

 

 

 

 [1]  Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert), Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert)

[2]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 160.

[3]  Gjerpen - Porsgrund av F.C. Knudsen, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på internett.

[4]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Skifte etter konen Guri.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Skifte etter henne selv.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[9]  Skifte etter konen Rønnaug.

[10]  Alder ved død.

[11]  gamlegjerpen.no.

[12]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[13]  Skifte etter henne.

[14]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[15]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[16]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[17]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[19]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[21]  Solumslekt, Solumslekt.

[22]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.