| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

Erich Hansen født ca 1659

 

 

 

Erich Hansen, født ca 1659, død 1737 i Porsgrunn, gravlagt 15.91.1737 i Porsgrunn.

 

Trolig han som nevens som strandsitter i Vestre Porsgrunn i 1701:
11- Hansen, Erik,-soldat

 

Han nevnes også i Vestre Porsgrunn i 1712: 54. Erich Hansen---3-19½

 

(Fra Solumslekt)

Han nevnes i sjeleregister i 1729 på Vestsida i Porsgrunn:

Erich Hansen enchemand, og vanfør daatter Sidzel Herdeberg? enche, ingen børn, siger self ingen huusnæring.

 

Gravlagt som "Porsgr.: Erich Hansøn 78 aar".