| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

Gunvald Hansen f. ca 1653 sin familie

 

 

 

 

Gunvald Hansen, født ca 1653,[1] død 1720 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 21.03.1720 i Solum kirke.[2] .

Han var sønn av Hans Sørensen på Åres i Brunlanes. 

 

Gunvald var bosatt i Porsgrunn ifølge Lorens Berg.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701: 12 - Hansen, Gunvald,-hugger g-lite, hus

 

Gravlagt som "Gundvold Hansøn 67 aar 2 maaneder 11 dage".

 

 

Barn:

 

 

I.    Karen Gunvaldsdatter, født ca 1681, død 1743 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 16.07.1743 i Solum i Telemark.[3] .

      

       Gjerpen - viede - 24.02.1706:

       Anders Tolfssen og Karen Gunvoldsdatter fra Aasebachen. Despons: Solum

      

       Solum - Forlovet - 09.10.1714 (viet i Solum i november):

       Lars Nielssøn og Karen Gundvoldsdatter. Forlovere Jens Claussøn og Hans Gundvoldssøn.

      

       Under sjeleregister i 1729 i Vestre Porsgrunn nevnes han som: Lars Nielsen Elles og qvinde, ingen børn, ingen næring, farer udenlands.

      

       Gravlagt som "Karen Gundvoldsdatter 62 aar 7 maaneder".

 

      

       (1) Gift 24.02.1706 i Gjerpen,[4] med Anders Tolfsen, født omkring 1680,1 død ca 1713.1

      

      

       (2) Gift 1714 i Solum i Telemark,[5] med Lars Nilsen, født ca 1661, død 1739 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 05.05.1739 i Solum i Telemark.[6]

      

       Lars:

       Gravlagt som "Lars Nielsøn 78 aar, fattig".

 

      

        A.    Sara Andersdatter, (datter av Anders Tolfsen og Karen Gunvaldsdatter) født 1706 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 20.06.1706 i Solum i Telemark.[7] .

              

               Til daaben Karren Gunvoldsdaatters barn nafnl. |: Sara :|

 

              

               Gift 30.05.1722 i Solum i Telemark, med Claus Anundsen, født omkring 1700.

 

 

              

        B.    Inger Andersdatter, (datter av Anders Tolfsen og Karen Gunvaldsdatter) født 1710 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 25.05.1710 i Solum kirke.[8] .

              

               Karren Gunvoldsd. barn nafnl. |: Inger :|

 

              

 

II.   Hans Gunvaldsen, født ca 1683, død 1716 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 11.12.1716 i Solum i Telemark.[9] .

      

       Hans nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hans Gundvaldsen Ores", født i Porsgrund og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

      

       Han nevnes blant sjømenn i Porsgrunn i 1712 som "Hans Gundersen Aaraas". Han betalte 3 Rd. 3 ort 6sk i skatt.

      

      

       Gift 05.08.1708 i Solum i Telemark,[10] med Birthe Mortensdatter, født ca 1685 (datter av Morten Rasmussen og Anne Jensdatter), død 1752 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 24.04.1752 i Solum i Telemark.[11]

      

       Se Porsgrunn 1712

 

               

 

III. Søren Gunvaldsen, født ca 1688,[12] død ca 1734.

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Søren Gundersen Ores", født i Porsgrund og bosatt i Porsgrund, innrullert 5. april 1710.

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Søren Gundvoldsen Aaraas, fødestæd Porsgrund, boepæl Porsgrund, 35 aar, gift. Befaren, 4 rd aarlig. 16 aar faret til Coffardie, 10

       aar i Kongens tieniste sidste Orlog", innrullert 28. juni 1723.

      

       Leif Biberg Kristensen skriver:

      

       Merknad: I 1720 er det tinglyst skjøte fra Hans Olsen Svarts til Søfren Gunvaldsenbrmnr. 9, det senere Vestregt. 5. Dette huset brant i 1850-årene, og det

       nåværende huset, «Gretagården», oppført. Det opprinnelige huset inneholdt iflg. branntakst av 1817 stue, 2 kammerser og kjøkken, og hadde 6½ fag vinduer,

       samt matbod og vedskjul. Huset var rødmalt.

 

       Innrullert 28. juni 1723: «Søren Gundvoldsen Aaraas, fødestæd Porsgrund, boepæl Porsgrund, 35 aar, gift. Befaren, 4 rd aarlig. 16 aar faret til Coffardie, 10

       aar i Kongens tieniste sidste Orlog.»

 

       Sjeleregister 1729 på Vestsida, Porsgrunn: Søfren Gundersen og qvinde, farer udenlands, børn 4de, en søn Lars 8 aar, een Gundvold 6 aar, een Hans 4 aar, een

       daatter Barbroe 2 aar, huusarm.

 

       Død ca. 1734: Dette året er det tinglyst auksjonsskjøte etter Søfren Gunvaldsen til Peder Christensen på brmnr.

 

      

       Han giftet seg med Marthe Larsdatter, født ca 1691, død 1738 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 27.08.1738 i Solum i Telemark.[13]

      

       Marthe:

       Gravlagt som "Marthe Larsdatter 47 i fattig iord".

      

 

       Barn:

 

 

        A.    Lars Sørensen, født 1719 i Solum i Telemark, døpt 14.05.1719 i Solum i Telemark.[14] .

              

               Søfren Gundvoldsøns barn kaldet Lars.

               Faddere: Lars Nielsøn, Claus Anundsøn, Karen Gundvoldsdatter, Anne Arnesdatter.)

              

 

 

        B.    Gunvald Sørensen, født 1721 i Solum i Telemark, døpt 16.02.1721 i Solum i Telemark.[15] .

              

               Søfren Gundvolsøns barn kaldet Gund[vold]?.

               Faddere: Jens Mortensøn, Jens Jespersøn, Iver Michelsøn, Karen Niels Madtsøns, Malene Olsdatter, Birthe Michelsdatter

              

 

 

        C.    Hans Sørensen, født 1723 i Solum i Telemark, døpt 24.01.1723 i Solum i Telemark.[16] .

              

               Søfren Gundvoldsøns barn kaldet Hans.

               Faddere: Gunder Nielsøn, Jens Andersøn, Peder Skomager, Sophia Amalia Danielsdatter, Anlof Larsdatter.

              

 

 

        D.    Barbara Sørensdatter, født 1724 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 12.10.1724 i Solum i Telemark.[17] .

              

               Søren Gundvoldssøns barn kaldet Barbara.

               Faddere: Hans Asher, Ifver Michelssøn, Svend Haagenssøn, Karen Gunvoldsdatter, Anløf Larsdatter.

              

 

 

        E.    Cathrine Elisabet Sørensdatter, født 1726 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 01.09.1726 i Solum i Telemark,[18] død 1728 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 03.05.1728 i Solum i Telemark.[19] .

              

               Søfren Gundvoldssøns barn kaldet Cathrine Elizabeth.

               Faddere: Ifver Smed, Peder Skomager, Hans Asher, Jens Anderssøn, Karen Niels Madssøns, Dorthe Andersdatter.

              

               Gravlagt som "Cathrine Lisbeth Søfrensdatter 1 aar 7 maaneder 14 dage".

              

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 148.

[3]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 162.

[4]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 1 (1681-1746), skannet av digitalarkivet, side 72.

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 176.

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 159.

[7]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 96.

[8]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 169.

[9]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 147.

[10]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 137.

[11]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 168.

[12]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[13]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 158.

[14]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 14.

[15]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 19.

[16]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 24.

[17]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 28.

[18]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 33.

[19]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 153.