| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BAKKE |      


 

 

Svend Axelsen f. ca 1671 og Anne Olsdatter f. ca 1675 sin familie

 

 

 

Svend Axelsen, f. ca 1671,[1] d. 1740 på Bakke i Eidanger,[2] gravlagt 02.04.1740 på Eidanger kirkegård.2

 

Han kom fra "Wiigsiden" ifølge vielsen. Det betyr at han var "Vigværing" og kom fra kystrøkene i Norge/Sverige mot grensen ved Bohuslen.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som "Svenske, Svend,-rørsm.".

 

Eidanger 2/6-1710.

Eidanger (I Prestegården): Svend Axellsen, hand var "fra Wiigsiden kommen" begierede Trolofvelse for sig og Anne Olesdaatter Bache.

Cav: Niels Olesen Lunde og Ghisle Hansen i Huals Rønningen.

 

De ble bosatt på Bakke i Eidanger.

 

De nevnes på Bakke under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 som ”Svend Axsellsøn” med kvinne og to barn.

 

Bakke i 1725:

Bache

Skylder 3 Huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af Sven Axelssøn gl. 54 aar, en Vidværing, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Anne Olsdatter gl. 50 aar, haver 2de Stifsønner Nafnlig Anders Hansøn gl. 21 aar, iche tient Kongen, tiener paa Kiørholt i Eidanger Sogn for aarsløn, Niels Hansøn gl. 18 aar iche tient Kongen, tiener i Bamble Sogn. Noch 3de døttre Nafnlig Sophie Svendsdatter gl. 10 aar, Sara Hansdatter gl. 17 aar, tiener hos Mons. Hans Lund for aarsløn, Helvig Svendsdatter gl. 7 aar, de 2 døttre Eer hieme hos forældrene. Til Bemelte Gaard er ingen Skov uden til brendeved og huushielp, og ellers ingen anden Herlighed til Gaarden.

 

Han gravlegges i 1740 som "Svend Bache 67 aar".

 

 

Gift 1710,[3] med Anne Olsdatter, f. ca 1675,1 (datter av Ole Øvre Lunde og Sara Nilsdatter), d. 1742 på Bakke i Eidanger,[4] gravlagt 04.03.1742 på Eidanger kirkegård.2

 

Anne:

Hun var 1. gang gift med Hans Nilsen Heistad.

 

Da hun giftet seg 2. gang i 1710 med Svend Axelsen Bakke var hennes bror trolover.

 

Hun ble nevnt i skifte etter sin bror Anders på Setre i 1743:

Søsteren Anne Olsdatter, død og efterladt sig 2 barn:

a. Anders Hansen, myndig og bor i Kiøbenhavn.

b. Sara Hansdatter, g.m. Abraham Solverød i Eidanger.

 

Hun gravlegges som "Svend Baches enke Anne Olsdatter 69 aar".

 

 

 

I.    Anne Svendsdatter, f. ca 1710.1

      

       Hun nevnes på Bassebo i 1725.

       Basseboe

       Skylder 1 ½ Hud, udreeder ½ Soldat, bruges af Halvor Andersøn gl. 34 aar, har tient for Tømer ved Værfven udi Fridrichstad, 2 a 3 aar, er frisk, gift med Ingeborg Olsdatter gl. 40 aar, har ingen Børn, En Tienistepige Anne Svendsdatter gl. 16 aar tiener for aarsløn. Holder til huuse, Svend Simensøn gl. 60 aar, har iche tient, gift med Lisbet Corneliusdatter gl. 61 aar, har ingen Børn. Paa Pladsen kand fødes 4 Saver.

       Til gaarden er temmelig smaa voxterskov til smaa Bielcher og anden smaalast, samt til brendeved og gierdefang.

      

       Anne Svendsdatter Bakke fikk et uekte barn i 1740 bosatt på Bakke.

 

      

       Forhold til Søren Larsen, f. omkring 1710.5

      

       Søren:

       Han var en "Jydsk matros fra Fladstrand".

 

 

       Hennes uekte barn:

 

       A.   Søren Sørensen, f. 1740 på Bakke i Eidanger,[5] døpt 27.11.1740 i Eidanger kirke.6

            

             Anne Svendsdatter Beches uægte søn N. Søfren

             Faddere: baaren af Hans Ørestvetes kone, Maren Rolfsdatter Schielsvig, mandfaddere: Christen Studsrød, Christen Boe.                                

            

             (Publice absolverede 30. okt 1740: Anne Svendsdatter Bache for begangen leyermaal med en ungkarl, en Jydsk matros fra Fladstrand ved nafn Søfren Larsen som hun udlagde til barnefadern. JO)

 

      

      

II.   Sophie Svendsdatter, f. ca 1711,[6] d. 1713 på Bakke i Eidanger,[7] gravlagt 05.07.1713 på Eidanger kirkegård.7

      

       Hun gravlegges som " et Pigebarn N. Sophie som var Svend Axelsøn Bache og hans hustrues ægte barn, 2 aar 8 dager".

      

      

      

III. Helvig Svendsdatter, f. 1713 på Bakke i Eidanger,[8] døpt 26.12.1713 i Eidanger kirke.8

      

       Svend Axelsen og Anne Olsdatter Bache - Helvig

       Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Nedre Lunde, assist: Maren Nielsdatter Ørvig, Anne Anunsdatter Schaveraak, mandfaddere: Lars Olsen n. Lunde, Christen Olsen Ø. Lunde, Christen Olsen Ø. Lunde.

      

      

      

IV. Sophie Svendsdatter, f. ca 1715,1 d. 1742 på Ørstvedt i Eidanger,2 gravlagt 21.04.1742 på Eidanger kirkegård.2

      

       Hun ble nevnt hos foreldrene på Bakke i 1725 som "Sophie Svendsdatter gl. 10 aar". Hun kom fra Bakke da hun giftet seg.

      

      

       Gift 27.10.1739 i Eidanger kirke,3 med Abraham Hansen, f. 1717 på Ørstvedt i Eidanger,1,[9] (sønn av Hans Alfsen og Maren Abrahamsdatter), døpt 17.02.1717 i Eidanger kirke,9 d. 1763 på Labbelot u/Ødegården i Eidanger,[10] gravlagt 30.11.1763 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Se Søndre Nordal

 

 

      

V.   Helvig Svendsdatter, f. 1716 på Bakke i Eidanger,9 dåp 12.07.1716 i Eidanger kirke,9 d. 1734 på Bakke i Eidanger, gravlagt 21.05.1734 på Eidanger kirkegård.

      

       Svend Axelsen Bache og Anne Olsdatter - Helvig

       Faddere: baaren af Anne Nilsdatter Lunde, assist: Anne Andersdatter Ørvig, Marthe Jonsdatter Lunde, mandfaddere: Lars Olsen Lunde, Anders Olsen Ørvig, Hans Nilsen Lunde.

      

       Hun ble nevnt hos foreldrene på Bakke i 1725 som "Helvig Svendsdatter gl. 7 aar".

      

       Gravlegges som "Helvig Svendsdatter Bache 18 aar mindre 7 uger".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 64.

[6]  Alder ved død.

[7]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 62.

[11]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.