| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

Cornelius Cornelusen f. omkring 1680 og Signe Andersdatter f. omkring 1680 sin familie

 

 

 

Cornelius Cornelusen, f. omkring 1680.[1]

Han var sønn av Cornelius Corneliusen og Anne Larsdatter i Brevik.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som "Cornelius. Corn.,-sjøm. ".

 

Ifølge vielsen så var han født i Porsgrunn.

 

Den 27, April 1702 her i Eid. Corrnelis Cornelissen Trolofved med Signe Andersdaatter.

Attest: Saa som Cornelis Cornelissøn barnefød i Porsgrunden og Signe Andersdaatter barnefød ved Ullefaass vil indlade sig udj Ægteskab medhuer, da saasom hans Kongl. Majestets Lov Kræfuer Rigtig Caution af tde (tvende). troeverdige og vedehattige Mænd, som Caverer og gradsiger vi underskrefne for, at de i etid og findis kand som afuenmelt Perssoner fra deris forehafuende Ægteskab i nogen maade kand være hindsligt.

 

Maarten Hansen (sign) og Hans Eriksens Bøemerche

Eidanger Præstegd. d. 27. Aprilis - Anno 1702

 

 

Han ble nevnt blant strandsittere i Østre Porsgrunn i 1712 som ” Cornelis Cornelisen” og betalte 1 Rd. 21¾ort. i krigsskatt.

 

 

Gift 1702,[2] med Signe Andersdatter, f. omkring 1680.1

 

 

Signe:

Ifølge vielsen så var hun født i Ulefoss.

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".